sefa yurukel3

ABD’nin adamları her yerdeler…

ABD’nin adamları iktidarda, muhalefette ve her yerdeler. Değişik kılıktalar.

Mesaj: ABD’nin adamları iktidarda, muhalefette ve her yerdeler. Değişik kılıktalar: İŞİD’ci , PKK’lı (HDP), CHP’de 10 Aralıkçı, AKP ‘li, MHP li, FETÖ’cü vb gibi olabiliyorlar.

Yurttaşlar ABD’nin  işbirlikçilerini çözmeliler! 

Burada parti ayırmamak  lazım.

Her yerdeler çünkü. Önemli olan bunu bilmek ve günlük siyasette öneri kimden gelirse gelsin,  onu Atatürk ilke ve devrimleri ile mukayese ederek bir sonuca varmak ve destek yada karşı durmak gerekir.

Bugün maalesef ABD’ nin nasıl dünyayı her kesimdeki adamları ile yönettiğinin farkında ve bilincinde değil sıradan insanlar.

ABD nin adamları bir gün, devrimci, ertesi gün komünist, kemalist, Atatürkçü, türkçü, ülkücü, din adamı, milliyetçi, dinci, işidci, AKP’ li, PKK’ lı, sosyal demokrat, yazar, çizer, sanatçı, dernek başkanı, milletvekili, belediye başkanı, bürokrat, sendikacı, iş adamı, Başbakan,Bakan, subay, Parti başkanı, vb gibi olabiliyorlar.

Her kılıkta karşımıza çıkıp tuzaklar kurabiliyorlar. Birinden kaçınca öbürüne kitleler bu yüzden yakalanabiliyor ve aldatılabiliyorlar..

Burada ölçü olmalı. Ölçü 6 OK, TC kuruluş felsefesi, Anayasanın değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif bile edilemez olan dört maddesi, Atatürk ilke ve devrimleri olmalı.

Bu ilkelere uymayan söylem ve eylemlere karşı durulmalı. Burada kim olduğu ve hangi kılıfta olduğu değil, söylem ve eylemi önemli.

Bir anda parlatılan parti, lider, proje adamlarına, bir anda yaratılan ve parlatılan ucuz kahraman ve kurtarıcılara, siyasi pinokyolara, insana göre diyaset satan siyaset işportacılarına dikkat edilmelidir.

Buna ilişkin olarak’da erken uyarmak ve erken ışımak bizim gibi okuyan yazan ve analiz edenlerin görevi ve mecburiyetidir.

Ayrıca bu konularda, rüzgarlara ve menfaat ilişkilerine kapılmadan halkı bilgilendirmek aydınların asıl görevi olmalıdır!

Sosyal Antropolog ve etnograf - Soykırımlar ve Terörizm Araştırmacısı

Sefa YÜRÜKEL – 12 Eylül 2019

Son Yazılar