kilicdaroglu_amerikanci_chp225

Emperyalizmin Uşakları Dersim’de!

Tarikatlara saygılı Dersim’li Kemal’in turuncu CHP’sinin ’’geçmişle yüzleşme’’ palavrasına batırarak sosladığı ve gerici AKP’nin başı RTE’nin ayağına al da at diye verdiği gollük bir pasla Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk ile kahraman silah ve dava arkadaşları kin ve nefret kusan söylemlerle tartışmaya açılmış olup, diktatörlükle, katliamla ve soykırımla suçlanmışlardır.


Dersim bahanesiyle Atatürk ve cumhuriyetimizin uğradığı açık saldırıda Dersimli Kemal’in ve partiye bizzat kazandırdığı Hüseyin Aygün ve Sezgin Tanrıkulu gibi PKK cephesinde yer alan CIA Kürtleri’ninin rollerini de tarihe not düşmek gerekiyor.Namuslarını, bağımsızlıklarını, varsa şayet onurlarını ve şereflerini borçlu oldukları bu devletin soylu ve ulu kurucusunun katliamla anıldığı bu ülkede ihanet sınır tanımıyor.

tayyip_amerikan_askerlerine_duaciyim2003_225

Kurtuluş Savaşı esnasında “Millî Mücadeleye karşı çıkan, askerlerimizi şeriata çağıran, Yunanlılara hizmet eden” yobaz İskilipli Atıf Hocanın hayranlarından olan Recep’i, Bülent’i, numaralı cumhuriyetçileri ve bilumum gerici-bölücü-işbirlikçi cumhuriyet düşmanlarını bile kıskandıracak bir cesaret ve atakla Dersimli Kemal’in turuncu CHP’sinin başlattığı, karşıdevrimci AKP’nin yaptığı vuruşla, sözde Ermeni, Kürt, Rum, Süryani’lere karşı ‘’soykırım’’ suçu işleyen Türkiye Cumhuriyeti’nin suçlar listesine yeni bir insanlık suçu ekleniyor: sözde‘’Dersim Soykırımı.’’

İlk önce 33, daha sonra 56 Türk askerinin şehit edilmesiyle başlayan Dersim isyanının başını çeken İngiliz uşağı Seyit Rıza isimli hain İngiltere hükümeti’ne yazdığı mektupta; ‘’ Türk hükümeti, Dersim bölgesine girmeye kalkışmıştır… Kürtler, bu olay karşısında silaha sarıldılar. Ben ve yurttaşlarım Türk ordusunu başarısızlığa uğrattık…’’diye böbürleniyordu.

Bu bedelli uşağın kendisi gibi hain olan akıl hocası Dersimli Baytar Nuri de salyalı pis ağzından dökülen şu sözlerle Dersim isyanının amacını açıkca ifade eder: ‘’İntikam!… Kürdistan denilen yıkık anayurdun kurtarılması için intikam…Kürt diyarında uluyan sırtlan ve çakallar ırkının (Türk’ün) pis vücutlarından Kürt vatanını temizlemek için.’’

Türkiye Cumhuriyeti ile halkın arasına barikat koyan, askere gitmeyen, vergi vermeyen, cahil halkı kör hurafelerle uyutan ve soyan, yol kesen, köy basan, askere kurşun sıkan, otorite tanımayan, okula, yola, suya karşı duran, emperyalizme uşaklık hizmeti veren silahlı Seyit Rıza gibi işbirlikçi diğer aşiret reislerinin ve derebeylerinin başlattığı Dersim isyanlarına ve başroldeki uşakların gerçeğine yabancı kaynaklardan bakarsak, Kürdistan Projesini hayata geçirmek için çalışan ve isyanların perde arkasındaki İngiliz Muhipler Cemiyeti, Kürt Teavün ve Terakki Cemiyeti, Hevi Örgütü, Azadi Örgütü, Hoybun Cemiyeti gibi örgütlenmelerle karşılaşıyoruz.

sovyet_kaynaklarinda_kurt_isyanlari

Sovyet Devlet Kaynaklarında yer alan bilgi ve arşivlerde bu isyanların arkasında M.Kemal Atatürk’ün yönetimindeki devrimci Türkiye Cumhuriyeti’ni hazmedemeyen İngiltere ve Fransa gibi emperyalist güçlerin desteğinin ve kışkırtmasının olduğunu görüyoruz. Bu isyanlarla ilgili Sovyet belgelerinde özetle şu bilgiler yer alıyor:

-Bu isyanlar, Devrimci Cumhuriyet’e karşı feodal gerici sınıfların, aşiret reislerinin, şeyhlerin, şıhların, düşmanla işbirliği yapanların hakim konumlarını korumak amaçlıdır.

-İsyanların arkasında İngiltere vardır.

-Emperyalizmin amacı devrimci Türkiye’yi yıkarak Sovyetler Birliği’ni güneyden kuşatmaktır.

-Ankara hükümeti, askerlerinin öldürüldüğü bu isyanları şiddet kullanarak bastırmakta haklıdır. Başka bir politika izlenemez.

Dün, emperyalizme ve işbirlikçilerine karşı vatanımızı korumak ve kollamak adına her türlü zorluğu ve ölümü göze alabilen, hak edene hak ettiği cezayı verebilen ulu kahramanlarımızın verdiği soylu ve kutsal mücadeleyi, Bugün, Türk devletinin tek’liğini tüm’lüğünü, birliği’ni parçalanmak isteyenlerin sırtını sıvazlayarak ‘’mücadele değil müzakere’’ yöntemini seçen korkakların ve teslimiyetçilerin anlayabilmesi mümkün değildir.

Ancak unutulmamalıdır ki, Atatürk Cumhuriyeti’ne başkaldıran her kim olursa olsun bedelini en ağır biçimde ödemiştir ve ödeyecektir.

Dünya haritasını kanla yeniden şekillendiren AB-D emperyalizmine sınırsız ve koşulsuz taşeronluk hizmeti sunan güllü AKP hükümetinin idaresindeki Türkiye etnik ve dinsel temelde parçalanmaya ve iç savaşa doğru sürüklenirken, M. Kemal Atatürk’e ve silah arkadaşlarına, TSK’ne, Cumhuriyetin bütün kurumlarına ihanet korosunun hayâsızca saldırısı dolu dizgin devam ediyor.

Emperyalizm ve işbirlikçileri, dinsel ve etnik köken ayırımı gözetmeyen, her yurttaşımızı tam eşitlikle kucaklayan Atatürk milliyetçiliği ve demokrasinin güvencesi, toplumsal barışın, aydınlanmanın ve çağdaşlaşmanın itici gücü olan laiklik temeli üzerinde var olan Atatürk Cumhuriyetini sonlandırmayı hedeflemektedir.

Dersim bahanedir; Sırada Türk halkı var, sırada devrim kanunları var, sırada Menemen var, sırada İstiklal mahkemeleri var.

Sırada Atatürk ve laik-üniter Cumhuriyet var. Cumhuriyet düşmanlarına bilinçlice verdikleri nefis bir pasla Atatürk ve silah arkadaşlarına cepheden saldırının yolunu açtıktan sonra, Dersim’e özür yetmez ”aç, aç, aç” diye seslenen Dersimli Kemal, AKP’nin cebinde srada bekleyen mevzulara ne diyecek acaba?

Gafletin, delaletin ve ihanetin açıktan hüküm sürdüğü günümüzde, M.Kemal Atatürk’e ve Türk Aydınlanma Devrimi’ne karşı top yekün savaş açtılar. Dün başaramadıkları gibi bugün de başaramayacaklar…

Uğur SETEN - 27 Kasım 2011 - Kent Yaşam Gazetesi

Son Yazılar