yusuf yavuz

Türkiye ovalarını işte böyle yok ediyor!

Kamu spotlarıyla halka ‘toprağı koru’ diyen bakanlık, Eskişehir’deki verimli tarım arazilerinin termik santral için kurban edilmesine göz yumdu…

Türkiye’nin verimli tarım arazilerini barındıran Eskişehir Alpu Ovası’nda kömürlü termik santral projesine tepkiler sürerken, projenin uygulanacağı arazilerin niteliği, “Tarımsal Niteliği Korunacak” alan olmaktan çıkarılarak, “Enerji Üretim Alanı” olarak değiştirildi.

Böylece Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın yürüttüğü çalışmayla Bakanlar Kurulu Kararı ile geçtiğimiz yıl "Tarımsal Sit Alanı" ilan edilerek koruma altına alınan Alpu Ovası’nın önemli bir bölümü, bölge tarımını tehdit eden termik santral için korumasız bırakıldı. Ekranlarda tarım arazilerinin amacı dışında kullanılmaması için kamu spotları yayınlayan bakanlığın, Alpu Ovası’nın amacı dışına çıkarılmasında bir sakınca görmemesi dikkat çekti.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Türkiye’nin önemli ovalarında bulunan arazilerin amacı dışında kullanılmasını engellemek amacıyla çalışma başlattı. Bu kapsamda ülke genelinde 141 büyük ova, 12 Aralık 2016 tarihli Bakanlar Kurulu Kararıyla ‘Tarımsal Sit Alanı’ ilan edilerek koruma altına alındı. Eskişehir’de bulunan Alpu, İnönü ve Günyüzü ovaları da tarımsal sit alanı ilan edilen üretim merkezleri arasında yer aldı.

ALPU OVASINDAKİ ARAZİLER, ‘ENERJİ ÜRETİM ALANI’ OLDU !

Ancak Alpu Ovası’nın koruma şemsiyesi hayata bile geçirilemeden kaldırıldı. Türkiye’nin önemli buğday üretim merkezlerinden biri olan Alpu Ovası’nda termik santral yapılmasının gündeme gelmesiyle birlikte bölgenin çevre düzeni planında değişiklik yapıldı. Eskişehir’in 1/100 bin ölçekli Çevre Düzeni Planı’nda ‘tarımsal niteliği korunacak alanlar’, ‘orman alanları’ ve ‘mera alanları’ niteliğinde bulunan termik santral kurulmak istenen bölge, yapılan plan değişikliği ile ‘Enerji Üretim Alanı’ olarak değiştirildi.

BAKANLIK DEĞİŞİKLİKTE BİR SAKINCA GÖRMEDİ !

Eskişehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 26 Eylül’de onaylanan değişikliği askıya çıkararak kamuoyuna duyurdu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın talebiyle gerçekleştirilen plan değişikliği için görüşü sorulan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu ve diğer mevzuatlar kapsamında alt ölçekli plan çalışmalarında Eskişehir Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünden bilgi alınması gerektiğini bildirerek plan değişikliğinde bir sakınca görmedi.

‘SULAMA KANALLARININ PARASINI ÖDERSENİZ SAKINCA YOK’

Orman ve Su İşleri Bakanlığı ise termik santral kurulmak istenen bölgenin tarımsal amaçlı sulama kanalları ve göletleri sahasında kaldığını bildirdi. Ancak Orman ve Su İşleri Bakanlığı söz konusu tarımsal amaçlı sulama tesislerinin parasının ilgili kurumlara ödenmesi ve termik santralın ‘bozuk orman’ niteliğindeki alanlara isabet edecek şekilde planlanması koşuluyla ‘uygun’ olduğunu belirtti.

eskisehir cevre duzeni plani

YILMAZ BÜYÜKERŞEN ‘CİNAYET’ DİYOR, MESLEK ODALARI TEPKİLİ !

Alpu Ovası’nda kömürlü termik santral yapılmasına karşı çıkan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen kararı ‘cinayet’ olarak nitelendiriyor. ÇED süreci başlayan Alpu Termik Santralı’na ilişkin bir basın açıklaması yapan TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi, termik santralda yakılacak olan kömürden yılda 1 milyon 900 bin ton taban külünün açığa çıkacağına dikkat çekilerek şöyle denildi:

95 FUTBOL SAHASI GENİŞLİĞİNDEKİ ARAZİ KÜL DEPOSU OLACAK !

“Projenin isminde de geçen ‘kül depolama tesisi’ çok büyük bir saha gerektirecektir. Az bir bölümü beton santrallerinde kullanılan uçucu kül, yaklaşık; 3 metre yüksekliğinde 95 adet futbol sahası genişliğinde bir alanda depolanacaktır. Zamanla bu küllerin rüzgâr ve yer altına sızmalarla doğaya karışması büyük bir çevre kirliliği oluşturacaktır.

PORSUK ÇAYI VE SAKARYA NEHRİ BÜYÜK RİSK ALTINDA !

Gerek enerjiyi elde edecek buhar için gerekse soğutma için santralin ihtiyacı olan suyun bir kısmı geri dönüştürülerek kullanılsa bile oldukça büyük bir bölümü kirlenmiş olarak tekrar doğaya verilecektir. Bu da yöredeki yer altı sularını kullanılamaz hale getirdiği gibi Porsuk Çayı`nın dolayısıyla Sakarya Nehri`nin de büyük bir risk altında olacağının göstergesidir.

ESKİŞEHİR’İN SUYU TERMİK SANTRALDE KULLANILACAK !

Sadece santralin yapılacağı Beyazaltın, Kozlubel, Gündüzler ve diğer mahallelerin arazilerinde değil Beylikova, Yunusemre ve hatta Polatlı ovalarında da tarım yapılmasını neredeyse imkânsız hale getirecektir. Kurulmasına karşı çıktığımız termik santralin 50 bin metre küp olan günlük su ihtiyacı ÇED (Çevresel Etki Değerlendirme) başvuru dosyasına göre 70 km. uzaklıktaki Gökçekaya Barajından karşılanacaktır. Yıllık harcanacak su miktarı Eskişehir il merkezinin tükettiği yıllık kullanma suyunun yüzde 75’i dir. Beyazaltın köyü ile Gökçekaya Barajı arasında ki yaklaşık 400 metrelik tersine olan kot farkı da su temini esnasında fazladan bir enerji kullanımına neden olacaktır.

‘KENTİMİZİN GELECEĞİNİN KARARTILMASINI İSTEMİYORUZ’

Fosil yakıtların kullanıldığı enerji santrallerinin mevcut en ileri teknolojilerde yapılması bile atmosfere yayılan kükürtdioksit, azot oksit ve partikül maddelerin rüzgarla yüzlerce kilometre kat ederek değil şehirler, ülkeler arası sınırları aşmasına engel olamamaktadır. Eskişehir 20 yıldır temiz bir havaya kavuşmanın mutluluğunu yaşarken yıllar öncesine dönüp nefes alınamaz bir kent olmak; akciğer, kalp ve damar hastalıklarının çoğaldığı bir toplum olmak istemiyoruz. Sadece kış aylarında değil tüm mevsimlere yayılacak hava kirliliği ile kentimizin geleceğinin karartılmasını istemiyoruz.

‘LÜLE TAŞI YOK OLACAK’

Bölgedeki tarımın yok olmasının yanı sıra ilimizin simgesi haline gelmiş ve bölge halkının da önemli bir geçim kaynağı olan Lületaşı ocakları termik santral alanı ve kül döküm sahalarının altında kalacak ve bu değerimiz yok olacaktır.”

‘ENERJİ TESİSLERİ HALKIN YARARI İÇİN KURULMALI’

Enerji üretiminde yenilenebilir kaynakların öncelikli olması gerektiği vurgulanan İnşaat Mühendisleri Odası’nın açıklamasında şu görüşlere yer verildi:

“Dünyanın gelişmiş birçok ülkesi yenilenebilir enerjiye ağırlık verirken ellerindeki nükleer ve termik teknolojilerini sınırlarından uzaktaki ülkelere enerji kartelleri eliyle pazarlamaktadır. Ülkemizde 39 adet termik santral mevcutken 50 adet daha termik santral yapımı planlanmaktadır. Güneş, su ve rüzgâr zengini olan ülkemiz için bu sürdürülebilir değildir. Enerji kaynağının üretilmesi ve enerji tesisi kurulması konusunda son sözü bölgede yaşayan halk söylemelidir. Enerji tesisleri, kuruldukları bölgedeki insanların yaşamlarını az veya çok değişikliğe uğratırlar. Enerji tesisleri halkın yararı için kurulmalıdır. Ancak bu enerji yarar getirecekken tesisin yapılacağı bölge ve çevresindeki insanların yaşamını etkileyecek ise bu insanların söz söyleme hakkı olmalı, doğru bilgilendirilmeli ve son sözü söylemelidir.

‘ESKİŞEHİRLİLER TOPRAKLARINA VE GELECEKLERİNE SAHİP ÇIKMALI’

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi olarak elbette ülkemizin enerjide dışa bağımlı olmasını istemiyoruz. Fakat bundan kurtulmanın tek yolunun gelecek nesillerimizi tehdit eden, canlılarımızın sağlığını etkileyen bir teknoloji olmadığını, bilime ve gelişmelere ağırlık verilerek planlanan ve kullanılmasının sonsuz olduğu kaynaklarla mümkün kılınabileceğini biliyor ve söylüyoruz. Tüm yetkililere buradan seslenerek termik santralden vazgeçmelerini, yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmalarını bildirirken, gerek yöre halkından gerekse tüm Eskişehirlilerden sağlıklarına, topraklarına ve geleceklerine sahip çıkmalarını istiyoruz.”

Yusuf YAVUZ – 19 Aralık 2017 – Odatv