kapitalizmDünya Kocaman Bir Ormandır Artık

Her hayvan her an tetiktedir. Her zaman ölmemek için uğraşıp durur. Karnını doyururken, su içerken, bir yerden bir yere giderken bir başka hayvan tarafından avlanıp öldürülme ihtimali vardır. Her hayvan birbirinin kurdudur. Arslan saldırabilir, kartal kapabilir, kurt yutabilir, Yaşama hakkı yoktur. Hak güçlünündür. Güçlü her şeyi yapar.


***

Dünya kocaman bir ormandır artık. Emperyalist haçlı blok, hiçbir gerekçe göstermeden, hiçbir makul sebep olmadan istediği her yere saldırabiliyor. Devletler hukuku, uluslararası hukuk, egemenlik hakkı, içişlerine karışmama hakkı ilkesi her an yürürlükten kaldırılabiliyor.

Adına “uluslararası toplum”denilen ve aslında “emperyalist blok”tan başka hiçbir şeyi anlatmayan bir kavramın arkasına saklanan ABD, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya gibi ülkeler, bir başka ülkeye demokrasi götürme hakkını kendi kendilerine verebiliyorlar.

NGO’larıyla, ajanlarıyla, casuslarıyla, “sivil toplum” örgütleriyle karıştıkları ülkelere, içini boşaltıp bir saldırı ideolojisi haline getirdikleri “insan hakları” adına, sivillerin zarar görmemesi adına, demokrasi adına, tiranlıkları yıkma adına utanmazca saldırabiliyorlar.

Emperyalist blokun dışındaki hiçbir ülke kendisini bu saldırılardan muaf tutamıyor. Her ülke için bir bahane bulunabiliyor. Emperyalizm, doymak bilmeyen bir ölüm makinası olarak, insan öğüte öğüte,  kan içe içe pervasızca giriyor her yere. Bir damla petrol, bir damla kandan elbette daha değerlidir diye insanlık tarihinin tamamını reddederek “insan hakları ve demokrasi” götürüyorlar.

İkiyüz yıl önce Afrika’nın ilkel kabilelerine, Kızılderililere, Latin Amerika halklarına medeniyet ve İsa’nın dinini götürdükleri gibi dayatıyorlar doğu halklarına.

Her ülkede turuncu adamlar bulunuyor. Kendi adamları haline getiriyorlar. Kendi yönetimlerini kurduruyorlar. Kendi çıkarları için ne gerekirse yaptırıyorlar bu turuncu adamlara. Onlara, kendi ülkelerini ormanlaştırıyorlar. Oluşan ormanlarda asla uymadıkları hukuklarını dayatıyorlar direnenlere. Devletin güvenlik kuvvetlerinin silahlarını çeviriyorlar insanların yasasını savunanlara. Direnenleri ormanın kuytuluk yerlerindeki mağaralara kapatıp, onları terörist, haydut, çete diye anlatıyorlar herkese.

Bunun için aydın namusunu, telif ücretleriyle, maaşla, asla vazgeçilemeyen yüksek hayat standartlarıyla, çıkanın büyülenip megolomanlaştığı televizyon ekranlarıyla, şöhret vaadleriyle, uzmanlık sıfatlarıyla satın alıyorlar. Normal şartlar altında kimsenin yüzüne bakmayacağı adamlardan büyük edebiyatçı, büyük sinema yönetmeni, büyük oyuncu, büyük aydın yaratıyorlar. Halk çocuklarını küçümsemek için kullanıyorlar onları. Ajan yaratıyorlar onlardan. Bütün pis işlerini onlara yaptırıyorlar.

***

Türkiye büyük bir ormandır şimdi.

Bütün bunları yapanların bilmediği ya da unuttuğu bir şey var.

Dünya milyonlarca yıl ormandı. Sonra insan çıktı ortaya. İnsan yasasını yapmak için kavgaya başladı. İlk Spartaküs düştü. Sonra binlercesi.. Ama kavga bitmedi, devam ediyor.

Unutmayın!.. Son sözü hep emekçi halklar söyler!..

Halil NEBİLER - 30 Haziran 2011 - Aydınlık

Son Yazılar