kilicdaroglu_tesev_kurucusu_cikti183_modifie

Kılıçdaroğlu, Yeni CHP’yi TESEV İle Oluşturdu!

Kılıçdaroğlu’nun, Yeni CHP politikalarını, TESEV’le işbirliği içinde oluşturduğu belirlendi. Van toplantısının ardından hazırlanan CHP raporu adım adım uygulandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu‘nun TESEV ile ilişkisinin sadece üye olmakla kalmadığı ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu, TESEV üyeliğini, “Ben kurucu üye olduğum zaman ne Soros vardı ne de başka birşey” diye savunmuştu. Ancak “Yeni CHP” çizgisini Soros’un desteklediği TESEV’cilerin ev sahipliğinde düzenlenen İstanbul ve Van Konferansları’nda oluşturduğu belirlendi.

TESEV’le işbirliği 12 Eylül referandumundan sonra hız kazandı. İstanbul Konferansı, 17 Ekim 2010′da, Van Konferansı ise 19-20-21 Şubat 2011′de düzenlendi. “Yeni CHP” çizgisine karşı çıkan partililer de “Van Konferansı kararlarının tek tek yaşama geçirildiğine” dikkat çekiyor. Muhalif partililer, bu politikalar için “TESEV’in ev sahipliğinde düzenlenen ‘arama konferanslarından’ sonra partinin hâkim çizgisi oldu” diyorlar.

Adım adım uygulandı!

CHP Van Raporu, TESEV’in ev sahipliğinde, 2011′de toplanan konferansa sunulmuştu. CHP içinde tartışma yaratan Raporu’un ortaya çıkmasından sonra CHP Parti Sözcüsü Birgül Ayman Güler, 12 Aralık 2011 tarihli açıklamasında “Arama konferansları partileri bağlayan konferanslar değildir. Oradaki herkes bireysel görüşlerini dile getirmiş katılımcılardan ibarettir” demişti. Güler, Konferans’ın sonuçlarının, zamanın MYK’sı tarafından değerlendirilmeye alındığını da belirtmişti. İşte Van Raporu ve CHP’nin izlediği politikalar:

chp_basinda_bir_akpli225

TESEV Destekli Van Raporu ve Yeni CHP Hangi Konuda Ne Diyor?

*** *** ***
YENİ ANAYASA PROJESİ! VAN RAPORU!

Kürt Sorunu!

Evrensel ölçüleri içerisinde etnik farklılıkların bulunduğu uygar ülkelerdeki etnik hakların aynısının, Türkiye’de yaşayan farklı etnik yapıdaki halklara sağlanması. Tüm vatandaşların kendisini eşit hissettiği bir Türkiye yaratmak. Demokratik özgürlükçü bir anayasa yapmak.

*Yeni bir anayasal vatandaşlık tanımı,
*Anayasa ve yasalardaki vurgulara yer verilmemeli (anayasa etnik kör olmalı),
*Anayasa ve yasalardaki ayrımcı dili ortadan kaldırmak,
*Yeni bir anayasa projesiyle ve yeni bir idari yapılanma ile ortaya çıkmak ve bunun için siyasi uzlaşı yapmak.

CHP- CHP’nin Kimlik Politikası!

CHP’nin 21.Yüzyıl Anayasa Raporu’nda, “Türkiye’nin dil,etnik ırk ve etnik köken bakımından zenginliğini dikkate alınarak Anayasa’nın başlangıç metninde, “Türkiye Cumhuriyeti halkı” tanımına yer verilmesi istenmişti. Raporu hazırlayan ekibin başında yer alan CHP Anayasa Uzlaşma Komisyonu Üyesi Süheyl Batum, bu değişikliği şöyle savunmuştu: “İlk 4 maddenin kaldırılmasına karşıyım. Ancak ‘Türk devletini vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür’ tanımı, Türkiye vatandaşıdır” şeklinde yeniden düzenlenecek. Yani vatandaşlık tanımı, hukuksal bir bağ olarak yer alacak.” Taslak metnin eleştirilmesi üzerine Kılıçdaroğlu, “Bu bizim sahip çıkabileceğimiz bir metindir” diyerek tartışmaya noktayı koymuştu.

*** *** ***

AÇILIM SÜRECİ -VAN RAPORU!


Empati!

a)CHP ülke genelinde dezavantajlı durumda olan tüm yapıların yerine kendini koyarak sorunun çözümünü kolaylaştırmalı.

b)Uzun yıllar OHAL ve sıkıyönetimle yönetilen bölgede yaşayan 3.kuşağın kazanılması için projeler geliştirilmeli.

c)Bölgede politika yapan herhangi bir siyasi partiyi ya da grubu hedef almamak.

CHP- CHP’nin Politikaları!

Eski Adana Milletvekili Tacidar Seyhan, Kılıçdaroğlu’na seçimden önce MİT-PKK görüşmeleri hakkında bilgi notu vermişti. Ancak Kılıçdaroğlu, bu görüşmeleri meydanlarda hiç gündeme getirmemişti.

Oslo görüşmelerinin ortaya çıkmasından sonra da Kılıçdaroğlu,ilk anda önemli bier tepki göstermemeiş ve olayın yatışmasına neden olmuştu. İlk açıklamasından da görüşmelerin içeriğini eleştirmek yerine “Biz, PKK terör örgütü ile görüşülmesine karşı değiliz. Görüşmeleri hükümet yaptığı halde devlet yapmış gibi gösterilmesine ve görüşüldüğü halde görüşmedik denilmesine karşıyız” demişti.

*** *** ***

ÖZERKLİK TALEBİ -VAN RAPORU!

Reform!

Yerel yönetimler güçlendirilmeli, merkezi yönetimin yarattığı problemler giderilmelidir.

*Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartının kabulü
*İdari reform, iyi yönetim için ilkeleri hayata geçirmek (şeffaf,insan haklarına saygılı)
*Kamusal alanın önemli kurumları olan RTÜK,YÖK ve Diyanet yeniden yapılandırılması.

CHP- CHP’nin Politikaları!

Kılıçdaroğlu, 23 Mayıs 2011′deki Hakkari mitinginde, “Evrensel kurallar dedik. Yine evrensel kurallar diyoruz. Yerel yönetimleri, Avrupa’da kabul edilen Yerel Yönetimler Özerklik ŞArtı’nı aynen kabul edeceğiz” dedi. Bu konuşmasından bir gün önce CNN Türk’te yayınlanan Ankara Kulisi programına katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin tanrıkulu, “Güneydoğu’ya AKP’den farklı, onu aşan ne vaat ediyorsunuz?” biçimindeki soruyu yanıtlarken, “Özerklik Şartı’na konulan çekinceleri kaldıracağımızı söylüyoruz, bu çok önemlidir” dedi.

*** *** ***

TÜRBAN -VAN RAPORU!

Raporda!

Evrensel yaşam haklarından dini inançların önündeki engellerin kaldırılarak inanç özgürlüğü sağlanmalı. CHP, bütün din ve inanç kesimlerine eşit mesafede olmalı. “Başörtüsü sorununu çözerim” dedikten sonra nasıl çözüleceğini de belirtmeli. Din eğitimi zorunlu olmaktan çıkartılmalı.

CHP- Parti Açıklamaları!

Kılıçdaroğlu, “Türbanlı öğrenciler üniversitelere girecek mi?” sorusuna “Herkes okuyacak” yanıtını vermiş, bu söylemini 12 Eylül Referandumu sürecinde de sürdürmüştü. CHP ile AKP arasında bu sorunu çözmek için anayasal ve yasal düzenlemeler tartışılırken, Van toplantısı raporunda “Başörtüsü sorununu çözerim dedikten sonra nasıl çözüleceğini de belirtmek” gerekir kaydı düşüldü. Ancak CHP’nin çözüm önerisi açıklmasına gerek kalmadı. YÖK, anayasa kararına aykırı da olsa aldığı bir kararla bütün üniversitelerde türbanı serbest bıraktı. Bırakmakla kalmadı türbanı serbest bırakmayan ve türbana karşı çıkan rektörlere de gözdağı verdi.

*** *** ***

HAKİKATLER KOMİSYONU -VAN RAPORU!


Raporda ‘Komisyon’!

Sorumlular kim olursa olsun ortaya çıkartılmalı ve CHP’den uzak tutulmalıdır. Hakikatler Komisyonu hayata geçirilmelidir.

CHP- Kılıçdaroğlu Ne Dedi?

Bazen “Akil Adamlar” komisyonu bazen de “Hakikatler Komisyonu”şeklinde bu öneriyi yineleyen Kılıçdaroğlu, 7 Mart 2011′de Almanya’da katıldığı bir toplantıda “Hakikatler Komisyonu kurulsun dedik. Kayıplar araştırılsın dedik. AKP’den bir cümle bile çıkmadı” demişti. Komisyon önerisi, ilk kez PKK tarafından dile getirilmişti.

*** *** ***

PKK’YA GENEL AF -VAN RAPORU!


Af Önerisi!

Yıllardır bölgede yaşanan çatışma, şiddet normal siyasi hayatı yok etmiş, radikal ve marjinal gruplar etkin hale gelmiştir. Toplumsal barışın sağlanması; Çatışma sürecinin yarattığı travmanın rehabilite edilmesi; Silahların susması ile genel affın çıkarılması; Koruculuk sisteminin kaldırılması; Zorunlu göçten mağdur olanlara uygun tazminat ödenmesi gereklidir.

CHP- Af Politikası!

Kılıçdaroğlu, referandum öncesi 25 Ağustos 2010′da, Tunceli konuşmasında, “Bir hayalim ve hedefim var. 12 Eylül’de ‘hayır’ deyin, Doğu’dan Batı’dan toplumsal mutabakatla, kardeşlikle genel affın yolu açılsın” demişti. Kılıçdaroğlu, genel af söylemini parti içinden ve dışından genel tepkiler üzerine ‘Silahların bırakılmasından sonra genel af gündeme gelebilir” şeklinde düzeltmişti.

*** *** ***

ATATÜRK DÖNEMİ VE ÖZÜR -VAN RAPORU!

Geçmişle Hesaplaşma!

CHP iktidar olduğu dönemlerde bölgede yaşanan tüm olumsuzluklardan dolayı Kürt halkından özür dileyip halka barışmalıdır.

CHP- Geçmişle Hesaplaşma!

Kılıçdaroğlu, 12 Şubat’ta Kanal A televizyonunda, tek parti dönemini hedef alarak şunları söylemişti: “Cumhuriyet dönemiyle ilgili pek çok hatalar oldu. Nazım Hikmet’i kim hapse attı? CHP. Sabahattin Âli’yi kim ölüdürttü? CHP. Atatürk’ü Koruma Kanunu’nu ise Demokrat Parti çıkartmıştır. Ne Atatürk’ü ne de bir başkasını özel bir yasayla korumanın bir anlamı yoktur.”

Dersim tartışmalarını da Kılıçdaroğlu körüklemişti. CHP lideri, “Sayın Başbakan, sana düşen görev, özür dilemenin yanında, devletin arşivlerini açmaktır. Arşivlerin açıklanması lazım. O sürgün ailelere verilen topraklar var. Toprakların bir kısmı ellerinden alındı. Onları da aynen iade edeceksin” demişti. Parti üyesi olmadığı halde CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun daveti ile milletvekili seçilen Hüseyin Aygün, “Dersim katliamında CHP ve devlet sorumlu. Atatürk’ün de bundan haberi var” şeklinde konuşmuştu.

*** *** ***

KÜRTÇE EĞİTİM TARTIŞMASI -VAN RAPORU!


Raporda!

Anadil eğitiminin önündeki engeller kaldırılmalı. Kürtçe, okullarda seçmeli ders olarak okutulmalı.

CHP- Anadil Politikası!

CHP Sözcüleri, “Anayasa Vizyonu” taslağında gerekse konu ile ilgili yaptıkları açıklamalarda devlet okullarında Kürtçe’nin seçmeli ders olarak öğretilmesini ancak eğitim dilinin Türkçe olması gerektiğini dile getirdiler. Taslakta, ‘Türkçe resmi dil olarak korunmalı ancak devlet okullarında anadilin öğrenilmesi imkânı tanınmalı” ifadesi yer aldı.

Aydınlık - 25 Şubat 2012

Son Yazılar