gunluk_aydinlik2

Zor Günlerin Gazetesi Günlük Aydınlık 1 Mart'ta Bayilerde

Günlük Aydınlık geliyor!

Aydınlık'ı 90. yılında günlük gazete yapmaya karar verdik.

Günlük Aydınlık 1 Mart 2011'de bayilerde olacak.

Aydınlık 1921 yılında Şefik Hüsnü Değmer tarafından kuruldu. Aydınlık bütün yayın hayatı boyunca emperyalizm ve işbirlikçileriyle mücadele etti. Her dönemde bağımsız ve demokratik Türkiye'yi savundu. Bugün Türkiye bu 90 yıl içinde devrimci bir gazeteye en çok ihtiyaç duyduğu bir dönemden geçiyor.

Aydınlık ABD ve AB'ye karşı net tavrıyla, laikliği doğru savunmasıyla, halkçı niteliğiyle, Kürt meselesinde kardeşlik çözümüne vurgu yapmasıyla, Ergenekon tertibiyle zulme uğrayan öncülerin sesi olmasıyla, dış politika, kültür-sanat ve spor alanlarındaki çağdaş yaklaşımı ve üstünlükleriyle, en önemlisi de çözüm gösteren tavrı ve cesur, birikimli köşe yazarlarıyla diğer gazetelerden farkını ortaya koyacaktır.

YENİDEN "HABERDE SINIRIN ÖTESİ"!

Aydınlık holding medyasının çürüdüğü bugünkü koşullarda devrimci bir halk gazetesi olarak hizmet verecek. İşbirlikçi sermayenin bugün geldiği yer, Mafya-Gladyo-Tarikat sistemi oldu. Holdingler kara para-uyuşturucu baronlarının, tarikatların hizmetine girdi. Bunların sahip olduğu medya da teslim oldu, yandaş yapıldı.

ABD ve işbirlikçi iktidar basın özgürlüğünü bastırdı. Aydınlık gazetesi tüm iliştirilmiş ve teslim alınmış medya karşısında devrimci bir kale oluşturacak. Halkın doğru bilgi edinme hakkının en kararlı savunucusu ve uygulayıcısıyız.

Aydınlık, emperyalistlerin ve işbirlikçilerinin dayattığı gündeme karşı savaşır. Bunun peşinden gitmez, göğüsler ve değiştirir. Tüm milletin ve emekçilerin gündemini Türkiye'nin gündemi yapar. Aydınlık bu görevi cesur haberciliğiyle yerine getirir. Doğruyu, gizlenen gerçeği bulur, halkın önüne koyar. Yirmibeş yıl önceki sloganımızı tekrar ediyor, yeniden "Haberde Sınırın Ötesi" diyoruz. Aydınlık, Türkiye'nin en özgür ve en özgürlükçü gazetesidir. Gerçek haberi milletimize ulaştırmada sınır tanımayız. "Kendine sansürü" ise hiç bilmez ve uygulamayız.

AYDINLIK MÜCADELE ARACI

Gazetemiz doğru ve cesur haberciliğiyle kitle mücadelesinin gelişmesine hizmet eder. Bir eylem aracıdır. Milletimizin ve emekçilerin taleplerini kararlılıkla savunur. Türkiye Devriminin büyük birikimiyle çözüm üretir, yol gösterir. Cumhuriyet'imizin yeniden kurulması için mücadele eder. Halk hareketinin bu hedef doğrultusunda birleştirilmesine ve örgütlenmesine katkıda bulunur.

Aydınlık ikna eder, inandırıcıdır. Kamuoyu oluşturur. Kitlelerin mücadele içinde değiştirilmesine katkıda bulunur. Yazılı basın olmasıyla en etkili eğitim aracıdır. İz bırakır.

Gazetemiz kitleleri harekete geçirir. Doğru taleplerle ayağa kalkan milyonlar Aydınlık'la devrimci hedeflere yönlendirilebilir. Gazetemiz çeşitli mücadele kanallarının bir yatakta birleştirilerek, toplumsal güç yaratılmasına hizmet eder. Aydınlık bu özellikleriyle mücadelede sonuç almanın ve başarının güvencesidir.

Aydınlık bütün bu özelliklerinin yanı sıra, öncünün kitlelerle birleşmesine ve mücadeleye önderlik etmesine yardımcı olur.

AYDINLIK ÖRGÜTLENME ARACI

Aydınlık kitlelerin mücadele içinde örgütlenmesinin aracıdır. Halkın taleplerini sistemleştirir ve bu taleplerin gerçekleşmesi için örgütlenmesine yardımcı olur.

Gazetemiz sadece Türkiye'nin temel sorunlarına değil, halkın günlük yaşamına da çözüm üretir, kolaylaştırır. Bu anlamda günlük yaşamımızı da örgütler. Bugün insanca yaşamanın biricik yolu örgütlü yaşamdır. Bunun temeli ise, sade ve kolektif yaşama, paylaşma ve dayanışmadır. Gazetemiz güçlerimizi bu yönde birleştirmeyi ve örgütlenmeyi özendirir.

Sadaka toplumu ve sadakaya muhtaç birey anlayışıyla mücadele ederiz. Hak ve özgürlüklerine sahip örgütlü birey, vatandaş kimliğini hakim kılarız. Emeği en yüce değer kabul ederiz. Gazetemiz işçi sınıfı ve emekçilerin mücadele içinde örgütlenmesine hizmet eder.

Aydınlık kapitalizmin tüketim toplumu anlayışına ve çevreyi yıkıma uğratmasına karşı durur. Tasarrufu özendirir. Önümüzdeki yeni toplumun ve yeni bireyin yaratılması için mücadele eder.

Aydınlık'ın haber merkezi aynı zamanda bir mücadele ve örgütlenme karargâhıdır. Aydınlık'ın özellikle toplum ve kültür-sanat sayfaları sendika, oda ve kitle örgütlerinin katkılarıyla oluşturulur. Bu anlamda Aydınlık, halkın ve örgütlerinin eseridir. Sendika, oda ve kitle örgütleri daha ilk günden Aydınlık'i kendi gazeteleri olarak göreceklerdir. Bunu gerçekleştirebildiğimiz ölçüde Aydınlık bu kuruluşların desteğiyle gelişecek ve güçlenecektir.

Bu anlayışlarla öncünün halk hareketini örgütlemesi için uygun zemin yaratılacak ve yerel iktidar olanaklarına ulaşmasının önü açılacaktır.

ÖNCÜ KARARGAHIN GÜÇLENDİRİLMESİ

Halk örgütlenecek!

Öncü örgütlenecek!

İşte devrimimizin en temel ihtiyacı...Aydınlık tüm yurtsever, öncü kesimleri ortak mücadele zeminlerinde birleştirir. Gazetemiz öncülerin milli hükümet programı temelinde birleştirilerek, öncü karargâhın güçlendirilmesine hizmet eder.

HALK GAZETESİNİ YARATIYOR

Aydınlık her yönüyle bir halk gazetesidir. Halkın sesi ve vicdanı olacağız. Aydınlık, sermayesiyle, çizgisiyle, örgütleme gücüyle, her şeyiyle halk gazetesi olacak. Holding medyası sisteminin karşısına, kişisel katkılarımızla oluşan yaygın halk katılımı modelini koyuyoruz. Böylece Aydınlık, Türkiye'nin en özgür gazetesi olacak. Kimseye borcumuz ve taahhüdümüz yoktur. Sonuna kadar bağlı ve sorumlu olacağımız tek adres Türkiye'miz ve halkımızdır.

Bu anlayışlarla büyük bir kampanya başlatıyoruz. Evet, HALK GAZETESİNİ YARATIYOR! Daha bugünden Aydınlık'ın günlük yayımlanacağını duyan yurttaşlarımız telefona sarılıyor ve desteklemeye hazır olduğunu bildiriyor.

İşte yeniden Kurtuluş Savaşı'mızın Tekalifi Milliye dönemindeyiz. O günlerde olduğu gibi, iki çift çarığı olan yurttaşımızı, bir çiftini mücadelenin ön cephesine göndermeye çağırıyoruz. Bugün mücadelenin ön cephesi Aydınlık'la kuruluyor. Yurttaşlarımızı bu onurlu ve tarihi göreve omuz vermeye çağırıyoruz.

ABONE KAMPANYASI

Gazetemizin yaygın ve istikrarlı dağıtımı ve okunması için bir abone kampanyası başlatıyoruz. Yurttaşlarımızı Aydınlık'a abone olmaya, halk örgütlerimizi ise, bulundukları bölgede abone kampanyamızı örgütlemeye çağırıyoruz.

Yurttaşlarımızı ayrıca bulundukları bölgede bir görevi abone kampanyamızı örgütlemek olan Aydınlık Temsilcilikleri kurmaya, ya da Aydınlık muhabiri olmaya davet ediyoruz.

Aydınlık Temsilcilikleri bulundukları bölgede gazetemizi temsil edecek, yerel medya ile ilişkilerimizi geliştirecek, kampanyayı ve abone çalışmasını örgütleyecek, haber yapacak ve reklam, tanıtım olanakları sağlayacaktır.

Gerek abone olmak, gerekse abone kampanyamızı örgütlemek ve temsilciliğimizi kurmak, ya da kampanyamıza katılmak isteyen yurttaşlarımızı Aydınlık merkezi ile ilişkiye geçmeye çağırıyoruz.

İnternet gazetemizi kurduk, kapalı devre yayın denemelerine başladık. Hazırlıklarımızı iki, üç hafta içinde tamamladıktan sonra halkımıza duyuracağız.

Öncüleri, dostlarımızı ve çevremizi seferber edeceğiz, bütün bu görevleri başaracağız!

Aydınlık'ı halk kurar, halk geliştirir!

Türkiye'nin Aydınlık'a ihtiyacı var. Öyleyse görev başına!

Daha önce yaptık, yine yapacağız!

Aydınlık'a katıl, çevreni de kat!

Ulusal Kanal - 21 Ocak 2011

http://www.ulusalkanal.com.tr/

Son Yazılar