cia_secret_warriors225

Yeni GLADİO Türkiye-Suriye Operasyonunda!

Aynı senaryo Irak için de uygulanmıştı. Önce Saddam desteklendi. İran’la savaştırıldı akabinde Kuveyt işgaline geçit verdiler, sonra da “Neden Kuveyt’i işgal ettin?” diye Irak’ı işgal ettiler, Saddam’ı katlettiler.


Şimdi de Türkiye için aynı senaryo uygulanmak isteniyor.

NATO düşünce toplantılarında muhtemel Türkiye-Suriye savaş senaryoları konuşulmuş Nevada çöllerinde tatbikatları yapılmıştı.

ABD-İngiltere-Fransa şer üçlüsünün Türkiye ve bölge operasyonu yeni dönem hazırlığını tamamlamış durumda. Türkiye’ye sivil açıdan yapılan operasyon, psikolojik savaş aşamasından eylemli çökertme aşamasına geçmiştir. Zihinsel ve fiziksel ucube tipler, eğitilerek bölge ülkelerinde yönetim değişiminde rol oynuyorlar.

Özel Kuvvetler Komutanlığı (ÖKK) ilk kurulduğu zaman adı Seferberlik Tetkik Kurulu(STK) idi. Türkiye'nin 1951′de NATO'ya girmesinin bir sonucu olarak 1952 yılında ordu bünyesinde kuruldu. NATO'ya giren tüm ülkelerde benzer örgütler kurulmuştu.

Bu örgütler sayesinde ABD, üye ülkeleri NATO aracılığıyla denetim altında tutacaktı.

Giderlerini ABD'nin karşıladığı bu örgütler, NATO'nun gizli örgütü olan Süper-NATO'nun, yani Gladyo'nun denetimi altında idiler. Türkiye'deki örgütün çekirdek kadrosunu Kore'den dönen ve Gayri Nizami Harp stratejisini öğrenmiş olan subaylar oluşturdu.

Kurulun gizli görevi, Türkiye'de Amerika karşıtı bir rejim değişikliğini engellemekti. Aynen diğer NATO ülkelerinde olduğu gibi. Ama STK'nın görünürdeki amacının Sovyet istilasına uğrayan bölgelerde direnişi örgütlemek olduğu söyleniyordu...

Plana göre, yurt çapında çeşitli yerlere silah gömülecek, istila anında önceden belirlenmiş kişiler bu silahları çıkararak direniş başlatacaklardı. Bunun için, topluma sürekli Sovyet tehdidi propagandası yapılıyordu.

CIA ve Adnan Menderes hükümeti arasında imzalanan 1959 tarihli bir anlaşmada, Gizli Ordunun rejime karşı iç ayaklanma durumunda harekete geçirileceği belirtiliyordu.

Seferberlik Tetkik Kurulu'nun ismi 1965 yılında Özel Harp Dairesi(ÖHD) oldu. Daire, ABD'nin kontrolünde uzun yıllar Kontrgerilla(Gladio) olarak hizmet verdi.

Daire'nin resmi varlığı, 1974 yılında Genelkurmay Başkanı Semih Sancar'ın Başbakan Ecevit'ten acil bir ihtiyaç için para istemesiyle ortaya çıktı.

Bu süre içinde; faili meçhul cinayetler, 1 Mayıs 1977, Maraş, Çorum türünden provokasyon ve katliamlar, Kültür Sarayı sabotajı, Sirkeci, Yeşilköy bombalamaları, aydınların suikastlerle öldürülmeleri hep bu örgüt tarafından gerçekleştirildi.

Çünkü TSK, böyle yapmakla Sovyetlere karşı Türkiye'nin bağımsızlığını savunduğuna ve ABD'nin stratejik müttefikimiz olduğuna inandırılmıştı...

Beyinleri yıkanan TSK mensuplarının gözü açılır. NATO eğitimlerinden geçen Türk subaylarının beyni yıkanmıştı. Onlar ABD'nin her dediğinin çıkarlarımıza uygun olduğu konusunda şartlandırılmışlardı. Ancak 1980′lerin sonuna doğru TSK içinde, ABD'nin stratejik hedefleri konusunda fikir değişiklikleri oluşmaya başlar.

1986 yılında ABD, şimdilerde uygulatmaya çalıştığı Türkiye himayesinde Kürdistan Planını Evren ve Özal'ın oluruyla Türk Ordusu'na da dayatmıştı. Plan, Genelkurmay Başkanı Org. Nejdet Üruğ'un sert direnciyle karşılaşır ve engellenir.

ABD emrinde Irak'a girme planına karşı çıkan Org. Torumtay istifa eder, plan suya düşer.

Komutanlar, ABD'nin Türkiye'yi bölmeyi amaçlayan planlar yaptığını ve bu planları Türk ordusu eliyle uygulamaya koymak istediğini anlarlar.

ÖKK, Gladio'nun sultasından çıkarılır. Bu süreçte, 1990 yılında Org. Doğan Güreş döneminde Özel Harp Dairesi, Özel Kuvvetler Komutanlığı'na(ÖKK) dönüştürülür, 1992′de de personeli yeniden yapılandırılır. Bu sadece bir isim değişikliği değil, ABD ilişkilerinin sorgulandığı sürecin de somut bir sonucuydu.

Öyle ki; Özel Kuvvetler Komutanlığı ile Daire ABD ve Gladio'nun sultasından çıkarıldı!

ABD görevlileri Org. Karadayı döneminde ÖKK binasından çıkarılır.

NATO ve ABD ilişkileriyle, ABD parasıyla, ABD eğitimiyle Türk Milletine karşı oluşturulmuş olan yeni yapı, artık Milli Kuvvet haline dönüştürülür. ABD, TSK'yı hedef alır.


Ya şimdi! Dinci etnik unsurlardan oluşturulan Yeni Gladio önce Libya, Mısır şimdi de Suriye muhaliflerini eğitiyor, silahlandırıyor ve ilgili ülkelere göndererek yönetim değişiminde aktif rol aldırıyorlar.

Günün Sözü :

Gücünü yabancılardan alanlar, toplumlarına zarar verir, sonları da kötü olur.

Nurullah AYDIN - 31 Mayıs 2012 - Ankara

Son Yazılar