suriye_turkiye_dayanisma_sempozyumu

Suriye-Türkiye Dayanışma Sempozyumu Sonuç Bildirgesi

İşçi Partisi Ulusal Strateji Merkezi'nin düzenlediği Suriye-Türkiye Dayanışma Sempozyumu 23 Temmuz 2011 tarihinde Ankara'da Business Park Otel'de gerçekleştirildi.

“Türkiye-Suriye ilişkileri”, “Suriye'ye olası bir dış müdahalenin askeri, siyasi ve bölgesel sonuçları” ile “Gözlemcilerin gözüyle 'Suriye'de neler oluyor?'” konularının ele alındığı sempozyuma, Suriye ve Türkiye'den öğretim üyeleri, siyasi parti ve kitle örgütü temsilcileri ile basın mensupları yaptıkları sunuşlarla katıldılar. Katılımcılar, aşağıdaki Sonuç Bildirgesi'nin kamuoyuna duyurulmasını kararlaştırdılar.

Tarihin derinliklerine uzanan ortak bir uygarlık ve kültür geçmişine sahip olan Suriye ve Türkiye'nin bugün karşı karşıya bulunduğu tehditler ortaktır. Çünkü bu tehditlerin kaynağı, Ön Asya'yı kendi çıkarları doğrultusunda yeniden şekillendirmeye çalışan ABD'nin Büyük Ortadoğu Projesi ve bu projenin merkezinde yer alan “Büyük İsrail Planı”dır.

Bugün Suriye'nin toprak bütünlüğü savunulmadan Türkiye'ninki; Türkiye'nin toprak bütünlüğü savunulmadan Suriye'ninki savunulamaz.

Ortak tehdide, ortak güçle karşı konur. Uğradığı askeri başarısızlıklar ve küresel iktisadi bunalım sonucu gerilemekte olan ABD emperyalizmi, bütün umudunu etnik ve dinsel temelde bölücülüğe ve ülkelerimiz arasında düşmanlığın kışkırtılmasına bağlamıştır. Bu amaçla Suriye'de gerçekleşen olaylara ilişkin Batı kaynaklı ajanslar aracılığıyla bütün dünyaya yayılan çarpıtmalar ve sahte haberler inanılmaz boyutlara ulaşmıştır. Bizler, Türkiye'deki tüm basın mensubu, parti, sendika, meslek odası, kitle örgütü yöneticisi dostlarımızı ve isteyen herkesi, gerçeği kendi gözleriyle görmeleri için Suriye'ye davet ediyor ve bu ziyaretlerin gerçekleşmesi için gereken her türlü yardımı sağlayacağımızı buradan ilan ediyoruz. Bizim, ülkelerimizin halkları arasındaki dayanışmayı güçlendirerek yürütecekleri ortak mücadeleyle emperyalizmin bu tertiplerini boşa çıkartacağına olan inancımız tamdır.

Suriye ve Türkiye'nin diğer bölge ülkeleriyle birlikte, “toprak bütünlüğüne ve egemenliğe saygı, saldırmazlık, birbirinin iç işlerine karışmama, eşitlik ve karşılıklı çıkar” temelinde “barış içinde bir arada yaşama” ilkelerini esas alarak oluşturacakları bir Batı Asya Birliği, dünyadaki güç dengelerini Gelişen Dünya'nın lehine çevirecek ve insanlığın ilerlemesinin önünü açacaktır. Sempozyumumuzda, bu amaca yönelik olarak, diğer bölge ülke ve halklarının temsilcilerinin de etkin ve kapsamlı bir katılımıyla, önümüzdeki sonbaharda bir “Batı Asya Birliği Kurultayı”nın düzenlenmesi kararlaştırılmıştır.

Bizler, ülkelerimize yönelen tehlike ve tehditleri etkisiz hale getirecek böyle bir birliğin adım adım inşası için halklarımız arasındaki dayanışmayı güçlendirecek çalışma ve etkinliklerimizi kararlılıkla sürdüreceğimizi kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.

İşçi Partisi - 24Temmuz 2011

Son Yazılar