Emperyalizmin Değil Türkiye’nin Dediği Olacak

ABD’ nin emir, AB’ nin dayatmaları neticesinde, AKP nin, eşbaşkan sıfatı ile BOP çerçevesinde başlatığı açılım safsataları sayesinde, ortamı boş bulan ve gittikçe azgınlaşan İmralı ve Kandil canileri, onların uydusu PKK, DTP, KCK VE DTK nın Türkiye ve Türk milletine karşı ihanetleri had safhaya çıkmıştır. Son dönemde, ihanet çetelerinin açıkça dile getirdikleri özerklik ve anadil istekleri, varmak istedikleri sonucu açık olarak ortaya koymaktadır.


Türkiye’de kürt vatandaşlarımızın sorunları, demokratik haklar açısından büyük ölçüde çözülmüştür. Kürtçe konuşma, yazma, öğrenme, Kürtçe yayın yapma, Kürt dilini, tarihini ve kültürünü araştırma, gibi özgürlükler esas olarak hayata geçmiştir. Öte yandan Kürt yurttaşlarımıza karşı eşitsiz uygulamalar ve çeşitli haksızlıklar büyük ölçüde giderilmiş, Türk- Kürt tekmil milletimizin birlik, beraber ve barış içinde yaşamanın ve ilerlemenin koşulları özgürlükler açısından esas olarak sağlanmıştır. Birlik, beraberlik ihtiyacının yakıcı olarak öne çıktığı bu koşullarda Emperyalizmin ve onun işbirlikçilerinin BOP ‘a uygun şekilde planladıkları ve işbirlikçilerinin yürüttüğü özerklik, anadil istek ve kampanyaları Türkiye’de iç kargaşalığı kışkırtma, Devleti ve Milleti bölme faaliyetinin bayrağı haline getirilmiştir.

Türkiye’de yapılan dil tartışmalarının ardında emperyalizmin dayatması vardır. Mafya- Gladyo- Tarikat rejimi Kürt ayrılıkçılarını ve liberal faşistlerini devreye sokarak Kürtçe eğitimi Türkiye’ye dayatmaktadırlar burada yatan amaç CUMHURİYET’ in tasfiyesi, ortaçağ kurumlarının yeniden inşa edilmesidir.

Anadil, bir insanın ırksal kökenindeki dil değil, anadil kendisinin en iyi bildiği, kendisini hayatın her alanında en iyi ifade ettiği, toplumsal hayatın her alanında kendisini en iyi konumda olmasını sağlayan ve vatandaşı olduğu ülkenin her tarafında, diğer vatandaşlarıyla ortak anlaşma aracı olan dildir. Bu açıdan bakıldığı zaman Türkiye’de Kürt yurttaşlarımızın büyük çoğunluğunun en iyi bildiği dil Kürtçe ve onun lehçeleri değil Türkçedir. Ayrıca Türkçe hem Türkiye genelinde bütün yurttaşlarımız arasındaki, hemde Kürt yurttaşlarımız arasındaki ortak anlaşma aracıdır.

Kürt yurttaşlarımız, yaşamın her alanında, çalışma hayatında, ekonomide, ticarette, siyasette, kültürde ve diğer faaliyetlerinde Türkçe konuşarak ve yazarak yaşamakta, etkili olabilmekte, kendilerini geliştirmekte, ülkenin, halkın ve kendilerinin geleceğine ve gelişmesine katkıda bulunmaktadırlar. Bu açıdan anadilde eğitim diyerek Kürtçe eğitimi savunmak başta Kürt yurttaşlarımız olmak üzere tümTürkiye’yi ve tüm vatandaşlarımızı sırtından hançerlemektir. ABD emperyalizminin Büyük Ortadoğu Projesi kapsamında içinde Türkiye’nin de bulunduğu 24 bölge ülkesinin sınırlarının değiştirilmesi planının parçalarından biri olan anadil’de eğitim ve özerklik kampanyaları Türkiye’nin bölünmesini hızlandırmaktan ve emperyalizme bağlı kukla bir devlet kurmaktan başka hiçbir işe yaramaz. Ana dilde eğitim ve özerklik, Vatana ihanetin bir diğer adıdır.

Bu konuda en ilginç gelişmede Y-CHP de yaşandı MYK nın çiçeği burnunda üyesi ve genel başkan yardımcısı Sezgin Tanrıkulu anadilde eğitim ve özerklik tartışılabilir diyerek, bir diğer MYKüyesi ve genelbaşkan yardımcısı Gürsel Tekin de arkadaşına destek vererek, bir diğer MYK üyesi ve genel başkan yardımcısı Mesut Değer’de yazdığı kitapta anadilde eğitim ve özerkliği savunarak ihanete ortak olmuşlardır.

Kürtler dahil bütün Türkiye halkına, emperyalizme bağımlılık, içsavaş, boğazlaşmalar, ortaçağ karanlığı, felaket, göz yaşı ve acıdan başka hiç birşey getirmeyecek olan böyle faaliyet ve kampanyalara karşı sımsıkı kenetlenmek ve Türkiye’mizin birliğini savunmak, her yurttaşımızın görevi ve sorumluluğudur. Artık sorun emperyalizme ve işbirlikçilerine karşı birleşme ve mücadele sorunudur, artık sorun ya esaret ya bağımsızlık sorunudur, artık sorun ya ortaçağ karanlığı veya aydınlık yarınlar sorunudur. ARTIK SORUN MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN DEDİĞİ GİBİ YA İSTİKLAL YA ÖLÜM SORUNUDUR.

Derya DERVİŞ - 07 Ocak 2011 - İlk Kurşun
http://www.ilk-kursun.com/

Son Yazılar