Zor Sevdadır Kemalist Olmak

Kemalist olmak zordur; Herkesin harcı değildir. beklenti içinde değil , umut dolu olacaksın, umudu başkalarında değil kendinde arayacaksın, UMUDUN; irade, karar ve cesaret olduğunu kabul edeceksin.

İradeli olacaksın, iradeni felce uğratmayacaksın, kararlı olacaksın, kararlarını ipotek altına aldırmayacaksın, cesaretli olacaksın, cesaretini, korkunun içinde dağıtmayacaksın.

Kısacası karar vereceksin, iradeni ortaya koyacaksın ve cesur olacaksın. Onuru bileceksin, onurun, Vatan, Bayrak, Millet olduğunu idrak edeceksin. her şeyi teferruat sayan sevginin VATAN olduğunu unutmayacaksın.

Yürekli olacaksın, öyle bir yürekki, bedel ödemeyi peşinen kabul edeceksin, koşullar ne olursa olsun, beklenenler ne güç olursa olsun, dengeler ne kadar senden yana olmasın, bununla mücadeleyi kabul edecek, gerekirse uğrunda ölmeyi bileceksin. Mücadele içersinde kendine bakacaksın, çevrene bakacaksın, iradene, kararlığına, cesaretine bakacaksın, çalışıp çalışmadığına bakacaksın, olup bitenleri nasıl anladığına, yaptığın yanlışlara bakıp düzeltmeye bakacaksın, sızlanmayı, mırıldanmayı, vızıldamayı bırakacak, ne yapman gerektiğini bilerek, adımlarını sağlam basacaksın. Ya olduğun gibi görünecek yada göründüğün gibi olacaksın…Zordur Kemalist olmak, zordur Mustafa Kemal’in izinden yürümek, zordur Kuvayi Milliye Ruhunu taşımak. bu Vatan için, canını seve seve, veren şehitlermize borcunu ödemek için çalışacaksın, YA ÖZGÜR VATAN YA ÖLÜM diyeceksin, onların hiçten var ettiğini korumak için çabalayacaksın, bir Ali Çavuş, bir Nene hatun, bir Yirik Fatma, bir Diyab ağa, bir onbaşı Halide, bir çolak Osman, bir niceleri olacaksın. Ve hatta kurşun sıkan gazeteci Tahsin olacaksın. Kısacası kanla kurulanı , can vermeden vermeyeceksin. Zordur Kemalist olmak, zordur, emperyalizme ve onun içimizdeki uzantılarına karşı gelmek. Zordur, İngiliz’ler ve onun uzantısı Vahdettin ve Damat Ferit Hükümetine ve oyunlarına karşı direnmek. Zordur tarih tekerrürden ibarettir demek, zordur bu tekerrürüde lehimize çevirmek. Zordur ama, önemli olan , onlar gibi zoru başarmak. İşte budur Kemalizmi anlamak. Vatanı satana, karşı duracaksın, değerleri peşkeş çekene direneceksin, onurumuzu ayaklar altına alanın karşısına dikileceksin, yalancının karşısına yalan söylemeden, çıkarcının karşısına çıkar gözetmeden, riyakarın karşısına riyakar olmadan, kısacası adam olmayanların önüne adam gibi çıkacaksın.

Zordur Kemalist olamak, gün gelecek karşına, AB ve ABD , onların ülkemizdeki uşakları, demokrasi havarisi liboşlar, sözde insan hakları savunucusu dönekler, gericiler, bölücüler, yalakacılar, yobazlar, ikinci cumhuriyetciler, ve benzerleri çıkacak, merasim bölüğü gibi önünden geçecekler, işte o zaman hatırlayacaksın Kemalist olduğunu, ezip geçeceksin bu hainleri.. Zordur Kemalist olmak Malta’yı, Silivri’yi, Hasdal’ı evin kabul edeceksin, zordur Kemalist olmak demir kapı, kör pencere,yastığım , ranzam ve zincirimi kabul edeceksin, zordur Kemalist olmak dört duvar arasında Nazım Hikmet’in Kadınım şiirini okuyacaksın, zordur Kemalist olmak yağlı ilmiği boynuna onurla takacaksın, zordur Kemalist olmak ”bu uğurda ölüm hoş geldi sefa geldi” diyeceksin, zordur Kemalist olmak ve devrimlerini savunmak her şeyinden feragat edip ÖNCE VATAN diyeceksin,

Zordur kemalist olmak CUMHURİYETÇİ olacaksın. Egemenliğin, saltanatta, tebada , ümmette, kölelikte değil ULUSTA olduğunu, ve iradenin CUMHUR olduğunu savunacaksın. Zordur Kemalist olmak. MİLLİYETÇİ olacaksın. Etnik kimliği onur sayıp, inanç ve etnik farklılıkların, ulusal bütünlüğün çimentosu ve mozayiği bilip, Misaki Milli sınırları içersindeki her kes eşittir ve yurttaştır deyip , kafatasçılığı cope atmaksın. Zordur Kemalist olamak. HALKÇI olacaksın. Halk için , halk ile beraber çalışacaksın. Birileri aç yatarken sen gözünü bile kırpmayacaksın, Onların acısı, onların derdi, onların neşesi, onların kaderi , benim ADIMDIR diyeceksin. Kısacası hiçbir kişisel menfaat gütmeden bu ülkenin, bu vatanın bir ferdiyim diyen yurttaşı olacaksın.

Zordur Kemalist olmak, DEVLETÇİ olacaksın, Yurttaş devlet için değil, Devlet yurttaş için vardır diyeceksin, Sosyal devlet anlayışını savunarak , devletin kazanımlarını halkın hizmetine sunacaksın, devlet kurumlarının karını değil halkın refah düzeyini düşüneceksin, kar amacı ile değil istihdam ve yörenin kalkınması amacı ile yatırım yapacaksın, köylü milletin efendisi, emekli milletin geçmişi, gençler milletin geleceği diyerek hizmet vereceksin. Kısacası Devletin millete hizmet olduğunu bileceksin.Zordur Kemalist olmak, LAİK olacaksın. Din ile Devlet ve Toplum ilişkilerini ayıracaksın. Dinin siyasete alet edilmesini önleyeceksin, din özgürlüğü adı altında tarikatların toplum üzerindeki etkisine izin vermeyeceksin, bu ülkenin şeyhler, dervişler mesihler, dedeler, ülkesi olmadığını bilecek ve din ve mezhep kisvesi altında, hurafelerle bu halkın aldatılmasına müsade etmeyeceksin. İnançlı veya inaçsız herkese aynı mesafede olacaksın. Kısacası Menemen’li Kubilay olduğunu unutmayacaksın. Zordur Kemalist olamak. DEVRİMCİ olacaksın. Kısacası Atalarımızın emaneti olan tüm zenginlikleri ve kazanımları savunacak ve koruyacaksın. Kısacası onların emanetini zarar gelmeden geleceğe teslim edeceksin. Kısacası onurumuzu, şerefimizi kollayacaksın. Kısacası YA ÖZGÜR VATAN YA ÖLÜM diyecek ve MEVZUBAHİS VATAN İSE GERİSİ TEFERRUATTIR şiarını benimseyeceksin… Kemalist olmak zor demiştim. KEMALİST OLMAK BİR SEVDADIR, BİR AŞKTIR. KEMALİST OLMAK ZORU BAŞARMAKTIR.

Derya DERVİŞ - 30 Aralık 2010 - İlk Kurşun
http://www.ilk-kursun.com/

Son Yazılar