mustafa kemal ataturk1 1

Ne Yapmalı?

Türkiye ‘de Laik ve Demokratik İktidar Olmak İçin Ne Yapmalı?

Tayyip, Fetullahçılar, Tarikatlar ve SADAT Milisleri nasıl tasviye edilmeli?

TC Siyasal İslamdan Nasıl Kurtarılmalı?

Yaşanabilir Uygar Bir Türkiye Tekrar Nasıl Kurulmalı?

Tespit ve Öneriler :

Tayyipler ve Fetullahlar 18 (16) yıldır olan iktidarlarında, Türkiye içindeki tarikatların karşı devrimci ideolojisi ve kültürünü kullanarak, %30 karşı devrimci bir kitle yarattılar. Bu kültüre ait bu erdemsiz kitle biatçı ve nemacı olduğu için, iktidarın yaptığı hırsızlık, yolsuzluk ve ahlaksızlıklara göz yummaktadır. Çünkü bunlar TC’ni laiklere ve Türklere karşı savaşta kazanılmış ganimet olarak görmektedirler. Tayyip ve Fetullah gibileri desteklemektedirler.

Bu vahimdir. Peki ne yapılmalıdır? Öncelikle günümüzde Türkiye’de ki etkisiz muhalefet, kitlelerin arzusunu yerine getirmeyip,  kısır iç çekişmeler, ABD ve AB’den medet ummalarla, program ve projesiz bir şekilde yola devam edip Atatürk’ün yolundan ayrıldığı müddetçe asla alternatif olamaz. Bunu muhalefet olarak anlamalıdırlar .

Bu yüzden Milletin milli unsurları kendine dönmeli ve bağrındaki Laik, demokratik, sosyal Hukuk devletini oluşturacak kadroları bir araya getirmeli ve Laik Cumhuriyeti tekrar inşa etmek ve tarikatları ve siyasal islamcıları Türkiye toprağından bir kerede kesin tasviye etmek ve imha etmek için adım atmalıdırlar.

Millet geçen seçimlerde, (ne kadar adaylar kendilerine oy verildiğini sansada) laik ve demokratik bir Türkiye için bu şekilde bir değişime oy vermiş, elinden geleni yapmış ve milli siyasi odaklara gerekli sinyali vermiştir.

Bugün sorun millette değil, milleti oyalayan umut tüccarlarındadır!

Eğer gerçekten oyalanılıp ve geç  kalınırsa, Anıtkabir’in  yakılması ve yıkılması, Atatürk’ün ve arkadaşlarının kemiklerinin mezarlarından çıkarılıp un ufak edilmesi ve büstlerinin sokaklarda süründürülmesi yaşanacaktır.

Bugün iktidardaki Tayyibanlar ve iktidarın hala içinde olan Fetullahçılar, Emevi tarikatlar, bugün tamamen TC’ni yıkmak, Türkiye’yi Türklerin elinden almak ve Türkiye ‘den Türkleri tasviye etmek ve TC’nin adını değiştirip İslam Devleti olarak koymak  istemektedirler. Bunu bunlar ilan ettikleri takdirde, bu ilanı savunacak ve bunun için  her yıl 2.500 kişiyi silahlı eğitimden geçiren SADAT adlı para militer örgütün sayesinde gerçekleştirecek yeterli sayıda islamcı silahlı milis örgütlenmesini tamamlamışlardır. Bunlar bu ilandan sonra kesinlikle kendilerine karşı olan Türklerin direnişine karşı kullanılacak ana unsur olacaklardır.

Bunun yanında Suriye, Libya ve Irakta kendi denetimlerindeki islamcı paralı milisleri ve Türkiye içindeki mülteci kamplarına ve şehirlere yerleştirdikleri çeşitli islamcı paramiliter gruplarıda  ek olarakta Türklere karşı kullanacaklardır.

Burada CHP’nin milli kanadı, İYİ Parti, Kısmen MHP ve diğer milli partilere ve tabanlarına önemli sorumluluk düşmektedir. Bu konuda artık uyanmalıdırlar. Bu büyük ihtimale karşı hazırlık yapmalıdırlar. Ve buna karşı örgütlü, programlı ve ilkeli bir “Demokratik, Laik,  Milli Cephe” oluşturmalıdırlar.

Muhalifler artık sadece Parti Meclisinde veya Parti örgütlerinde, TBMM veya Belediyelerde demokrasicilik oynamamalıdırlar. Bundan böyle sorunu Meclis ve Meclis dışı muhalefetle ilkeli bir birlik yapıp onları Milli Cephe şeklinde programlı ve örgütlü hale getirerek  sorunu ortak olarak çözebilirler.

Şu andaki  durumda gerçekten halk ilk defa çok açtır. Çok yoksuldur. Açlık sınırının altında milyonlar yaşam mücadelesi vermektedir. Millet  kredi olarak borçludur. Bilerek borçlandırılmışlardır.İşsizlik had safhadadır. üretim durmuştur. Fabrikalar ve işverenler iflas etmekte yada borç düzenlenmesine giderek günü kurtarmaya çalışmaktadır. İnsanlarımız intiharı yeğlemektedir. Insanlar, hapis, mahkeme, para cezası, polis ve aç bırakılma tehditleriylen günlük karşılaşmaktadır. Kayırma ve ayrımcılık, rantçılık had safhadadır. Sistem tamamen çürümüştür. Sağlam bir çark kalmamıştır. Günlük yaşam her yurttaş için her anlamda çok kötüye gitmektedir. Yurttaşlar bir gün sonrasının ne olacağını görememektedir.

Esasında bu gerici iktidarı ve yandaşlarını Türkiye ‘den tasviye için objektif şartlar oluşmuştur. Sadece yapılacak ve ihtiyaç olan tek şey ortak ilkeli ve programlı Demokratik Laik Milli Cephe örgütlenmesidir. Ve bu anlamda herkes, TC’ne ve kuruluş felsefesine bağlılığını kanıtlamak için görevini ve sorumluluğunu bilerek söylemden ortak söyleme ve eylemden ortak eyleme geçirmelidir. Gerekli direniş şartlarını ve tasviye ortamını hazırlanmalıdır.

Çünkü üretmeyen, tehditkar, rüşvetçi, yolsuz ve ahlaksız  iktidar ve yandaşları ile TC ve Türk Milleti artık bu şekilde ve birlikte yaşayamaz. Bunların kesinlikle Türkiye’den en gerçekçi zamanda tasviye edilmesi artık zorunludur.

Burada ilk adım önemlidir. Gerisi mutlaka gelir ve Türkiye düzlüğe, iç barışa , kalkınmaya ve dünya ile doğru dürüst ilişki kurmaya başlar. Dışarıya beyin göçü ve sermaye göçü durur. Gidenler geri gelir. TC’nin gelişmesine katkı verir. TC’de Türkler tekrar iktidar olur.

Din vicdanlarda kalır ve günlük hayattan ve yönetimden çekilir. Diyanet İşleri Başkanlığı ve ona bağlı kurumlar tasviye edilir. İmam Hatipler kapatılır. Her kim ibadet etmek istiyorsa kendi kurumunun giderlerini kendileri bağış olarak karşılar. Devlet din işleri gerçekten bir birinden tamamen ayrılır. Tarikatlar kesinlikle tasviye edilir.

TSK, Polis, Yargı, Eğitim, Sağlık tekrar düzenlenir. Paralı askerlik kesinlikle kaldırılır. Her konuda, bilimsel araştırma ve geliştirmeye ve uygulamaya önem verilir. Bakanlık bürokrasisi tekrar yapılandırılır. Senato ve meclis modeli oluşturulur ve parlementer demokrasiye geçilir. Devlet millet adına milletin verdiği yetki ile uygar bir şekilde devleti yönetir.

Bu iktidar ve geçmişteki ortakları, FETÖ  ve PKK dan gerçekten hesap sorulur ve bunlar nerede olurlarsa olsunlar yakalanıp Türk yargısı önüne çıkarılır ve ağır ibretlik bedel ödetilir. PKK’nın bir alt birimi olan HDP ve Dini Siyasette kullanan partilerde kapatılır.

Dışarıya sermaye ve para yığınağı yapanların paralarına el konulur ve kaçırılan paralar geri getirilir. Para politikası tekrar belirlenir. Yolsuzluk ve rüşvetle verilmiş ihaleler iptal edilir. Buradaki mallara ve sermayeye el konur. Özelleştirilmesi sakıncalı olan tüm kuruluşlar tekrar millileştirilir. Medya özgürleştirilir. İfade özgürlüğü ve insan hakları gerçekten güncel olarak uygulanır.....,,......,

imar, şehir, kent ve köy yasası tekrar düzenlenir. Şehirleşme,  çarpıklıktan ve fazla yüklenmeden, gerekli düzenlemeler yapılarak kurtarılır ve uygar bir yerleşim, iş ve yaşanabilir bir yaşam  yeri haline getirilir.

Anayasa, TC’nin kuruluş felsefesi, Atatürk ilkeleri ve devrimlerine göre tekrar düzenlenir vs. Ve bunun gibi gerekli tüm konularda demokrasi tam işletilerek alınan kararlar ve uygulamalar içselleştirilir ve milletin kararlara katılımı seçim öncesi, seçimde ve seçim sonrasıda sağlanır.

Bu yukarda yazdıklarım milli kesime yönelik sadece bir karamsar tablo çizmek değildir. Gerçek şartlarda tespit, uygulanabilecek uyarılar ve önerilerdir!

Sefa YÜRÜKEL – 29 Ocak 2020

Sosyal Antropolog ve Etnograf

Soykırımlar ve Terörizm Araştırmacısı

Son Yazılar