ya istiklal ya olum2 225

19 Mayıs 1919 Yüz yıl sonrasında...

1919 yılı mayısın 19’unda Samsun’a çıktım.

Büyük Atatürk’ün “Nutuk”u bu sözlerle başlar ve “Genel durum ve görünüm...” diye ülkenin durumunu anlatır.

Türkiye İş Bankası’nın basımı olan bu kitap yeniden yeniden dikkatle okunmalıdır.

Ülkenin genel durum ve görünümü...

Eğer Mustafa Kemal Atatürk, bugün Samsun’a yeniden çıksaydı, nasıl bir “genel durum ve görünüm” ile karşılaşırdı?

Gerçekten bir proje çalışması olacak değerde soru?

Genel durum ve görünüm mü?

*** *** ***

Ankara’da yapılan Saray, Samsun’dan görülür müydü?

O Saray’da oturan “Tek Adam”, acaba neyi akla getirirdi?

23 Nisan 1920’de açılan “Egemenlik Ulusundur” ilkesinin sahibi olan Büyük Millet Meclisi’nin iradesinin, yetkilerinin kısıtlandığını, artık bir “danışma meclisi” durumuna geldiğini görseydi ne düşünürdü?

Kurduğu Cumhuriyetin en temel ilkelerinden birinin “LAİKLİK” ilkesinin artık “dinsizlik” sayıldığını, kendi kurduğu partinin bile oy kaygısıyla dile getiremediğini öğrenseydi ne yapardı?

Cumhuriyet yargısının artık iktidarın infaz kurumuna dönüştüğünü, yargı bağımsızlığının ortadan kalktığını, “Cumhuriyet savcısı”nın artık “iktidarın savcısı” olduğunu öğrenseydi neler tasarlardı?

Cumhuriyetin kuruluşu ile kapatılan tarikatların, cemaat yuvalarının artık devlet erkinin ortakları olduğunu, askerin, polisin, eğitim kurumlarının bu dogmaların etkisiyle yönetildiğini görseydi ne önerirdi?

Milli Eğitim’in Köy Enstitüleri örneğinden imam hatip modeline dönüştürüldüğünü, din derslerinin zorunlu olduğunu, Arapçanın öğretim programına sokulduğunu görünce ne yapardı?

Ülkenin BAĞIMSIZLIK ilkesinin terk edildiğini, dış politikanın Amerika ile Rusya arasında bir pandül siyasetine bağlandığını görseydi neleri hatırlardı?

Yeniden Osmanlı’ya dönüş emellerinin siyasal iktidarın hedefi olduğunu, İhvan hareketinin doğrultusuna girildiğini görseydi nasıl bir değerlendirme yapardı?

Kendi kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi’nin bugününe bakıp ne düşünürdü, neleri hatırlar, neleri eleştirirdi? Acaba bugünkü muhalefet yöntemlerinin iktidar olmaya yönelik bir kitle gücü olabileceğini düşünür müydü?

Ya bağımsızlık ya ölüm...

Atatürk Cumhuriyeti bu sözlerin gücü üzerine kurulmuştur.

19 Mayıs 1919, bu sözlerin gücünü kanıtlamıştır.

100 yıl sonra da bu ülkenin geleceği ATATÜRK hedefleri üzerine kurulacaktır.

Bütün olumsuzluklar onun şu sözleri ile çözümlenecektir:

Geldikleri gibi giderler...

Erdal ATABEK - 18 Mayıs 2020

Son Yazılar