İtiraz Yazıları (2)

Liberalizmin bilimsel analizi bu ideolojinin gelişim zeminini hazırlayan tarihsel, dinsel, siyasal, ekonomik, askeri ve kültür evriminin yeniden yorumlanmasını gerekli kılmaktadır.


Liberaller çok uluslu şirketleri uluslarötesi ve uluslararası örgütleri dünya politikasının bazı meselelerinde temel unsur olarak görürler.

Liberaller devleti, üniter bir yapı olarak değil kendi menfaatlerine göre var olan bürokratik bir yapı olarak görürler.

Liberallere göre, bir devletin egemenliğinden ödün vererek iş birliği yapması çıkarlarından ödün verdiği anlamına gelmemektedir.

Aksine devletlerin çıkarları diğer devletlerin çıkarlarına da geldiğinden iş birliği yapılması tarafların yararınadır.

Liberal düşünce bireycilik anlayışından yola çıkar. Kamu yararı, toplumun iyiliği ve ortak iyilik gibi toplumsal faydaları reddeder.

Liberalizm ulus devlet ile çelişir.

Liberaller kapitalizm ve demokrasiyi barışı teşvik eden unsurlar olarak görürler.

İşte Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal KILIÇDAROĞLU kapımız liberallere de açık derken bu fikirlere de kapısını açmış oluyor.

Mustafa Kemal TIĞCIOĞLU - 27 Mart 2011 - İlk Kurşun
http://www.ilk-kursun.com/

Son Yazılar