manzarai umumiye225

Bugün Seçim Güvenliğinden Bahsedemeyiz!

Bir erken seçim arzusu var.

Muhalefetin hem hakkıdır, hem görevidir bunu istemek.

Ama biz her şeyden önce şunu düşünmek zorundayız:

Bu bir kader seçimi.

Bu kader seçimiyle ya demokrasiye inanmış güçler anayasasında yazılı olan laik, demokratik, sosyal hukuk devleti olacak ya da tek adam rejimi altında yurttaş olmaktan kul olmaya evrileceğiz.

İster zamanında, ister erken olsun, her şeyden önemli olan seçimin adil ve şeffaf yapılması gerekir. 

*** *** ***

Endişem odur ki devlet parti devleti haline getirilmiştir.

Özgürlükler kısıtlanmış, kuvvetler ayrılığı yok edilmiştir.

Bütün kurumların içi boşaltılmış ya da çalışamaz hale getirilmiştir.

Böyle bir durumda, 2002’den bu yana anayasaya ve doğrudan kanunlara aykırı karar almayı bir âdet haline getirmiş bir Yüksek Seçim Kurulu (YSK) vardır.

YSK’nin seçim biçimi ortadadır.

Evvela tamamen tek adamın seçebileceği, Hâkimler, Savcılar kurulu tarafından seçilen YSK’nin önümüzdeki seçimde neler yapabileceği konusunu mutlaka düşünmek gerekir. 

*** *** ***

Bu durumda yapılacak olan seçim, maddi imkânları da tamamen iktidarın kullanabileceği esasını da dikkate alırsak seçmen kütüğünün hazırlanmasından başlayarak, UYAP ve SEPSİS sistemleriyle de takviye edilen böyle bir seçimin dürüst şekilde yapılmasını sağlamak öncelik olmalıdır.

Seçim güvenliği yoksa ister zamanında, ister erken yapın sonucundan emin olamazsınız.

Bugün Türkiye’de seçim güvenliğinden bahsetmek mümkün değildir.

(Söyleşi : İpek ÖZBEY) - Sabih KANADOĞLU – 03 Eylül 2021

Son Yazılar