haydi_hataya25haziran2011

Haydi, 25 Haziran’da Hatay’a!

TÜRKİYE'NİN BİRLİĞİ İÇİN SURİYE KARDEŞLİĞİ MİTİNGİNE


İşçi Partisi VIII. Dönem Merkez Karar Kurulu 7. Toplantısı Kararları
I. Haydi, 25 Haziran’da Hatay’a! Türkiye’nin birliği için Suriye Kardeşliği Mitingine!
II. “1+1 Aydınlık Kampanyası”

VIII. Dönem Merkez Karar Kurulu 7. Toplantısı, 18-19 Haziran 2011 günlerinde Ankara’da genişletilmiş olarak gerçekleştirilmiştir. Toplantıya MKK Üyelerinin yanı sıra Merkez Disiplin Kurulu, Öncü Gençlik ve Öncü Kadın GYK Üyeleri, Merkez Büroların üyeleri ile İl Başkanlarımız ve il örgütlerinden bazı kadrolar katılmışlardır.

Toplantıda seçim kampanyası, seçim sonuçları, Cumhuriyet Güçbirliği çalışması ve günlük gazete konuları görüşülmüştür. 51 katılımcının söz alarak katkıda bulunduğu toplantı coşku ve yüksek moralle tamamlanmıştır.

SEÇİMLER VE CUMHURİYET GÜÇBİRLİĞİ

Gerek 17 Haziran 2011 günü toplanan MYK ve gerekse MKK genişletilmiş toplantısında yapılan değerlendirmelerle seçimler ve Cumhuriyet Güçbirliği konusunda aşağıdaki sonuca ulaşılmıştır.

Cumhuriyet Güçbirliği

CGB, 1990’lardan bu yana sürdürdüğümüz, güçbirliği girişimlerimizin en etkili ve en başarılı sonucudur. Kurumlar ve şahsiyetlerle yapılan yoğun görüşme sürecinin sonunda koşulların elverdiği en ileri düzeyde güçbirliğine ulaşılmıştır. Tüm çabalara karşın, güçbirliğinin kurumlar (CHP vd partiler) düzleminde gerçekleşmesi, muhataplarımızın girdikleri olumsuz rota sonucunda mümkün olmamıştır.

Buna karşın çok sayıda kitle örgütü ve çeşitli partilerde ve çevrelerden şahsiyetlerin katılımıyla etkili bir Güçbirliği yaratılmıştır. CGB, yarattığı bileşim itibariyle başarılıdır ve etkili olmuştur. Görüşmeler sürecinin sonunda güç toplayarak seçime bağımsız adaylarla katılma aşamasına gelinmiştir.

Geç kalındı, eksik kaldı vb tespitler dikkate değer uyarılar içermekle birlikte irademiz dışındaki etkenler, bu sürede ancak bu düzeyde sonuç almaya olanak vermiştir. Zayıf da olsa güçbirliğinin aslında olmadığı, yanılsama olduğu yolundaki eleştirilerin gerçekliği tespitten uzak olduğu tartışmasızdır. Sadece Sayın Doğu Perinçek ve Sayın Çetin Doğan’ın güçbirliğinde bir araya gelmeleri bile başlı başına yeterli bir göstergedir. İşçi Partisi ile Türk Ordusu’nun kahramanlarının bir araya gelmesi, Cindoruk’ların açık desteği, hiçbir siyasi oluşumun sağlayamadığı aydın ve sanatçı desteği, medyada köşe yazarlarının yazdıkları, adaylarımızın profilleri bunu kanıtlamaktadır.

Öte yandan sadece İzmir’in güçbirliğinde ulaştığı aşama, önemli bir başarıdır. İzmir’de olan yerel düzlemde ancak Ulusal düzeyde bir ittifakın gerçekleşmesidir. 14 değişik partiden, 41 yöneticinin desteği ve kampanyaya aktif olarak katılmaları, aralarında general ve amiraller ile 70 albayın yer aldığı 179 subay ve astsubayın desteklerini basın toplantısı ile kamuoyuna açıklamaları, İşçi Partisi dışında CHP ve MHP’den, DSP, Yeni Parti, ÖDP, HYP, DP, TKP ve hatta AKP’ye kadar her partiden 5 bini aşkın gönüllü ordusunun aktif ve fedakârca çalışmaları, yönetsel önder görevler üstlenmeleri ulaşılan ittifakın büyüklüğünü ortaya koymaktadır. İzmir dışındaki illerde de buna yakın güçlü birliktelikler yaratılmıştır.

17 Haziran 2011 günlü Aydınlık gazetesinde yayımlanan ABD Ankara Büyükelçiliği Kriptosu, Cumhuriyet Güçbirliği’nin ne olduğunu ortaya koymaktadır.

Bağımsız adaylarla katılım

Seçim sonuçları, CGB’nin yarattığı etki seçimlere bağımsız adaylarla katılma kararının doğru ve yerinde olduğunu göstermiştir. Oy bunun ölçütü değildir. Parti olarak girdiğimizde de bunun üzerinde bir oy alma olasılığının olmadığı açıktır. CGB ve bağımsız adaylar, Partimizin yaygın ve büyük bir siyasi çalışma yapmamıza imkan tanımış, güç toplamamızı, hedef kitlemizle, öncülerle buluşmamızı sağlamıştır. Eylem birliğinin başarısı, örgütsel birliğin kapılarını açmıştır.

Parti ve Cumhuriyet Güçbirliği

Hedef: CGB ile yaratılan büyük gücü partileştirmek


Bir iktidar projesi olarak, cephe örgütlenmesi olan Cumhuriyet Güçbirliği devam edecektir. Somut olaylar ve mücadele konularında Cumhuriyet Güçbirliği varlığını sürdürmeli, etkinlik içinde olmalıdır.

CGB çalışması, gerek gönüllüler gerekse yurttaşlarda Partimize büyük bir yönelim yaratmıştır. Seçim öncesinde ve sonrasında, adaylarımız, çok sayıda gönüllü ve nitelikli yurttaş partiye üye olmuştur. Yarattığımız bu nitelikli birikimi süratle partileştirme görevi önümüzde durmaktadır. Bu dostlarımıza güçlü İşçi Partisi’nin, Güçbirliği’ni geliştireceğini anlatacağız. Gönüllülerin önüne, Parti programımızı koyacağız ve üye olmaya davet edeceğiz.

Güçbirliğine yoğunlaşmanın yararı yoktur. Çekim gücü, disiplini vb olmayan güçbirliğini esas almak Partiye yönelen kitlelerle aramızda yeni bir havuz yaratmak olacaktır..

Güçbirliğini partileştirelim fikri yanlıştır. Bizim partimiz var. Kurulacak hiçbir parti İşçi Partisi kadar güçlü ve yetenekli olamaz.

Örgütsel düzenleme ve çalışma tarzı

Parti seçimlerde başarılı bir kampanya yürütmüştür. Olabileceğin en iyisini yapmış, yapılabileceklerin hepsini yapmıştır. Doğal ki her çalışmanın eksiği vardır. Ancak seçim sürecinde tespit ettiğimiz eksikliklerin sonuca etkisi bulunmamaktadır.

Seçim sonuçları

Başarılı ve etkili bir kampanya yürütülmüş ancak buna denk bir sonuç alınamamıştır. Başta Genel Başkanımız olmak üzere diğer değerli adaylarımızın seçilememelerini, başarısızlık olarak kabul etmiyoruz. Başarının ölçütü, nesnel durumdur. Atatürk Devrimi bittiği zaman, Türkiye altta kaldığında bizim için başarı yoktur. Bölünme, iç savaş, bölgesel savaş, karşı devrimin yani AKP/ABD cephesinin üstte olduğu koşullarda, iradenin ulaşabileceği sonuç bununla sınırlıdır. Seçim sonuçlarının belirleyicisi nesnel durum ve tarihi koşullardır. İradenin sonuç almaya yetmediği koşullarda, büyük fedakârlık, çalışkanlık ve disiplinle ortaya konulan iradenin ulaşabileceği sonuç bu kadardır. Başarısızlık yoktur, parlamenter düzlemde sonuç alınamamıştır.

İşçi Partisi’nin başarıları


İşçi Partisi’nin başarılarını saptamak önemlidir.

1. Günlük gazete
2. Televizyon
3. Gençlik
4. Doğru program ve doğru mevzilenme


Bu başarılarımız, oyla ölçülemez. Şimdi daha büyük ve yaygın başarılar için başarı kazandığımız mevzilere yığınak yaparak oradan huruç edeceğiz.

PARTİ İNŞASINA DEVAM

İç savaş ve bölgesel savaş, ekonomik kriz, baskıların şiddetlenerek artması, yeni anayasa vd gelişmeler halk hareketini yeniden başlatacak ve yükseltecektir. Sürece müdahale etmek ve Türkiye’nin üste çıkmasını sağlamak bizim görevimizdir. Bunun için parti inşasını sürdürmek, daha güçlü, daha disiplinli, daha çalışkan parti olmak zorunluluktur. Bu kapsamda önderleri (sendika, meslek odaları ve kitle örgütlerinde), emekçi, namuslu, dürüst, dinamik, genç, çalışkan öncüleri kazanmak için hedefli, özel çalışmalar planlayıp, uygulayacağız. Yine Güçbirliği çalışmalarında birlikte hareket ettiğimiz arkadaşlardan seçerek partiye üye yazacağız. Ancak burada nitelik esas alınmalıdır.

Emekli askerleri partiye almak ve görev vermeye özel önem vereceğiz. Bu, Millet – Ordu birlikteliği için önemli olduğu gibi disiplinli ve nitelikle kadrolarla partiyi güçlendirmek açısından da önemlidir.

Siyasal ömrünü tamamlayan DSP’den nitelikli halk önderlerini de kazanacağız. Nitekim seçim sürecinde birçok DSP örgütü CGB’ni desteklemiş ve çalışmalara katılmıştır.

CHP büyük kargaşalıklara sürüklenmektedir. CHP’nin iç dinamiklerinin gücü, CHP’yi doğru bir hatta sokmaya yetmemektedir. Bu nedenle CHP’deki devrimcileri, Kemalistleri, yurtseverleri Partiye davet edeceğiz. CHP içindeki bölünmelerde ortaya çıkacak bir tarafa bel bağlayan tutumlar yanlıştır ve mücadele edilmelidir. CHP’de süreci gören ve tavır alan herkese adres olarak İşçi Partisi’ni göstereceğiz.

İzmir Modelinde Israr

İzmir modelinde ısrar edeceğiz. İzmir modeli, partiyi büyütme ve cephe örgütlenmesinde örnektir. Ankara ve İstanbul başta olmak üzere, özel yoğunlaşma bölgeleri belirleyerek yeni İzmirler yaratacağız. İzmir Modelinin sırrı, güçlü önderlik, uyumlu yönetim, yaygın örgütlenme, öncülere yönelme ve kazanma, özgüven, en önemlisi kitle örgütlerindeki varlık ve etki ve de siyasi çalışma yapmaktır.

Sosyalist Sol


Türkiye büyük bir krize girdi, bölünüyor, dağılıyor, bölünmemek için devrime gidiyor. 1918’den sonra ilk kez devrim durumu yaşanmaktadır. Dünyadaki bütün devrimler vatan savunmasında olmuştur. Gelinen noktada sistem partileri dağıldı, silindi (ANAP, DYP, DP, DSP vb). CHP ise büyük krizde!

Bu durumda sosyalist solun büyümesi için çok elverişli bir ortam vardır. Tek sorun, çekim merkezi, güç sahibi olmaktır. Gelişmeler, Amerika’nın (bölücülük-PKK) kuyruğuna takılmayan, takılamayacak sosyalist sol ile ilk aşamada eylem birliği, ardından cephe birliği ve nihayetinde uzun erimde partide birleştirmenin zeminini yaratmaktadır. Sosyalist sol çıkmazdadır. Türkiye bölünürken PKK’nin kuyruğuna takılamazlar. Mecburen vatan ve emek cephesinde yer alacaklardır. Öte yandan PKK, “Sol” parti kurma hazırlığındadır. Amerikancı sol, PKK partisine giderken, Türkiyeci sol, birleşmek zorundadır.

Bu noktada merkezi düzeyde girişimlerimizi başlatıyoruz.

KARARLAR

1. HATAY MİTİNGİ:


Türkiye’nin Birliği için SURİYE İLE DAYANIŞMA MİTİNGİ

25 Haziran 2011, Cumartesi günü Hatay’da Suriye’yle dayanışma mitingi düzenliyoruz. Suriye’de yaşananlar, yarın Türkiye’de yaşanacakların provasıdır. Suriye’yi savunmak, Türkiye’nin birliği ve güvenliğini savunmaktır. Bölünmüş Türkiye, Suriye’ye Haçlı Saldırısı’nda cepheye sürülmektedir. Ankara’daki BOP Eşbaşkanlığı, İslam dünyasının bin yıllık medeniyet merkezi Şam’a da bir CIA ajanı yerleştirmek için, kardeş Suriye’yi karıştıran sinsi tertibi yürütmektedir.

Türkiye, Hatay’a

Suriye’ye destek olmak, tertibi bozmak, Türkiyemizin birliği ve güvenliği için düzenlenen mitinge bütün İl Örgütlerimiz azami güçlerini seferber ederek katılacaklardır.

Miting duyurusu: Basın Toplantıları ve Bildiri

Mitingin duyurusu ve yurttaşların katılımı için bütün il örgütlerimiz basın toplantıları düzenleyeceklerdir. Ayrıca ekte örneği bulunan bildiri yerel olanaklarla çok sayıda bastırılıp yaygın olarak dağıtılacaktır. İllerdeki diğer partiler, kitle örgütleri ve şahsiyetler de mitinge davet edilecektir.

Yürüyüş ve Miting Programı

Miting, 25 Haziran Cumartesi günü saat 17.00’de başlayacak yürüyüşün ardından saat 18.00’de ANTAKYA’da yapılacaktır.

Ayrıca aynı gün saat 12.00’de İskenderun İlçe Merkezinde kitlesel bir basın açıklaması yapılacaktır.

Hatay dışından gelecek katılımcılar saat 12.00’de İskenderun’da ki yürüyüşe katılacaklar. Yürüyüşün ardından Antakya’ya gidilecektir.

2. AYDINLIK KAMPANYASI: “1 AL + 1 SAT”


Aydınlık aracılığıyla öncüleri kazanıp Partiyi hızla büyütmek

Aydınlık gazetesi bayi, abone ve elden satışlarla 42-45 bin satış rakamına ulaşmıştır. Bu başarılı durumun sürdürülmesi önemli ancak yetersizdir. Türkiye’nin ihtiyaçları ve koşullar Aydınlık’a olan ihtiyacı artırmaktadır. Koşullar, eylem, mücadele, örgütlenme ve siyasi yönlendirme aracı olan Aydınlık’ın satışını süratle artırmanın mümkün olduğunu göstermektedir.

Parti inşasında Aydınlık belirleyici önemdedir. Bu yoğun, çalkantılı gündemde bilgilendirmek, siyaset çok önemlidir. Parti, Aydınlık satan, okutan ve bu yolla üye ve öncü kazanan bir çalışma tarzı uygulayacaktır. Aydınlık’la, bir yandan öncüleri aydınlatacak, eyleme yönelteceğiz. Bir yandan da Partide örgütleyeceğiz.

Aydınlık satmak vazgeçilmez bir siyasi ve örgütsel çalışma olmanın yanı sıra önemli bir mali çalışmadır. Satışta 10 binlik bir artış, mali sorunları asgari düzeye indirecektir. Burada bayi satışlarının artırılması önceliklidir.

“1+1 Aydınlık”


Aydınlık’ın satışını süratle artırmak için “1 Aydınlık al, 1 Aydınlık (sat) okut” kampanyasını başlatıyoruz. Üyelerimiz bugünden itibaren kendileri için bir Aydınlık alırken, asgari bir Aydınlık da satmak veya arkadaşına, komşusuna vermek, gittiği kahvehaneye bırakmak için alacaklardır.
(...)

Elden Satış
Elden satışa artırarak devam edeceğiz. (...)

Yerel Abone Çalışması


Artık yeni merkezi abone işlemi yapılmayacaktır. Başlangıçta yapılan merkezi abonelerinin gazetelerinin dağıtımı abonelik süreleri doluncaya kadar devam ettirilecektir.

Merkezi abonelik yerine, yerel abonelik sistemine geçiyoruz. 1, 3 veya 6 aylık vb sürelerle yeni aboneler bulacağız. (...)

Devrimci selamlar.

İşçi Partisi Genel Sekreteri
Hasan Basri ÖZBEY - 20 Haziran 2011 - İşçi Partisi

Son Yazılar