sefa yurukel3

2 Temmuz Sivas ve 5 Temmuz Başbağlar Katliamları...

Sivas ve Başbağlar Katliamları Emperyalizmin Koordine Ettiği ve Yerli İşbirlikçilerinin yaptığı İkiz katliamlardır.

 ABD Emperyalizminin ağzı salyalı piyonu olan; ISID benzerlerinin 2 Temmuz da yaptığı  Sivas katliamı ve  PKK’nın Başbağlar da yaptığı 5. Temmuz katliamı, at sahibine göre kişner misalidir. Bir birine bağlı olarak yapılan 2. Temmuz Sivas ve 5. Temmuz Başbağlar katliamları, patronu. hedefi, sebebi ve sonucu belli ikiz katliamlardır.

Bugün, CIA nın ve Pentagonun (ABD nin), Türk Devleti içindeki gladyosuna 1976 larda (süper Nato) kurdurduğu ve doğrudan kullandığı piyon örgütlenmesi olan PKK terör örgütü, 5. Temmuz 1993 tarihinde Erzincanın, Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar köyünde, 33 Canımızı şehit etmiştir. PKK bunu yaparken, güya 2. Temmuzda, dinci gericiliğin Sivasta 35 Canımızı yakarak yaptığı katliama cevap olarak yaptığını belirtmektedir.

Elimizdeki verilere göre, 2. Temmuz ve 5. Temmuz kaliamlarını yapan ve yaptıran, Türkiyede kontrgerilla diye bilinen, Türk Devleti içine yerleşen ve terör örgütlerini sevk ve idare eden ABD-İsrail patentli gladyodur. Burada yapılan iki katliamda hedef, Türkiye Cumhuriyetinin milli birliğidir. Eylemlerin amacı, Türkiyede mezhep ve etnik bazda iç çatışma yaratıp, bölünmeyi Gladyo koordinasyonunda derinleştirmektir. Türkiyemizi parçalamaktır. Bizim için bu katliamları yapan teröristler ikiz kardeştir. Hedefleri Türkiye Cumhuriyetini yıkmak ve Türk Milletini imha etmektir. Katliamı yapanların birisi, dini kullanmış ve diğeri ise, etnik milliyetçiliği kullanmıştır. İki katliamdada atlar sahibine göre kişnemiştir. Katledilenler Türkiye Cumhuriyetinin masum vatandaşlarıdır. İşte emperyalizm ve hedef seçtikleri ülkelere karşı kullandıkları terörizm böyle bir şeydir. İki katliamdada, kullananlar ve kullanılanlar temsilinde; insanlık yoktur, vicdan yoktur. ahlak yoktur, kardeşlik ve dayanışma yoktur. Sadece verdikleri ve aldıkları talimatı uygulama vardır. ABD imalatı olan PKK ve İŞİD gibi (2. Temmuz Sivas katliamı ve 5 Temmuz Başbağlar katliamı  bu tip örgütün sahada kullanımıdır) örgütler seri katliamlar, suikastler yapan katil örgütlerdir. Bunun için zaten imal edilmişlerdir, kodlanmışlardır ve görevleri budur.

Bugün aynı zihniyet ve uygulama emperyalistler ve onların piyonları vasıtası ile, tüm Ortadoğu coğrafyasına yayılmıştır. ABD -İsrail-İngilterenin işbirliği ile ve işbirlikçilerde kullanılarak, BOP planı çerçevesinde zulüm, iç çatışma, yıkım ve kan akıtma ve bölgenin zenginliklerine konma eylemi ve stratejisi bölgeye serpiştirilmiştir.

Tarihi; katliamlar, soykırımlar, insanlık suçları ve savaş suçları tarihi olan ve Başbağlar katliamındaki taşeron terör örgütü PKK’yı kullanan ABD, artık açıktan Suriye ve Irakta PKK’ya benim kara gücüm demekte ve her türlü siyasi, askeri ve ekonomik yardımınıda açıktan yapmaktadır. Yani, İsrailin ve İngilterenin ve bazı Avrupa ülkelerininde her anlamda tam desteklediği PKK, ( siz terör unsurlarının kökenlerine bakmayın) aslında, kurulduğundan beri bir ABD imalatı terör örgütüdür. Suriye ve Iraktaki durum bunu çok barizleştirmiştir. Daha öncedende yıllarca TSK nın istihbaratı ve MİT zaten bunu bilmektedir. Türk Devletinin belgelerindeki, doğrudan ve dolaylı olarak PKK ya askeri ve siyasi olarak yapılan ABD yardımları bunu göstermektedir.

2 Temmuzdaki katliamı Sivas da yapanlarda, İŞİD için; bizden birileri, isyankar çocuklar ve dost kuvvet diye bakan zihniyetin ta kendisidir. Kafa aynı kafadır. Bu kafa bugün Türkiyeyi yönetmektedir. İŞİD de ABD imalatı bir terör örgütüdür. Irak işgalinden sonra, Irak ve tüm Ortadoğu coğrafyasını ABD’nin isteğine göre şekillendirmek için kurulmuştur. Bu konuda, ABD üst düzey yöneticilerin itiraflarına bakmak yeterlidir. Hatta İŞİD’i ABD’nin kurduğunu ve eğittiğini bilmek için Obama’nın İŞİD ile ilgili konuşmasına bakmak yeterlidir. Konuşmasında İŞİD’in hızlı eğitilmesini belirten ABD’nin Eski Devlet Başkanı Obama, İŞİD’in, ABD’nin bölgede projesini gerçekleştirmek için gerektiğini bizzat konuşmasında itiraf etmiştir.

İŞİD ‘de, PKK gibi bir ABD fabrikasından çıkmış, Ortadoğuyu şekillendirmede kullanılan birer maniveladır. PKK’yı 1976 larden itibaren, Türk Devleti içindeki Amerikancı Gladyo nasıl kurduysa, İŞİD’ide, 2004 ten itibaren Amerikancı gladyo Irakta aynı şekilde kurmuştur. İki örgüt de, bugün ABD ve dostları olan İsrail ve İngiliz ajanların sevk ve idare ettiği bir ABD terör örgütüdür. Buradada terör unsurlarının, kullanılan kişilerin kökenine bakılmamalıdır. Kökenler, örgüt isimleri kullanılan terör örgütlerinin bölge halklarını ve uluslararası toplumu yanıltmak ve kandırmak için birer araçtır. Sadece kamuflajdır. Esas patronu ve niyeti, hedefi gizlemek için yapılan birer taktiktir.

Bugün dahada iyi anlaşılıyorki, 2. Temmuz ve 5. Temmuz ikiz katliamları, ABD koordinatörlüğünde sevk ve idare edilen katliamlardır. Patron bu bakımdan aynıdır. Örgütler ve bahaneler sözde değişiktir. O günlerde yapılan bu iki katliamda, bugün, bu anlamda; Afganistan da, Suriye de, Irak da, Somali de, Yemen de, Libya da, ABD ve piyonları tarafından yapılanlara referanstır. Sebep ve sonuçlar, amaç, hedef hep aynıdır. Hedef hep Türkiye ve tüm İslam Coğrafyası diye bilinen ülkelerin, insan, yer üstü ve yer altı kaynaklarıdır. Bölgeyi yağmalamaktır.

Burada emperyalistler bunları yaparken, tehdit olarak gördükleri milletleri ve devlet aygıtlarını yok etmelerini önlerine görev olarak koymuşlardır. TSK’ ya karşı Balyoz, Ergenekon, Kozmik Oda vs. operasyonları bunun için yapılmıştır. Bunu ABD eski Dışişleri Bakanı Rize (Rice) zaten açıkça söylemlerinde belirtmiştir. Kullandıkları metod ve araçlar hep aynıdır. Din ve etnisite, insan hakları,demokrasi ve manivela olarak kurup kullandıkları zalim ve masumu oynayan terör örgütleridir. ABD işte buna göre, yani BOP planına göre, Ortadoğu Coğrafyasında örgütler kurmaktadır. Emperyalistler bilindiği gibi 100-200 yıllık planlar yapar. İnsanların kısa hafızasının bunu algılaması bazen güç olabilir. Sonuç ortadadır, Ortadoğu ve Afganistan kan gölündedir. Yer altı ve yer üstü kaynakları, piyonlar vasıtasıyla bölge milletlerinin çıkarına ya tam kullandırılamamakta yada ABD, İngiltere ve İsrailin kullanımına açık haldedir. Bugün tüm Coğrafya yabancı işgali altındadır. Direnenleri yok etmek için aynen Balyoz ve Ergenekon davaları, kimyasal silah savları gibi her türlü kumpas kullanılmaktadır.

Artık emperyalizm işini seri şekile dökmüştür. Aynı 2. Temmuz ve 5. Temmuz gibi , Ortadoğu Coğrafyasında artık yıllık yada aylık değil, ABD, İngiltere ve İsrailin ve diğer işbirlikçilerin başrol oynadığı günlük katliamlar ve soykırımlar yapılmaktadır. İnsanlık ve savaş suçları işlenmektedir. Yapanlar ve yaptıranlar aynı güçlerdir. Faydası kime diye sorguladığımızda bunu açıkça görebiliriz.

Yukarda belirttiğimiz gibi, 2 Temmuz, Sivas ve 5. Temmuz Başbağlar, katliamları, emperyalizmin, Ortadoğu Coğrafyasına tam hakimiyetini gerçekleştirmek için, milletimizi-milletleri ve devletimizi-devletleri imha etmek için örnek uygulama projeleridir. Bugünde aynı süreç devam etmektedir.

Türkiyeyi yönetenlerde uzun süredir; siyasi akılı kullanmaktan, tahlilden, analizden, uluslararası ilişkilerden ve vizyondan çok uzaktır, cahil ve haindir. Bugüne kadar ki izledikleri politikaya bakılırsa, etnik ayrılıkçılığın ve gerici dinciliğin kullanıldığı, müsait bir ortam yaratmışlardır. Çünkü kendileride, dini ve etnisiteyi öne çıkartmışlar, inançları, duyguları sömürmüşler ve iktidar olmuşlardır. T.C. kuruluş felsefesinden uzaklaşmışlar ve buna gayrette etmişlerdir. İşte bu ortamda, etnik ve dinsel kışkırtıcılık çok önemli tehlike arz etmektedir.

Açıktan tehlikeli sularda gezindiğimiz bugünlerde, Türk Milleti ve Devleti, hem kendi içinde ve hemde dışında bu tür katliamlara uğranılmaması için insiyatif almalıdır. Bölge, Devlet ve Milletleri ile işbirliği içinde, emperyalizmin bölgedeki oyununu bozmalıdır. ABD imalatı terör örgütlerinin bir daha katliam yapmasına bu şekilde dur denilmelidir.

Mensubu olduğumuz Yüce Türk Milletimiz, önümüzdeki süreçte, tarihimizden ve diğer milletlerin tarihlerinden ders çkararak, gerici dincilerin ve etnik bölücülerin terörizmini ve arkasındaki patron olan ABD ve işbirlikçi devletlerin planlarını bozmalıdır. Bunun için, Türkiye, Yüce Atatürk gibi, Ortadoğu Coğrafyasında daha fazla kardeş kanının akmaması için insiyatif almalı ve ayrıca Milli bir Devlet olarak Milletini düşmana karşı uyanık tutmalı ve seferber etmelidir. Türk Milleti olarak bizler ise, Yüce Atatürkün gösterdiği ışıklı yolda milli birlik icin bilinçli yaşamalı ve kayıtsız şartsız zalimlere karşı taraf olmalıyız.ışımalıyız.

Son olarak, binlerce defa tekrar ve tekrar ediyorum; 2. Temmuz da Sivas da dönemin İŞİD benzeyenlerine ve 5. Temmuzda Başbağlarda terör örgütü PKK ya, Amerikancı gladyonun koordine ettiği ve yaptırdığı bu alçak katliamları lanetliyorum.

Şehit edilen sevgili Canlarımızın anıları önünde saygı ile eğiliyorum.

Saygılarımla

Sefa YÜRÜKEL - 29 Haziran 2019

Etnograf ve Sosyal Antropolog - Terörizm ve Soykırımlar Araştırmacısı

Son Yazılar