hasan_basri_ozbey_akp_meclis_anayasa_mesru_degildir225

Cumhuriyet Yıkıcısı AKP’nin tahakkümündeki Meclisin yapacağı Anayasa meşru olamaz!

Yurt gazetesi, yeni anayasa konusunda İP Genel Başkanvekili Hasan Basri Özbey ile röportaj yaptı. 19 Mayıs 2012 günlü Yurt’ta yayımlanan röportajı aşağıda okuyabilirsiniz.


İşçi Partisi Genel Başkanvekili Hasan Basri Özbey, Cumhuriyetin kuruluş  felsefesi olan Kemalist devrimin temel ilkelerinin, 12 Mart ve 12 Eylül darbeleriyle büyük ölçüde zedelendiğini dikkat çekti. Kemalist devrim rotasına yeniden girmek zorunda olan Türkiye’nin Atatürk Devrimini esas alan yeni bir Anayasa’ya ihtiyacı olduğuna vurgu yapan Özbey, “Ancak, gündemde olan Anayasa , 12 Mart ve 12 Eylül çizgisinin derinleştirilmesi girişimidir” dedi.

Hasan Basri Özbey İşçi Partisi’nin görüşlerini şöyle özetledi.

YURT: Türkiye’nin yeni bir Anayasa’ya ihtiyacı var mı?

ÖZBEY: Anayasa, devletin kuruluş felsefesini, temel stratejisini belirleyen üstün hukuk belgeleridir. Cumhuriyetimizin kuruluş felsefesi olan Kemalist Devrimin temel ilkeleri, 12 Mart ve 12 Eylül darbeleriyle büyük ölçüde zedelenmiştir. Yeniden Kemalist Devrim rotasına girmek zorunda olan Türkiye’nin, Atatürk Devrimi’ni esas alan yeni bir Anayasa’ya tabii ki ihtiyacı vardır. Gündemde olan ise, 12 Mart ve 12 Eylül çizgisinin derinleştirilmesi girişimidir.

YURT: Siyasi ortamın çok gerildiği bir ortamda “Toplumsal Mutabakat” sağlayarak yeni bir Anayasa yapmak mümkün mü?

ÖZBEY: Rousseau’nun “Toplum Sözleşmesi” faraziyesinin uzlaşma anayasası palavrasının kanıtı olarak kullanılması, zırcahillerin işidir.

Bu, uzlaşma değil, devrim yapan halkın devletle yaptığı sözleşme faraziyesidir.

Devlet, özgürlükleri çiğnediğinde, direnme hakkını içerir. İhtilalcı anayasa teorisinin, karşıdevrim amacıyla kullanılması, ihtilalın yüksek itibarından yararlanmaya yönelik bir düzenbazlıktır.

“Uzlaşma anayasaları”, emperyalist devletlerin veya işbirlikçilerinin gerici anayasalarıdır. Halk düşmanı olan bu anayasaları yapanlar, elbette toplumun rızasını almaya özel bir önem verirler. Ve bunu yaparken halkı aldatmalarına yardımcı olarak cürüm ortakları ararlar. Bugün yapılan da odur.

YURT: Yeni bir Anayasa’yı mevcut Meclis yapabilir mi? Yeni Anayasa için “Kurucu Meclis”, ya da “Anayasa Meclisi” gibi yaklaşımları nasıl değerlendiriyorsunuz?

ÖZBEY: Anayasalar, devrimle ya da karşıdevrimle yapılır. Türkiye’nin anayasa tarihi de, devrim ve karşıdevrim tarihidir.

1876, 1921, 1924, 1960 anayasaları, devrimlerle gelmiştir. Hepsi de zamanlarına göre, toplumumuza hürriyet, istiklal ve çağdaşlık getirmiştir.

Devletin temel stratejisi belirleyecek olan “Yeni Anayasalar” bu amaçla oluşturulmuş Meclislerce yapılabilir. TBMM’nin “Yeni Anayasa” yapma yetkisi yoktur.

Kaldı ki, “Cumhuriyet karşıtı faaliyetlerin odağı” olduğu, Anayasa Mahkemesi’nce hükmen saptanmış bir siyasi partinin tahakkümündeki bir Meclisin yapacağı Anayasa meşru olamaz.

CHP ve MHP’nin, AKP’nin “meşruiyet” ihtiyacını gideren tutumdan vazgeçerek, “uzlaşma komisyonundan” çekilmeleri zorunludur.

YURT: Yeni Anayasa’da olmazsa olmazlarınız var mı?

ÖZBEY: Anayasa, Atatürk Devrimi’ni esas almalıdır. Anayasa’nın “değiştirilemeyecek” ve “değiştirilmesinin teklif edilemeyecek” hükümleri ve “İnkılâp Kanunlarının Korunması”na ilişkin 174. maddesi bizim de olmazsa olmazlarımızdır. Bunların biçimsel olarak muhafaza edilmesi değil, yapılacak her türlü değişikliğin de buna uygun olması gerekir.

YURT: Yeni Anayasa’da öncelikle neler yer almalıdır?

ÖZBEY: İşçi Partisi, AKP’nin gerici Anayasa girişimine karşı daha 2007 yılında bir Milli Anayasa Bildirgesi açıklamıştı.

Buna göre; Cumhuriyetimizi ve toplumumuzu Atatürk Devrimi temelinde yeniden örgütleyecek ve 21. Yüzyılı kapsayan emperyalizmle hesaplaşma döneminin ihtiyaçlarına cevap verecek Milli Anayasa, şu esasları içermelidir:

- Bağımsız ve güçlü devlet,
- Etkin hükümet,
- Hukukun üstünlüğü ve hızlı adalet,
- Örgütlü halk,
- Özgür ve eşit yurttaş,
- Aydınlanmış ve çağdaş toplum,
- Planlı ve halkçı ekonomi,
- Bölgelerarası denge,
- Çalışan ve üreten Türkiye!

YURT: Anayasa’nın değiştirilemez maddeleri olmalı mı?

ÖZBEY: Anayasa’nın değiştirilemez maddeleri olmalıdır. Bu bütün milli devletlerin anayasalarında vardır.

YURT: “Anayasal vatandaşlık”?

ÖZBEY: “Anayasal vatandaşlık”, Türk Milletini Anayasa dışına sürme anlayışının sonucudur. Milleti olmayan devlet olmaz. Atatürk’ün tanımıyla “Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türkiye halkına Türk Milleti” diyoruz.

YURT: “Anadilde eğitim”?

ÖZBEY: “Anadilde eğitim” de aynı anlayışın ürünüdür. Bunun, kültürel haklarla bir ilgisi yoktur.

YURT: “Yerel yönetimlerde özerklik/otonomi”?

ÖZBEY: “Yerel yönetimlerde özerklik” adı altında dayatılan, bölünmedir. Türkiye’ye dışarıdan dayatılan bir plandan, ABD ve İsrail uşaklığı dışında bir sonuç çıkmaz. Kürdümüz de bunu anlayacaktır.

Eşitlik, kardeşlik, özgürlük ve ülkenin efendisi olmak, hepsi Türkiye halkının ortak gücüyle mümkündür.

Halkın, emperyalizme ve gericiliğe karşı birleştirilmesi tek çözümdür.

YURT: “MGK kalmalı mı, kalkmalı mı”?

ÖZBEY: “Profesyonel ordu”, “vicdani red” gibi anlayışların dayatıldığı koşullarda, MGK’nın varlığına son vermek girişimi, TSK’yı bütünüyle ele geçirmek ve bölgede Büyük Ortadoğu Projesi’nin müdahale gücü haline getirmek planının bir parçasıdır.

YURT: “Laiklik ve Diyanet İşleri Başkanlığı birlikte olur mu?

ÖZBEY: Cumhuriyet’i kuranlar, DİB’i, hilafetin kaldırılması, tekke ve zaviyelerin kapatılmasıyla boşalan alanı tarikatlar ve benzeri yapılanmaların doldurmasını önlemek için kurmuşlardır. İşçi Partisi, Diyanet İşleri Başkanlığı’nı, belli mezhepleri temsil eden laiklik karşıtı bir kurum olmaktan çıkaracak ve öngörüldüğü şekilde laikliğin güvencesi olan bir Cumhuriyet kurumuna dönüştürecektir.

YURT: “Zorunlu din dersleri”?

ÖZBEY: Zorunlu din dersleri, laiklik ilkesine aykırıdır. Dinler, tarih ve felsefe derslerinde öğretilebilir.

YURT: “Din ve eğitim”?

ÖZBEY: Laikliği, “din ve dünya işlerinin birbirinden ayrılması” olarak anlıyor ve tanımlıyoruz.

Bu bağlamda, “eğitimin birliği”ni ve “laik eğitim”i savunuyoruz.

Hasan Basri ÖZBEY -19 Mayıs 2012 - Yurt Gazetesi

Son Yazılar