Hainler ! Hırsızlar !

"Bir kısım insan vardır,
Allah'ın mülkünden
haksız bir surette mal elde etmeye
girişirler.
Halbuki bu,
kıyamet günü onlara bir ateştir,
başka değil."
[Buhârî, Hums 7; Tirmizî, Zühd 41, (2375).


Müstevrid İbnu Şeddad anlatıyor: "Resulullah buyurdular ki:
"Kim bize memur olursa, kendine bir zevce edinsin. Yardımcısı yoksa bir de yardımcı edinsin. Meskeni yoksa bir mesken edinsin."
Hz. Ebu Bekr dedi ki:
"Resulullah'ın şöyle buyurdukları bana haber verildi:
"Kim bunun dışında bir şey edinirse, bu kimse haindir, hırsızdır." [Ebu Davud, Harac 10, (2945).]

Allah elçisi Muhammed (a.s.) sesleniyor;

- Her kim bize memur olursa/devlet yönetimine gelirse, bekarsa evlenmeli, evi yoksa bir adet ev edinmeli, yardımcısı yoksa yardımcı edinmeli. Fazlasını edinen haindir, hırsızdır…

Ve Devam ediyor;

Hz. Büreyde (radıyallahu anh) anlatıyor: "Resulullah (aleyhissalâtu vesselâm) buyurdular ki:
"Biz kimi bir işe tayin eder, bir rızık tahsis edersek, bu tahsis edilenden maada aldığı gulüldür (zimmetine geçirdiği, devlet malından hırsızlıktır)." [Ebu Davud, Harac 10, (2943).]

******************

Kuran’ın iniş sırasına göre 9 Suresi olan Leyl suresi ilginç bir meseleye dikkat çekmektedir.

‘’ Her kim malını verip korunursa…’’ (Leyl Suresi 5. ayet)

Mal vererek korunmak ne demektir ?

Allah’ı sadece işine gelen haram ve helaller ile tanıyan (Ebuzer’in Muaviye’ye ithamı) kenzolar, kenz ettikleri/biriktirdikleri mallar ile servet edinirler. Bu servetin artışı, piyasa adı altında şekillenen ortam dahilinde, birilerinin fakirleşmesine, rekabetin, savaşımın, üstünlük mücadelesinin, büyük balık-küçük balık denkleminin oluşmasının temelini atarlar.

Bu minvalde oluşan iktisadi düzen, güvensiz; tehlikeli, riskli ve acımasızdır. Ki bu iktisadi düzenin bugün yaşanan biçimi; ‘’kapitalizm’’dir.

Malı istifleyenlerin yükselttiği süper ego, bireyin çıkarlarını; toplum çıkarlarından daha üstün tutarak, en zengininden en fakirine, her katmanı ‘’güvensizliğe, tehlikeye gark eder.’’

İşte Kuran, buna 1400 sene öncesinden haber veriyor.

Ve insanlığı şu kilit ifade ile uyarıyor;

(TEĞÂBÜN suresi 16. ayet) O halde, gücünüz ölçüsünde Allah'tan korkun, dinleyin, itaat edin. Ve benlikleriniz için bir hayır olarak infakta bulunun. Nefsinin cimrilik ve doymazlığından korunanlar, kurtuluşa erenlerin ta kendileridir.

(BAKARA suresi 195. ayet) Allah yolunda harcama yapın/nimetleri paylaşın; kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. Güzel düşünüp güzel işler yapın. Çünkü Allah, güzellik sergileyenleri sever.

Kuran’a göre kenz, toplumu tehlikeye atar. Yarattığı güvensizlik, kenzoyu da tehlikeye atar…

Çünkü birikim, açlığı, korkuyu, fakirliği üretir. Bu psikoloji, herkesin kendi çapında biriktirmesini, bu nedenle boşalan piyasanın; her zümre için güvensiz bir ortama dönüşmesini öngörür…

Kapitalizmin ekonomi-politik duruşu budur.

***********************

Bugünün iktidarı, ülke yönetimine ortak olduğu an dahilinde, servetini arttırmış, zenginleşmiştir. Bunu sadece iktidar için söylememeli… Başa gelip malını arttıran herkesedir bu kelam…

Yazının ilk bölümünde verdiğim hadis çerçevesinde, ilgili unsurlar dışında edinilen her şey, hainlik ve hırsızlık nedenidir..!

Yani, iktidara gelip; servetini ‘’yukarıdaki ölçünün dışına 1 dirhem dahi taşıran’’ haindir! Hırsızdır!

Bu söz için bizleri tecrit edeceklerse hiç durmasınlar…

Yürekleri yetiyorsa, delikanlı (!) kimselerse, sözün sahibine gitsinler! Boylarının ölçüsünü alacaklardır…

Müslüman mahallesinde ‘’badem bıyıkla gezip’’, iktidara geldiğinde mal arttıranların durumu, Allah elçisince özetlenmiştir.

Bunun üstüne söz söylemek bize düşmez…

Halk, hain ve hırsızlara karşı ne yapılması gerekiyorsa yapmalıdır. Hele ki ‘’eğer müslümanım diyorsa…’’

************************

Gerçek şu ki, insan Rabbine karşı çok nankördür!
Ve kendisi de buna şahittir…
Çünkü servet hırsına kapılmıştır!
(Adiyat Suresi 6-7-8.ayetler)

Nankör ne demektir ?

Nankör, iyilikbilmez, yapılan iyiliğin karşılığında; kötülük yapandır…

Allah, yeryüzündeki nimeti karşılıksız olarak vakfetmiştir. Bunun karşılığında ise; ‘’fazla verdiklerim, az verdiklerime versin, eşitlensin (Nahl Suresi 71. ayet) ‘’ demektedir.

İnsan ise, elindekinde cimrileşir; cimrileştiği mal yüzünden; çatışma, çelişki, kaos üretir.

Malını arttırdıkça arttırır. Biriktirir, kenz eder!

Kuran bu gerçeği, insanlığın ‘’gözüne sokuyor’’…

Daha ne desin ?

Ya da kaç sure daha okuyalım ?

(BAKARA suresi 171. ayet) O küfre sapanların durumu, bağırıp çağırma dışında bir şeyi işitmeyen varlıklara haykıranın durumuna benzer. Sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Bu yüzden akıllarını işletemez onlar.

Körler ile sağırlar, birbirini ağırlar…

Ama bize ters!

Esenlikle

(Yeni kitabım Abdestli Kapitalizm’de, bu meseleyi enine boyuna ele aldım. Nasipse, 15 Mart itibari ile kitapçılardan temin edebilirsiniz…)

Eren ERDEM - 13 Mart 2011 - Güncel Meydan
http://www.guncelmeydan.com/
http://www.eren-erdem.com

Son Yazılar