sefa yurukel3

Amerikancı darbelerden kurtulmak için ne yapmalı?

T.C. karşı, 15 Temmuz da Amerika’ya doğrudan bağlı, CIA’cı FETÖ’nün darbe girişimi ve

16 Temmuz da Amerika’nın geçici iktidar olarak gördüğü ve geçici olarak desteklediği Erdoğan´cı karşı darbe!

15 Temmuz esasında bir CIA örgütü olan FETÖ ve Erdoğan'cı Müslüman Kardeşler arasında, Türkiyeyi tamamen ele geçirmek ve birbirini iktidardan ve T.C'ni de coğrafyadan tamamen tasviye etmek için yapılan bir iktidar savaşıdır.

15 Temmuz FETÖ’cü bir darbe girişimidir - 16 Temmuz ise Erdoğan'cı bir darbedir!

15 Temmuz da ki darbe girişiminde ve 16 Temmuz da ki darbe de yıllar sonra daha berrak olarak görülüyor ki, ikisininkinin de ortak noktası: T.C.Devletini ve Milletini, Atatürk devrim ve ilkelerini, T.C. Anayasasını, parlementer sistemini ve TSK’ yi, kısacası Atatürk’ü tasviye etmektir.

Darbeye teşebbüs eden ve doğrudan Amerikan´cı bir CIA örgütlenmesi olan FETÖ, iktidarı tamamen ele geçirmek için ve iktidardan tasviye olmamak için 15 Temmuzda darbe yapmaya yeltenmiştir. FETÖ’cü ler 16 Temmuzda sabaha karşı yapılması planlanan darbe girişimini önceden darbe'yi bildiği bilinen//tahmin edilen Erdoğan´a karşı bir gün öne ve panikle erken saate almışlardır. Buna karşı, Erdoğan´cılar da iktidardan tasviye olmamak için darbe girişimini, bilerek başına sızdırdıkları ordudaki FETÖ’cü lerin tasviye listesi ile, FETÖ’cü darbeyi erken doğurtturmuşlardır. Burada üçüncü güç olan ve esasında ikisine de karşı olan Atatürk'çüler ise, T.C. ‘ni tasviye ettirmemek için 15 Temmuz da ki FETÖ’cü darbe girişimine karşı T.C.´ni savunmak amacıyla direnmiştir.

Buna karşı 16 Temmuz da karşı saldırıya geçen ve Erdoğan ´çi darbeyi yapan BOP-Büyük Ortadoğu Projesi Eşbaşkanı Erdoğan ise, akabinde T.C. Devletine, TSK’ya, Parlementer Sistem'e ve Anayasa'ya karşı darbe yapmıştır. T.C. Devletini önemli ölçüde tasviye etmiştir. Hasmı ve eski iktidar ortağı olan FETÖ'yü ise tamamen tasviye edemese bile ağır yenilgiye uğratmıştır. Müslüman Kardeşler bu nedenle Türkiye'de ki iktidarını Erdoğan'cı darbe sayesinde bugüne kadar da korumuştur.16 Temmuz’da ki kendi darbesinden sonra Erdoğan, mensubu olduğu Müslüman Kardeşler iktidarını Türkiyede sağlamlaştırmıştır.

Artık hiç kuşku yok ki iki siyasal islamcı güç arasında ki bu güç mücadelesi, Türkiye'yi tamamen ele geçirmek için örgütlü ve planlı ve darbeci bir güç mücadelesiydi ve mücadelesidir.

15 Temmuz'da ABD ve NATO ‘nun doğrudan kendi gücü olan FETÖ'nün yanında olduğu görülmektedir. Sebebi ise, kendisine doğrudan bağlı olan FETÖ‘yü, ABD’nin doğrudan iktidara getirerek, ikincil ve geçici olarak gördüğü Erdoğan'ı ve akabindede T.C.’ni temelli siyasi ve coğrafik olarak tasviye etmektir.

Bu darbeciler, gördüğümüz gibi özünde ikisi de islamcıdır ve T.C. düşmanıdır!

15 Temmuz’da FETÖ‘cü darbeye direnen Atatürk'çü kesim ise, artık toparlanmalı, 16 Temmuz’da niyeti tamamen T.C.’ni tasviye etmek olan Erdoğan'cı darbenin, etkilerinin ve iktidarının yıkılmasını sağlamak, demokrasinin bütün kurumlarıyla Türkiye'de tekrar kurulmasını sağlamak, parlementer sistemin tekrar yerine oturtulmasını sağlamak ve T.C. Anayasasını daim kılmak için, 31 Mart ve 23 Haziran da yapılan yerel seçimlerden sonra yaşanan iktidardaki çatırdamayı derinleştirecek ve millette ki değişim isteğini gerçekleştirecek strateji geliştirip, Erdoğancılar'ın iktidarını ve FETÖ ’nün geride kalan artıklarını T.C.’den ebediyen tasviye etmelidir. T.C. kuruluş felsefesini tekrar devlette yerli yerine oturtmalıdır.

Bugün ki görev, gerçek alternatiflerle, önümüze yontulmuş, durulmuş ve sürülmüş, proje ve siyasi - sinsi pinokyolarla değil, gerçek ve sınanmış, tecrübeli Atatürk'çü liderlerle, T.C. Ayasasının özü’de olan 6 ok da ki ilkeleri esas alarak, Atatürk Cumhuriyetini tekrar rayına oturtmaktır.

Bu ancak milli ve ortak strateji ile mümkündür ve zorunludur.

Bundan sonra yapılacak olan budur!

Sosyal Antropolog ve Etnograf - Soykırımlar ve Terörizm Araştırmacısı

Sefa YÜRÜKEL – 15 Temmuz 2019

Son Yazılar