Soner Yalçın'ın Atatürk ve Kayıp Kıta Mu Konulu Yazısı Üzerine

Soner Yalçın'ın 13 Aralık 2009 tarihli Hürriyet Gazetesi'nde "Atatürk ve Mu" konusunda bir yazısı çıktı.

Uzun yıllardır bu konuda araştırmalar yapan biri olarak Yalçın'ın bu yazısı hakkındadaki görüş ve düşüncelerimi sizlerle paylaşmak istiyorum.


Soner Yalçın öncelikle Atatürk ve Kayıp Kıta Mu konusunu çok yüzeysel araştırmış; daha doğrusu araştırmadan "kulaktan dolma bilgilerle" kalem oynatmış.

Yalçın, Atatürk'ün Kayıp Kıta Mu konusuyla ilgilenmesinin, daha doğrusu bu konuya inanmış olmasını "Atatürk'ün hurafeye inanması" anlamına geleceğini düşünerek, Atatürk'ün Mu kuramına asla inanmadığını ileri sürmüş. Aslında Yalçın'ın bu konudaki kaygısını anlıyorum.Konunun Atatürk düşmanlarınca çarpıtılacağını düşünüyor ki haklı...

Ancak bir konuyu "birilerince çarpıtılır kaygısıyla" detaylı incelememek olmaz. Aslında Yalçın'ın bu düşüncesi biraz PERİNÇEK mantığı gibi geldi bana...

ATATÜRK VE KAYIP KITA MU (2 cilt) kitaplarının yazarı olarak  Soner Yalçın'ın bazı bilgi eksiklerini tamamlamama izin verin lütfen.

Atatürk'ün Kayıp Kıta Mu kuramıyla ilgilenmesinin "bilim dışına çıkmak", hurafecilik" olarak yorumlanması yanlıştır.Mu kuramı Yalçın'ın kafasındaki bilim anlayışına ters gelmektedir. Ancak 15 yıldır ATATÜRK üzerine yazan ve bu konuda çok satan -Soner Yalçın kadar olmasa da- bir tarihçi-yazar olarak Atatürük'ün bilim anlayışının çok daha geniş,kavrayıcı ve sorgulayıcı bir anlayış olduğunu belirtmeliyim

Atatürk'ün bilim anlayışında klasik pozitivistlerin yaptıkları gibi "o akıl dışıdır", "bu bilim dışıdır" şeklindeki bilimsel dogamalar yoktur. Atatürk "din" dahil her konuyu "bilimsel" bir gözle "acaba olabilr mi?" mantığıyla enine boyuna incelemiştir.Kayıp Mu kuramını da bu çerçevede değerlendirmek gerekir.

Ancak görüyorum ki Yalçın, Atatürk'ün bu konuyla ilgilenmesini veya bu konuya inanmasını "bilim dışılık" olarak görüp, kendinice bu durumu Atatürk'e yakıştıramadığı için Atatürk hakkında subjekitf bir değerlendirme yapmıştır."Atatürk zaten bu konuya inanmamıştı " diyerek konuyu kestirip atma yoluna gitmiştir.

Daha önce belirttiğim gibi bu konudaki kaygısını aslında anlıyorum. Yobazın ve liboşun herşeyi çarpıttığı bu ortamda bu konuyu da çarpıtıp Atatürk'e saldıracaklarını düşünüyor ve de haklı...

Ancak, genel kabullerle hareket ederek "Mu kuramını" da bilim dışı bir kuram gibi algılaması yanlış. Eski ileri uygarlıklar teorisinin doğru olabileceğine yönelik son keşiflerden iki örnek sunmak istiyorum :

Birincisi, Japonya Okinava Adası yakınlarında Pasifik dibinde Japon bilim adamı Masaaki Kimura'nın bulduğu ve MÖ 10.000 lere tarihlenen batık piramit...

İkincisi de Hindistan'daki MÖ 7000lere tarihlenen Kanbay körfezi kalıntıları.... Daha başka örnekler de verebilirim!..

Gelelim Soner Yalçı'nın Mu konusunda yazmadıklarına ya da bilmediklerine :

Öncelikle Atatürk, Kayıp Kıta Mu kuramıyla Yalçın'ın zannettiğiniden fazla ilgilenmiştir.

İşte belli başlı kanıtlar :

1. Atatürk, J. Churchward'ın Mu konulu kitaplarını 60 kişilik bir tercüme heyetine tercüme ettirip bir ay için satır satır kelime kelime okumuştur.

Ben bu kitapları Anıtkabir'de her noktasına kadar inceledim. Atatürk'ün okumaları konusunda çok çalışan biri olarak, okuma tekniğinden kırmızı ve mazi kalemlerle koyduğu işaretler ve sayfa başında ve sonundaki çift çizgiler ve özel notlardan bu konuyla ATATÜRK'ÜN cidden önemseyerek ilgilendiğini söyleyebilirim.

2. Atatürk'ün Afet İnan'a Yazdığı Mektup :

Atatürk, 4/5 Aralık 1936 gecesi, Afet İnan'a, üstelik Dil Kurumu üyeleri huzunda yazdığı bir mektupta Mu dilinin dünyadaki iik dillerden biri olduğunu şöyle ifade etmiştir :

"MU VE MAY, YANİ UYGUR TÜRK ALFABESİNİN BÜTÜN MEDENİ DÜNYADA İLK ALFABE OLDUĞUNU GÖRMEKLE...BAHTİYAR OLDUK..."

3. XVII. Uluslararası Antropoloji ve Prehistorya Kongresine Türk Dİl Kurumunca Sunulan Tebliğ :

Soner Yalçın, Atatürk'ün Mu kuramına inanmadığının kanıtı olarak Mu konusunun Türk Tarih ve Dil kurultaylarında hiç gündeme getirilmediğini ileri sürmüş...

Tarih ve dil kurultaylarında bu konunun gündeme getirlmediği doğu; ama  Yalçın'ın bilmediği çok daha başka bir gerçek var: Atatürk bu konuyu çok daha büyük ve uluslararası bir platformda, üstelik Türk Tarih Kurumu Başkanı H.R. TANKUT aracılığıyla gündeme getirmiştir

TARİH : 1 EYLÜL 1937

YER : BÜKREŞ

ETKİNLİK : 17. ULUSLARARASI ANTROPOLOJİ VE PROHİSTORYA KONGRESİ

TÜRK TEZİ : "MAYA ALFABESİ VE MAYALARIN TÜRK MENŞEİİ"

SUNAN : TTK BAŞKANI H.R TANKUT

Asıl şaşırtıcı olan da tebliğin içeriği :

TTK Başkanı Tankut tebliğinde, sıkı durun, James Churchward'ın ileri sürdüğü Mu alfabesini Mayaca ve Türkçe'nin karşılaştırması için "kontrol grubu" olarak kullanmıştır.

Atatürk'ün J. Churchward'ın Mu konulu kitaplarını büyük bir dikkatle okuduğunu düşünürsek ve tarih-dil çalışmalarına ne kadar büyük bir önem verdiğini dikkate alırsak,TTK Başkanı'nın tebliğinde J. Churchward'a atıf yapması ve Kayıp Kıta Mu'dan söz etmesinin anlamı daha iyi anlaşılacaktır

Görüldüğü gibi Atatürk, Kayıp Kıta Mu kuramını, TTK Başkanı aracılığıyla uluslarası bir kongrede gündeme getirtecek kadar önemsemiştir.

Ayrıca, söz konusu kongrenin yapıldığı tarihe de dikkatinizi çekerim: 1 Eylül 1937 : Yani,"sonradan Atatürk bu görüşünü değiştirdi " gibisinden mazeretlere de sığanamayız.

4. SON KANIT: Atatürk'ün Kütüphancisi Nuri Ulusu'nun anlattıkları :

Aslında benim ATATÜRK VE KAYIP KITA MU (2 cilt ) adlı ktabımda bu konuda çok kanıt var; ama ben size son bir kanıt daha sunmak istiyorum :

İşte Atatürk'ün Kütüphanecisi Nuri Ulusu'nun bu konudaki gözlemleri :

"ATATÜRK, İLK TÜRKLERİN MU KITASI'NDA YAŞADIKLARINI VE BURANIN YOK OLMASI VE BURADAKİ İNSANLARIN ASYA'NIN BATISINA GÖÇ ETMESİYLE TÜRKLERİN İLK DEFA ASYA KITASI'NA AYAK BASMIŞ OLDUKLARINA İNANIRDI.

İŞTE BU SEBEPLE TAHSİN BEY'İ MEKSİKA'YA BÜYÜKELÇİ OLARAK YOLLAMIŞ VE MU KITASI'YLA İLGİLİ ÇOK GENİŞ ÇALIŞMALARDA BULUNMASINI İSTEMİŞTİ.1935-36 YILLARI ARASINDA BU ÇALIŞMALARI YAPAN MAYATEPEK ATATÜRK'E MUNTAZAMAN BİLGİLER YOLLAMIŞTIR...

ATATÜRK, TÜRK TARİH TEZİNİN MU KITASIYLA İLGİLİ HÜKMÜ HAKKINDA ÇOK İDDİALI DÜŞÜNCELER ÜRETMİŞTİR... O TÜRKLERİN KESİNLİKLE ORTA ASYA'DAN ÖNCE BAŞKA BİR YERDE YAŞADIKLARINI SAVUNUYORDU.

SAVUNDUĞU DA MU KITASI BATMADAN ÖNCE TÜRKLERİN BU KITADA YAŞAMIŞ OLDUKLARIYDI..."

Ulusu anılarında, 1930'ların sonlarında ATATÜRK'ÜN yurt gezilerinde bile bu konuya kafa yorduğunu ileri sürmüştür :

"ERTESİ GÜN TRABZONLULARA VADA ETTİLER... AYNI GEMİMİZLE ENGİN KARADENİZ'İN DEV DALGALARINI YARA YARA İSTANBUL'A DÖNÜŞE GEÇTİK. DÖNÜŞTE TÜM SEYAHAT BOYUNCA, DAHA EVVEL ANLATMIŞ OLDUĞUM  MU KITASI İLE İLGİLİ DÜŞÜNCELERİYLE YAPMIŞ OLDUĞU ARAŞTIRMALARI HAVİ BELGELERİ HEP OKUDU, NOTLAR ALDI"

Soner Yalçın'a mı yoksa Atatürk'ün kütüphanecisine mi inanacağız?


Sinan MEYDAN  (13 Aralık 2009)
http://www.sinanmeydancom.tr.gg/