2023_abd_turkiye_senaryosu

Susma Sustukça Vatan Elden Gidiyor (2)

ABD’nin Projesi, BOP ‘’ver kurtul’’ taktikleri ile hayata geçiriliyor. As istiyor, Eş veriyor. İkinci bir İsrail kuruluncaya kadar, Türkiye bölününceye kadar ABD tarafından istenilen her parça, lokma lokma koparılıyor.

Türkiye, babalar gibi pazarlanıyor ve altın tepside Emperyalistlere sunuluyor. Türkiye’nin zenginlikleri Emperyalizme ve onların işbirlikçisi Tarikat-Mafya-Cemaat burjuvazisine peşkeş çekiliyor. Son oyunları da Kanun Hükmünde Kararname (KHK).

12 Eylül 1980 Amerikan’cı faşist darbesinden sonra hazırlanan 1982 Anayasasında Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisi, hükümet için çok önemli bir selahiyet olduğu kabul edildi. Nitekim 1982 Anayasasında KHK müessesesi en geniş biçimde yer almakta ve 82 Anayasanın 91. maddesine göre TBMM, Bakanlar Kuruluna Kanun Hükmünde Kararname çıkarma yetkisi verebilmektedir.

İşte buna dayanılarak 6 Nisan 2011 tarihinde AKP Hükümetine, 6 ay yetki süresi ile bazı konularda Kanun Hükmünde Kararname (KHK) çıkarma yetkisi veren yasa tasarısı, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Cumhurbaşkanının onayından sonra 3 Mayıs 2011 tarihinde Resmi Gazetede yayınlandı.

İşte AKP nin cinliği, ikiyüzlülüğü burada kendini gösteriyor, hem 82 Anayasa’sına tu kaka diyeceksin, onu, sözde değiştirmek için bin bir takla atacaksın, her türlü takiyeyi yapacaksın, Milletin ve halkın gözünü boyamak için çeşitli oyunlar oynayacaksın, ama işine geldiği zamanda o Anayasa’nın en gerici, en faşist maddesinden veya kurumlarından Emperyalizmin isteklerini yerine getirme doğrultusunda yararlanacaksın ve buna ileri demokrasi diyeceksin.

AKP hükümeti yetki süresinin ilk 4 ayında 20 KHK çıkardı, en tartışılanı ise hekimlerin serbest çalışma hakkını gasp eden ve ne vahimdir ki, Anayasa Mahkemesi’nin iptale ilişkin gerekçeleri ve Danıştay kararları hiçe sayılarak “Tam Gün” olarak bilinen hekimlik mevzuatının yeniden kanunlaştırılmasıdır.

Ama şimdi en VAHİMİ gelmiştir. AKP hükümetinin çıkardığı Kanun Hükmünde Kararname ile azınlık vakıflarının 1936 yılından sonra edindikleri ve 1974 ten sonra Yargıtay’ca Ulusal Güvenlik gerekçesi ile hazineye devredilen gayrı menkulleri geri verilecek, 3. kişilere satılmış olanların ise rayiç bedeli üzerinden ödemesi yapılacak.

Türkiye’de 77 Rum, 52 Ermeni, 10 Musevi, 10 Süryani, 1 Bulgar, 2 Gürcü, 3 Keldani, 1 Esnaf olmak zere 165 azınlık vakfı var. Bu vakıflar 2000 den fazla taşınmaz mal varlığının ve bunların değerinin 1 milyar dolar olduğunu iddaa etmekteler.

Gelin şimdi iadesi beklenen mülklerden bazılarını görelim.
Ermeni Cemaati’ne ait olduğu ileri sürülen ve verilmesi beklenen mülkler :

- Gedikpaşa Ermeni Protestan İlkokulu (Okul yıkıldı şu an park olarak kullanılıyor)
- Gedikpaşa Ermeni Protestan Kilisesi’ne ait Kumkapı’da 1 apartman, 2 ev, 1 yemekhane ile 1 oyun yeri.
-Tuzla Üççeşme’de Kamp
- Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi’ne ait; Sarıyer’de 1 arsa, 1 ev ve 4 adet hisseli gayrimenkul, Moda’da 1 bina, Şişli’de 2 adet ev, Beyoğlu’nda 1 ev, Kapalıçarşı’da 1 dükkan, -Üsküdar’da 1 ev, Kurtuluş’ta 1 apartman, 1 ev ve 1 depo, Taksim’de 1 bina, Beyoğlu’nda 1 bina, Çamlıca’da 1 ev, Beykoz’da 47 bin 500 metrekarelik bir arazi ile Yedikule’de bir arazi.
-Feriköy Surp Vartanants Kilisesi Vakfı’na ait Şişli’de bir apartman ve bir arsa.
- Kuruçeşme (Yerevman) Surp Harç Kilisesi’ne ait Arnavutköy’de 1 gayrimenkul
- Kumkapı Dışı Surp Harutyun Mektebi Vakfı’na ait Kumkapı’da 1 adet dükkan ile Kadıköy’de 1 adet daire.
- Kumkapı Meryemana Kilisesi’ne ait Eminönü’nde bir ev.
- Yeniköy Küd Dıpo Surp Astvadzadzin Ermeni Kilisesi’ne ait İstinye’de bir arsa.
- Feriköy Surp Vartanants Kilisesi Vakfı’na ait Şişli’de bir apartman, bir arsa.
-Bomonti Mıhitaryan Okulu
- Vahram Karabet Madat’ın sahip olduğu Şişli’de 2 dükkan ve 1 adet daire.
Rum Cemaati’ne ait olduğu ileri sürülen ve verilmesi beklenen mülkler

- Balıklı Rum Hastanesi Vakfı’na ait Beyoğlu, Şişli, Eminönü, Beşiktaş, Üsküdar, Fatih, Kadıköy ve Adalar’da bulunan; 157 ev, 26 bahçeli ev, 21 apartman, 3 bina, 6 daire, 66 dükkân, 2 iş hanı, 1 çivi fabrikası, 1 gazoz fabrikası, 2 otel, 1 toplantı salonu, 1 gece kulübü, 1 pavyon, 2 gazino, 2 depo, 1 atölye, 26 arsa, 1 tarla, 2 bağ, 2 bostan, 1 bahçe, 3 mezarlık.
- Fener Rum Patrikhanesi Aya Yorgi Kilisesi Vakfı’na ait Heybeliada’da su deposu ve ahşap depo, 1 bahçeli ahşap ev, Fatih’te 1 arsa ve kârgir ev, Eminönü’nde bir hanenin 1/4 hissesi, Beyoğlu’nda konsolosluk binası.
-Fener Rum Mektebi Kebiri Vakfı’na ait Kadıköy Göztepe Mahallesi’nde 19 arsa; Kadıköy, Osmanağa Mahallesi’nde 2 arsa, 2 dükkân, 1 ev; Bakırköy’de 1 bina; Eyüp Hamam Muhittin Mahallesi’nde 1 ev; Göztepe Ege’de 2 arsa.
- Ayvansaray Aya Dimitri ve Aya Vlaherna Kiliseleri ve Mektebi Vakfı’na ait Fatih’te 2’si bahçeli 3 ev; Fatih Karabaş Sinabi Sokak’ta kale sur şeridi, Fatih Karabaş Ağaçlıçeşme Sokak’ta 2 arsa;
- Fatih Karabaş Mahkeme’de 1 adet arsa; Fatih Mustafa Paşa’da 1 arsa; Fatih’te Karabaş Mahallesi’nde 1 atölye; Yandavut Mahallesi Vapur İskelesi’nde 1 fabrika; Bostan Sokak’ta 1 arsa.
- Hasköy Aya Paraskevi Kilisesi Vakfı’na ait Beyoğlu Pirimehmet Paşa Mahallesi’nde 1 adet mezarlık, Sütlüce’de 1 adet arsa ve mezarlık;
- Arnavutköy Rum Ortodoks Taksiarhi Kilisesi ve Mezarlığı Vakfı’na ait 1 tarla, 1 kilise, 2 ayazma, 2 arsa;
- Burgazada Gönüllü Sokak Kain Aya Yorgi (Karipi) Manastırı Vakfı’na ait Burgazada’da 1 manastır, 1 gece kulübü, 1 ev, 1 arsa, 10 bağ, 2 fidanlık, 1 lahana tarlası, 1 manastır, 2 mesken, 1 arsa, 1 kır gazinosu, 4 arsa; Kalpazankaya’da 6 arsa; Yeni Yalı’da 1 eski sinema.
- Galata Beyazıt Mahallesi İlk Rum Mektebi Vakfı’na ait Kadıköy Rum Ortodoks Cemaati Kiliseleri Mektepleri ve Mezarlığı Vakfı’na ait Kalamış’ta Aya Yani Kilisesi ve 1 cemaat okulu.

Diğerler cemaatlere ait olduğu ileri sürülen ve verilmesi beklenen mülkler :

- Süryani Katolik Cemaati’ne ait taşınmaz (kilise)
- Keldani Katolik Cemaati’ne ait gayrimenkul (bina)
Bunlar sadece İstanbul’da olanlar ve bazılarıdır.. Daha neler çıkacak bekleyin, Yağma Hasan’ ın böreği.

Evet BOP kapsamında, As Başkanın emirleri doğrultusunda Diyarbakır’ı merkez yaparak Kuzey Irak’taki kukla Kürdistan’ı topraklarımızın güneyine doğru genişletmek ve Türkiye’yi bölmekle görevlendirilen Eş Başkan, şimdide Marmara bölgesinde Ekümenliğe gidecek olan yolun mihenk taşlarını döşemekte, Doğu Karadeniz bölgesinde Pontus Rum bölgesinin temellerinin harcını karıştırmakta, kısacası Türkiye’ yi tam bir ateş çemberinin içine atmaktadır.

Fakat kendisini, çeşitli yerlerde BOP EŞ Başkanı olarak tanıtıp, 15 Ekim 2005 Cumartesi günü İstanbul’da, İstanbul Cevahir İş ve Eğlence Merkezi’nin açılışında, “Ben, ülkemi pazarlamakla mükellefim” diyenler, Powel ile 2 sayfalık 9 maddelik gizli sözleşme yaptığını itiraf edip söyleyen ve 4 Ekim 2005 Salı sabahı Lüksemburg’tan, Türkiye’nin geleceğini satışa çıkardıklarını haykıranlar ve onların peşinden koşanlar ve AS lar bilsinlerki Türkiye kolay verilen ve kolay yutulan lokma değildir, bu topraklar her türlü ihanete karşı, her türlü arkadan hançerlemeye karşı, her türlü Ali Cengiz oyunlarına karşı, her türlü olanaksızlara karşı, her türlü gaflete, delalete karşı, her türlü zorluklara karşı, her türlü mütareke basınına karşı, her türlü Damat Ferit hükümetlerine karşı, her türlü haine karşı her türlü saldırıya karşı bir devrim ile kurulmuş, sınırları kan ile çizilmiştir, hiç kimse ama hiç kimse şu anda bulunduğu mevkiye, oturduğu koltuğa EŞ liğe ve AS lığa güvenerek Şehit kanları ile sulanmış olan bu topraklardan değil bir avuç, bir kum tanesini bile vermeye veya almaya cüret etmesin.

NOKTA KADAR MENFAATİ İÇİN, VİRGÜL GİBİ EĞİLENLER SÖZÜM SİZEDİR, BU MİLLET HER ŞEYİ AFFEDER AMA İHANETİ ASLA.

Eninde sonunda tarihin karanlık sayfalarında yerinizi bulacaksınız.

Derya DERVİŞ - 31 Ağustos 2011 - İlk Kurşun

Son Yazılar