kilicdaroglu murat belge1 1

Kılıçdaroğlu yemeği !

Kılıçdaroğlu sol-liberal isimlerle yan yana gelip görüşlerini dinledi!

O masada oturan sol liberallerin daha yanılmamış ne görüşü kaldı ki? On yılda bir dönek olmuyorlar mı? Mesela… Daha dün Erdoğan kahramanlarıydı, bugün diktatörleri oldu?

Gündemde FETÖ'nün siyasi ayağı tartışması var. O halde bu soruyu o masa üzerinden yazayım… Çoğunun, 15 Temmuz darbesi öncesi FETÖ'yü “sivil toplum örgütü” görüp, “hizmet hareketi” değerlendirmesi yapması tesadüf müydü?

Solun bir bölümü FETÖ'nün gerçek yüzünü yazmakta inat edip hapse düşmeyi göze alırken, bu sol-liberaller neden gerçeği gör(e)medi?

Ama bu yazıda şu sebebe girmek istemiyorum: Türkiye'de yüzeyde ideolojik fikir tartışması olarak gözüken, aslında derinde kişilik zafiyeti. Ruh açlıklarını para, mevki, şöhret, akademik unvan ile doyurmaya çalışan kocaman egolu kimileri, bu sebeple Fethullah Gülen'e biat etti. Fakat…

Hepsi hakkında bu tür değerlendirmeler yapmak yanıltıcı olur ve derindeki ideolojik nedeni göz ardı etmemize sebep olur. Bu sebeple…

Şunu tartışmayı öneriyorum:

Sol liberallerin FETÖ konusunda hata yapmasının ideolojik sebebi yok muydu? Ergenekon gibi kumpasların savunucusu olmak için aklı iğdiş eden her yönteme başvurmalarının sebebi ideolojik görüşleri değil miydi? Onları bu derece gözü kara yapan neydi?

Size birini tanıtmama izin veriniz:

ANA MESELE !

John A.Hobson (1858-1940)…

İngiliz ekonomist. “Yoksulluk”, “Modern Kapitalizm”“Evrim ve İşssizler” gibi elliye yakın kitap yazdı.

İngilizlerin Güney Afrika'yı işgal eden İkinci Boer Savaşı'nı, Manchester Guardian adına muhabir olarak takip etti. Bu savaşta “emperyalizm” kavramını siyasi terminolojiye soktu.

Çığır açan “Emperyalizm” (1902) kitabında; emperyalizmi, yeni pazarlar arayan modern kapitalizmin zorunlu sonucu olarak tanımladı.

Lenin, Troçki, Luxemburg, Mao gibi sosyalistleri etkiledi.

Türk solu, Lenin'in yazdığı “Emperyalizm, Kapitalizmin En Yüksek Aşamasıdır” kitabından çok etkilendi. Ancak…

Emperyalizm olgusu 1960'larda solda ideolojik saflaşmaya sebep oldu: “Sosyalist Devrim (SD)” ile “Milli Demokratik Devrim (MDD)”…

İşin biçimsel özü, Türkiye'nin sosyalizme nasıl ulaşabileceği sorusuna yanıt bulmaktan ibaretti. MDD stratejisi, ABD emperyalizmini ve işbirlikçilerini hedefe koydu; bunlarla çelişmesi olan bütün güçleri bir cephede birleştirmeyi esas aldı. Atatürk büyük devrimciydi örneğin…

Evet MDD ideolojisine göre sosyalist iktidarın yolu, emperyalizme karşı mücadeleden, tam bağımsızlıktan geçerdi. Mihri Belli'den Mahir Çayan'a çok devrimcinin ideolojik yoluydu bu…

Peki… Bu saflaşmanın FETÖ mücadelesiyle ilgisi neydi?

“EMPERYALİZM BİTMİŞTİR”

Gerek, 12 Eylül 1980 darbesinin sola getirdiği yılgınlık…

Gerek, Sovyetler Birliği'nin dağılmasının sola getirdiği yılgınlık…

Solda yeni ideolojik arayışlara sebep oldu.

kilicdaroglu murat belge1

Kimi -Murat Belge gibi- tercüme solcularının “kâbesi” Amerikan neo-conlar/ yeni muhafazakârlık fikri oldu. İdeolojik ayrışma yine geldi “emperyalizm” kavramına dayandı!

Bunlara göre, emperyalizm teorisi aldatmacaydı; emperyalizm dönemi kapanmıştı…

Örneğin… ABD, Irak'a özgürlük getirmek için müdahale ediyordu!

Örneğin… AKP, tutucu ve gerici CHP'ye göre daha solda olan bir partiydi!

Örneğin… FETÖ, Kemalizm ile mücadele eden “sivil toplumcu” hizmet hareketi idi!

kilicdaroglu murat belge ve avenasi yemekte

Bilincinde emperyalist teori olmayan, ulus devlet ve Atatürk düşmanı sol liberaller, FETÖ'nün CIA/ Gladio projesi olduğunu kavramak istemedi. Bu politik körlük sebebiyle, FETÖ sürek avının “Taraf'ı” oldular!

Peki ya bugün?

Gerek Baykal'ın saf dışı bırakılması ve gerekse 17-25 Aralık operasyonu CHP'de teori/program anlamında kırılmaya sebep oldu. Yeni CHP yönetimi “düşmanımın düşmanı dostumdur” kaba mantığıyla FETÖ ile işbirliği yapmaya başladı…

amerikanin yeni dostlari2

Sonuçta:

“Emperyalizm dönemi bitmiştir!” diyerek her dönem yanılan sol liberaller ile, yeni CHP yönetimini masa etrafında toplanıverdi!  CHP yönetimi de “emperyalizm çağı bitti” mi diyor?

Parti okulunda ne öğretiliyor merak ediyorum. Anti-emperyalist tam bağımsızlıkçı Kuvayı Milliye ruhu nerede?

Soner YALÇIN – 22 Ocak 2020