altan arisoy2

Çocukça Sevinip Alkışlamış !

Toplumca ya abartarak yüceltme, ya da yerin dibine gömme şeklinde bir sakatlığımız var.

Metin Feyzioğlu da zamanında fazlasıyla abartılanlardan biri…

Ben onların tersine, Metin Feyzioğlu'yu bencil, sinirli, tutucu ve statü heveslisi olarak gördüm.

Savunmanlara yeşil pasaport verilmesine bu kadar sevinen bir kişi Türkiye Barolar Birliği başkanlığına uygun değildir.

Eline oyuncak verilen bir çocuk gibi coşkulu bir şekilde sevindiğini ve alkışladığını söylemeye hâlâ devam edebilmesi de haksız olmadığımı kanıtlar gibi...

Erdoğan bir balon vermiş, Feyzioğlu seviniyor!

Üstelik, Tayyip'in açıkladığı yargı reformunun Türkiye'yi AB standartlarının üstüne çıkaracağını da söyleyebiliyor!

Bu kadar saf olamaz.

O yüzden, reform paketiyle alay ettiğini düşünmek istiyorum.

Bakalım öyle mi?

İlk yanlış:

Yeşil pasaport da o reformun içinde..

Yani olmayacak bir vaat olduğu zaten sırıtıyor!

*** *** ***

Türkiye cumhuriyetinin siyasal rejimi değiştirilmiş, parlamento, üniversiteler, basın, mülki-ekonomik-askeri idare, bütün yüksek yargı bir kişinin emrine bağlanmış...

Yönetim anayasayı sürekli çiğnemekte, hukuksuzluk yaşamın her alanında...

Örneğini sadece Afrika'da görebileceğiniz kişisel kaprisleri tatmin eden bir rejim kurulmuş;

Binlerce yıllık uygarlık gelişimi bir kalemde ortadan kaldırılmış;

Böylesine üzüntü verici bir ortamda baroların en güçlü direnme örgütleri olması gerekmez mi?

Oysa; Metin Feyzioğlu avukatlara yeşil pasaport verilecek diye(!) karşı devrimin başını ellerini patlatırcasına alkışlıyor!.

Bu nasıl bir zavallılıktır?

Daha da zavallılık olan avukatların durumu...

Metin Feyzioğlu'yu Türkiye Barolar Birliği başkanlığına seçmeleri...

*** *** ***

Yeri gelmişken anımsadım:

Bunun dedesi Turhan Feyzioğlu da CHP içinde bir sorun olmuştu. Başını çektiği grup 1967 yılında "CHP’yi gitgide tehlikeli bir hale gelen bir sol maceranın vasıtası haline getirme yolundaki tertipler”den, “sosyalizm heveslerini teşvik edici sözler”den, “sol nümayiş tertipleri”nden şikâyet ederek partiden ayrıldı.

Şikâyet ettikleri Ortanın Solu, gelişen sosyalist cereyanı ehlileştirecek bir ılımlı yol, bir “orta” bulma arayışıydı aslında. Fakat Güven Partisi’ni kuranlar, arkalarındaki otokrat bürokrat kadro ve tek parti dönemi yerel oligarşisinin CHP’de kalakalmış küçük kesimiyle birlikte, bundan bile rahatsızdılar. “Büyük Türk Milleti’nin emrinde ve Atatürk ilkelerinin yolunda… solculuk heveslerine kapılmadan mücadeleye devam” şiârıyla Güven Partisi’ni kurdular."

Evrile-çevrile en sonunda da (975) 1. Milliyetçi Cephe hükümetinde yer aldılar. (Tanıl Bora)

Turhan Feyzioğlu 12 Eylül'de cuntacıların başbakanı olarak düşünüldü. Kabul etmedi. Küçük bir partinin başkanı olduğu için üzerinde ısrar edilmedi. Cunta hükümetini de -bu yüzden- Bülent Ulusu kurdu.

Nereden nereye diyeceksiniz?

Metin Feyzioğlu bir yeşil pasaporta sevinecek birkaç yüz avukat için Türkiyeyi feda edecek kadar küçüldüyse, bunu daha önce neden yapmadı, diye sormak bir haktır.

Öyle ya, daha önce iktidarla işbirliği yapsa, şimdiye kadar avukatlara kırmızı pasaport bile alabilirdi.

Son nokta:

Ben emekli bir öğretmenim. Yeşil pasaportum var. Hiçbir işe de yaramıyor.

Bilimsel alanda çalışıp üretenler zaten bu türden avantajlara sahiptirler.

Avukatlar da Metin Feyzioğlu gibi çocukça sevindiler mi?

Sanmam.

Sorun, sırf avukatların daha rahat yurt dışına çıkmaları ve gezip tozmaları ise, bunun yolu Türkiye'de insan haklarını ve çağdaş hukuku geçerli kılmak için mücadele etmekten geçer.

Zira o vizesiz ve özgür dolaşma hakkı, tüm TC yurttaşlarının da hakkı olmalıdır.

Bu da, başta Türkiye Barolar Birliğinin, siyasal partilerin ve tüm demokratik örgütlenmelerin hukuk adına ödünsüz mücadele vermelerine bağlıdır.

Metin Feyzioğlu'nun Tayyip Erdoğan'ın konuşmasına gerçekten sevindiğine inanmak istemiyorum.

Kim bilir?

Belki de Tayyip Erdoğan görüp fırça atmadı diye sevinmiştir(!)

Hem, alkışlayarak şirin görünmekle, olabilecek suçlamalardan kurtulmak istemiş de olabilir.

Yani; bu sevinç sahte...

Altan ARISOY – 02 Haziran 2019

Son Yazılar