ysk logo225

YSK üyesi Aykın manşeti atmış gerisini okumaya gerek yok !

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) 250 sayfalık gerekçeli kararına dün tam altı saatimi ayırdım.

Tahmin ettiğim gibi büyük bölümü, mevzuat ve içtihat hatırlatmaları ile AK Parti'nin dilekçesindeki iddialar ve o iddialarla ilgili araştırmaların sonuçlarından oluşuyor.İlçe seçim kurulları, AK Parti'nin iddialarını çok detaylıca incelemiş ve raporlarını YSK'ya göndermiş. YSK da bu raporlar üzerinden bir gerekçe hazırlamış.

Yedi YSK üyesinin oyuyla verilen iptal kararının ana gerekçesi, “tek tek iptal nedeni sayılmayacak” şu üç ayrı sandık kategorisinin “bir bütün” olarak değerlendirilmesiyle oluşturulmuş:

  • Başkanı kamu çalışanı olmayan 754 sandık. (YSK bunu tek başına tam kanunsuzluk nedeni saymıyor)
  • Sayım döküm cetveli olmayan 18, sayım döküm cetvelinde imza olmayan 90 sandık (Oy sayım döküm cetveli sorunlu 108 sandık). (Gerekçede bu durumun seçimin güvenilirliğini zedelediği ama tek başına seçim sonucuna müessir olmadığı açıkça ifade edilmiş)
  • Oy kullanma hakkı olmamasına karşın oy kullandığı tespit edilen 706 kişinin bulunduğu 105 sandık. (9 milyona yakın seçmenin oy kullandığı bir kentte 706 oyun sonuca müessir olmayacağı konusunda herkes hemfikir)

Kısa kararda olmayan gerekçeler :

Karşı oy yazan YSK üyeleri, kısa kararda iptal gerekçesi olarak sadece “sandık kurullarının teşekkülündeki usulsüzlük ve bunun sonuca tesiri” yazıldığı halde, gerekçeli kararda “oy sayım döküm cetveli” ve “seçmenleri” sorunlu olan sandıkların gerekçe olarak gösterilmesinin usule aykırı olduğuna dikkat çekiyor.

Sorunlu sandıkların başkanları kanuna uygun !

Gerekçeyi okurken aklıma önemli olduğuna inandığım üç soru geldi. “İptal” yönünde karar veren yedi kişinin ortak gerekçesinde o sorulara “evet” yanıtını bulmayı umuyordum. Ancak gerekçeli kararda yanıt dahi bulamadım. Buna karşın, YSK üyesi Yunus Aykın'ın karşı oy yazısında üç sorumun da detaylı yanıtları vardı:

  • Soru: Oy sayım döküm cetveli sorunlu olan 108 sandık, başkanları usulsüz atanmış 754 sandık arasında mı?

 Yanıt: Başkanı kanuna aykırı olarak görülen 754 sandığın sadece ikisi (Beşiktaş 1034, 1241 nolu sandıklar) sayım döküm cetvelleri açısından sorunluydu. İki sandıkta da sayım döküm cetveli vardı ama imzasızdı. 

  • Soru: Oy sayım döküm cetveli imzasız olan 90 sandığın ıslak imzalı tutanağındaki oy sayıları ile imzasız cetvellerdeki oy sayıları farklı mıydı?

Yanıt: 90 sandığın 86'sında tutanaklar ile sayım döküm cetvelleri aynıydı. Sadece Bağcılar 4002 nolu sandıkta 1, Fatih 1119 ve Adalar 1029 nolu sandıklarda 2'şer, Bağcılar 1069 nolu sandıkta 4 oy AK Parti'ye fazla yazılmıştı. 

  • Soru: Oy kullanması mümkün olmayan 706 kişi, başkanları usulsüz atanan 754 sandıkta mı oy kullanmış görünüyordu?

Yanıt: Oy kullandığı işaretlenen ölü, hükümlü, tutuklu seçmenler ile kamu görevlisi olmayan sandık kurulu başkanları eşleşmesi yapıldığında 754 sandığın sadece üçünde tutuklu, hükümlü ve ölü seçmen yerine toplam üç sandıkta üç oy kullanılmış. (Başakşehir 2306, Beşiktaş 1239 ve Fatih 3205 numaralı sandıklar).

30 bin 281 oyun dökümü ne?

Yukarıdaki üç soru ve YSK üyesi Aykın'ın bu sorulara verdiği yanıtlar, net bir şekilde gösteriyor ki gerekçede ayrı ayrı iptal nedeni sayılmadıkları halde bir “bütün” olarak değerlendirilerek iptal gerekçesi yapılan üç sandık kategorisi (754 başkanı sorunlu, 108 oy sayım döküm cetveli sorunlu ve 105 seçmeni sorunlu sandık) birbiriyle örtüşmüyor.

YSK Başkanı Sadi Güven'inki başta olmak üzere dört üyenin yazdığı karşı oy yazıları “iptal” gerekçelerini gölgede bırakmış. Ancak bana göre gerekçe metninin manşetini YSK üyesi Aykın atmış. İptal kararının, geçmişte hiçbir seçimde iptal gerekçesi sayılmadığı gibi bu seçimde de tek başına iptal gerekçesi olarak görülmemiş “üç benzemez unsurun” üst üste konularak alındığını bütün çıplaklığı ile ortaya koymuş.

Aykın'ın ortaya koyduğu detaylar iptal kararının zeminini ortadan kaldırmaya yetse de ben yazıyı matematiksel açıdan önemsediğim bir soru ile bitirmek istiyorum:

Oy sayım döküm cetvelleri sorunlu 108 sandıktaki oy sayısının 30 bin 281 olması iptal için yeterli mi?

YSK sisteminde o 108 sandıkta hangi adayın kaç oy aldığını görmeden bu soruya yanıt vermemiz imkansız. Zira, mevcutta 30 bin 281 oyun 16 bin 553'ü ya da fazlası zaten Yıldırım'ın hanesinde görünüyorsa geri kalan oyların tamamını Yıldırım'a yazsanız da 13 bin 726 olan fark kapanmaz.

Deniz ZEYREK - 23 Mayıs 2019

Son Yazılar