erdoganin_suclari_kanitlandi_hasan_basri_ozbey225

Kürecik Ve Afganistan’da Yüce Divan’lık Suç İşleniyor!

İşçi Partisi Genel Başkanvekili Hasan Basri Özbey, bugün Ankara’da düzenlediği basın toplantısında, Kürecik’e konuşlandırılan füze kalkanının ABD tarafından NATO’ya devri ve Afganistan’daki Türk askerleri varlığının devamı yolundaki açıklamaları değerlendirdi.

Özbey, açıklamasında şunları söyledi:

ERDOĞAN VE GÜL’ÜN SUÇLARI KANITLANDI!

Son günlerde yaşanan gelişmeler, Tayyip Erdoğan ve Abdullah Güllerin Yüce Divan’lık yeni suçlarını kanıtlamıştır.

Kürecik’te konuşlandırılan “Füze Kalkanı”nın aslında bir Amerikan üssü olduğu kesinlik kazanmıştır.

Hükümetin, NATO bünyesinde kurulduğunu açıkladığı bu üssün, ABD’nin kontrolünde olduğu ve NATO’ya devredileceği, bizzat Obama tarafından açıklandı.

Hükümeti yalanlayan bu açıklama, işlenen suçu da açığa çıkarmıştır.

Öte yandan, Erdoğan ve Gül, NATO Afganistan’dan çekilse dahi Türk askerini geri çekmeyeceklerini söylemişler ve “Afganistan’dan en son biz çıkacağız” diyerek, ABD’nin “BOP Eşbaşkanlığı” görevinde ısrar ettiklerini açıklamışlardır.

*** *** ***
TBMM'NİN ONAYI GEREKİR!

Anayasa'nın “TBMM'nin Görev ve Yetkileri”ne ilişkin 92. maddesine göre;

“Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası andlaşmaların gerektirdiği haller dışında yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunmasına izin verme yetkisi TBMM’nindir”.

“Füze Kalkanı”nın Türkiye'de konuşlandırılması, “yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye'de bulunmasına izin vermek”tir.

“Füze Kalkanı” ile ülkemiz toprakları yabancılara tahsis edilmiş ve buralara çok sayıda Amerikan askeri yerleştirilmiştir.

*** *** ***
NATO ANLAŞMASINA DA AYKIRI!

Üssün NATO’ya devredilmesi, “Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası antlaşmaların gerektirdiği haller” kapsamında da kabul edilemez. Aksi, egemenliğin NATO'ya devri anlamına gelir.

“Füze Kalkanı Projesi”, Türkiye'nin onay verdiği “NATO Paktı”na lâfzen dahi uyarsızdır.

Türkiye'yi komşularıyla hasım yapan ve topraklarını bölge ülkelerine karşı bir saldırı üssüne dönüştüren bu projenin, NATO’nun ilan ve iddia edilen amaçlarıyla da izah edilemez.

Kaldı ki Türkiye’nin, Birleşmiş Milletler üyesi olarak sorumlulukları vardır. NATO üzerinden ABD füzelerinin konuşlandırılması, bununla da bağdaşmaz.

Bu nedenle, “Füze Kalkanı”nın Türkiye'de konuşlandırılması için TBMM’nin izni şarttır!

*** *** ***
YÜCE DİVAN’LIK SUÇTUR!

TBMM’nin izni olmadan füze kalkanının Türkiye’ye yerleştirilmesi, Anayasa’nın ihlalidir.

Türkiye'yi komşuları ve Asya ülkeleriyle hasım haline getiren bu uygulama ile “Devlete Karşı Savaşa Tahrik” suçu işlenmiştir.

Nitekim Rusya ve İran, Kürecik’teki bu üssün İsrail’i koruma amaçlı olduğunu açıklamışlar ve “gerekirse Kürecik’i vururuz” demişlerdir.

Türk Ceza Kanunu'nun 304. ve 306. maddeleri, “Türkiye Cumhuriyeti Devletine karşı savaş açması veya hasmane hareketlerde bulunması için yabancı devlet yetkililerini tahrik eden veya bu amaca yönelik olarak yabancı devlet yetkilileri ile işbirliği yapan kişiler” ile “Devleti savaş tehlikesi ile karşı karşıya bırakacak şekilde, hasmane hareketlerde bulunan kimselerin” yirmi yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacağını amirdir.

*** *** ***
KOMUTA ABD'NİN ELİNDE HEDEF TÜRKİYE!

NATO, ABD'nin denetim ve müdahale aracı, savaş makinesidir.

60 yıldır Türkiye’nin başına ne bela geldiyse, arkasında hep NATO vardır.

Son gelişmelerle, Türkiye-NATO ilişkileri ve NATO'nun niteliği bir kez daha açığa çıkmıştır.

ABD'nin Türkiye'ye yerleştirdiği “Füze Kalkanı”, Türkiye'ye ve Batı Asya’ya müdahale planının parçasıdır.

*** *** ***
UYARIYORUZ!

Tayyip Erdoğan ve Abdullah Güller, üstlendikleri BOP Eşbaşkanlığı görevine ve bağıtladıkları 2 sayfa, 9 maddelik gizli özel anlaşmalara sadakatle bağlıdırlar.

Bu kapsamda görevlerini yapmakta ve Anayasal suçlar işlemeye devam etmektedirler.

İşlenen suçların hesabını Yüce Divan’da vereceklerdir.

ABD’nin Türkiye ve Batı Asya’ya yönelik saldırı ve yıkım projelerinde görev alanları bir kez daha uyarıyoruz:

BOP Eşbaşkanlığını bırakın!

Hizmet anlaşmalarınızı feshedin!

*** *** ***
FÜZE KALKANI SÖKÜLMELİ MEHMETCİK AFGANİSTAN’DAN DÖNMELİDİR!

Füze Kalkanı da, Afganistan’ın işgali de, Suriye’ye müdahale hazırlıkları da ABD’nin Büyük Ortadoğu Projesi uygulamasıdır.

Türkiye’nin çıkarları ve güvenliğiyle en küçük bir ilgisi yoktur.

Aksine Türkiye’nin güvenliği, egemenliği ve bütünlüğü için tehdittir.

Amerika’nın çıkarları için Türkiye ateşe atılmaktadır. Bu kabul edilemez!

Türk Ordusu, ABD planlarına hizmet edemez!

Mehmetçiğin kanı, ABD hesabına akıtılamaz!

Füze kalkanı derhal sökülüp atılmalı, Mehmetçik Afganistan’dan yurda dönmeli, Suriye’nin içişlerine müdahale edilmemelidir.

İşçi Partisi Genel Başkanvekili
Hasan Basri ÖZBEY - 24 Mayıs 2012 -  İşçi Partisi
http://www.ip.org.tr/

Son Yazılar