ali_nejat_olcen225

RTE’nin dilediği özür geçersizdir!

Bay R.T.Erdoğan’ın başbakan olarak  “Türkiye Cumhuriyeti Devleti” adına özür dileme yetkisi yoktur.

Çünkü, o Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni temsil etme yetkisine sahip değildir.


O, sadece Hükümet başkanıdır ve Hükümette, Anayasa Mahkemesi ile TBMM’nin denetim ve gözetimi altında devletimizin kendisi değil;  sadece bir parçasıdır.

Özür dilediğinden bir süre sonra,  demokratik koşulların işleyişi sonucu iktidar dediğimiz  düzeyden aşağıya doğru devrilebilir. 

Fakat Devletimiz devrilemez; çünkü O, üç güçler erkine sahip çıkarak misakı milli sınırları içinde sonsuza kadar yaşayacak;   yurtsever, tam bağımsızlıkçı kadroları yaratmayı bilecektir çünkü onu Mustafa Kemal Atatürk, Türk ulusuyla birlikte yarattı. Onun yoktan var ettiği  Devletimiz’in temel özelliği, “erkler ayrılığı” ilkesine dayanmış olmasıdır.

Bu demokratik yapı içinde “Yürütme”nin başındaki kişiye,  yani Başbakan’a devleti temsil etme yetkisi verilmiş değildir.

Böylesi yetki sadece ve sadece Çankaya’ya aittir. Devletimizi sadece Çankaya temsil edebilir. O da kimi uluslararası hukuk koşulları içinde.

Ey bay başbakan, eğer sizin siyasal kültürünüz  yeterince gelişmiş olsaydı, Yürütme erki olarak “özür dileme” konusunu TBMM’ye getirir, alınan kararı sadece ifade etme yetkisini kullanabilirdiniz. Bunu dahi düşünemediniz.

R.T.Erdoğan kendisini devleti temsil emekle yetkili sandığı içindir ki, kimi deyim, karar ve uygulamaları, “faşizm”i çağrıştırmaktadır.

Yürütme erkinden soyutlandığı ve TBMM dışında kaldığında kendisini Yüce Divan’da bulacak ve ulusa yaptıklarının hesabını verecektir.

Bu satırları yazan kişi gibi 75 milyon yurttaşımız Yüce Divanda hesap verirken nasıl bocaladığını ve nasıl cüceleştiğini görecektir. 

Yakın tarihimiz bunun en düşündürücü örneğini “Reis beyefendi hazretleri” sözcüğünde yaşadı.

Bay R.T.Erdoğan, siz, Anayasa ve TBMM’nin denetimi altında Devletin yürütme erkinin başındaki kişi olmanın ötesinde sahip olmadığınız yetkileri kullanmanın hesabını bir gün ödeyeceksiniz. 

Bundan kuşkunuz olmasın..

Kimi yeteneğinizle, kendinizi kendiniz çelişkilerden çelişkilere sürüklemektesiniz. Özeleştiri denilen erdemli davranışa gereksinmeniz var.

Bu güzel ülkemize zarar vermektesiniz.

Ulusumuz zarardan kurtulmanın yöntemini ve çaresini her zaman bulabilmiştir.

Sizi uyarıyorum!

Saygılarımla.

Ali Nejat ÖLÇEN - 25 Kasım 2011

http://www.gazetevatanemek.com/

Son Yazılar