ulke ne zaman kurtulur ataturk2

100 yıllık kavga !

100 yıl önce bugün Samsun'dan yola çıkan Mustafa Kemal Türkiye'yle birlikte tüm coğrafyanın kurtuluşunu hedefliyordu.

Askeri ve siyasal olmasa da düşünsel olarak bu mümkündü.

Libya, Filistin ve Suriye cephelerinde görev alan Mustafa Kemal bu coğrafyanın siyasal, sosyal, kültürel ve dinsel gerçeklerini çok iyi biliyordu.

Mustafa Kemal Samsun'dan yola çıkarken İngiliz ve Fransız orduları Osmanlı'nın terk etmek zorunda kaldığı 11 milyon kilometre karelik Arap ülkelerini işgal ediyordu.

Şimdiki Ürdün Kralı Abdulla'ın büyük dedesi Şerif Hüseyin, şimdiki Suudi aşireti ve Körfez'in kral, emir ve şeyhlerinin ihaneti sonucu.

Adamlar yalnızca Osmanlıya değil kendi halklarına ihanet etmişti.

Her şeyi din iman adına yaptıklarını söylüyorlardı.

Şimdi olduğu gibi.

Ama onlar bu ihanetin içindeyken halklar mücedeleye devam ediyordu.

Örneğin Mustafa Kemal Samsun'a yola çıkmadan önce Mısır halkının önderi Saad Zağlul Mart 1919'da İngiliz işgaline karşı büyük ayaklanmaya önderlik ediyordu.

Afganistan'da Kral Emanullah 7 Mayıs'ta kurtuluş mücadelesini başlatmış ve üç aylık kanlı bir savaştan sonra İngiliz işgalcileri kovmuştu.

Mustafa Kemal hayranı Emanullah 21 Mayıs 1928'de ilk yurt dışı gezisini Türkiye'ye yapmış ve Türkiye Cumhuriyeti'ni ziyaret eden ilk yabancı lider olmuştu.
Emanullah'ı karşılayan Mustafa Kemal ‘Saygıdeğer Kral; tarihin garip görünmeleri ve dünya olaylarının anlamlı rastlantı ve benzeyişleri vardır. Hükümdar şahsınızı, 1919'da kahraman Afgan milletinin başında olarak, Asya'nın ortasında, istiklâl için mücadeleye atılırken, biz de aynı tarihte, burada, Avrupa'nın doğusunda, bütün uygar dünyanın gözleri önünde, istiklâl ve hürriyetimize vurulan darbelere, göğüslerimizi siper ederek dövüşüyorduk. Geleceğin yüksek ufuklarından doğmaya başlayan güneş, asırlardan beri acı çeken milletlerin kısmetidir. Bu kısmetin artık bir daha siyah bulutlara bürünmemesi, milletlerin ve onların başkanlarının gayretli çalışma ve özverililiğine bağlıdır' demişti.

100 yıl önce Mustafa Kemal bunları söylerken İngiltere rahat durmayacaktı.

‘Böl ve yönet' politikasıyla Mısır'da 1922'de Zağlul'un bağımsızlık ve cumhuriyet kurma çabasını durduran İngiltere Mustafa Kemal'ın önünü gerici ayaklanmalarla kesmeye çalıştı.

Anadolu'da istediğini yapamayan İngiltere bu kez çok daha büyük bir planla 1928'de İslam coğrafyasını etkileyecek Müslüman Kardeşler Örgütü'nü kurdurdu.

Müthiş bir tezgah:

İslam coğrafyası 100 yıldır bu örgütün siyasal, sosyal, dinsel ve silahlı söylem ve eylemleriyle uğraşıyor.

Tam bir İngiliz sonra da Amerikan kurnazlığı.

100 yıldır bu coğrafyada din eksenli belaların sonu gelmiyor.

Özellikle Mustafa Kemal ve onun izinden gitmeye çalışan önderlerin ülkelerinde.

1946'da bağımsız olan Suriye ve Lübnan'da, 1952'de bağımsız olan Mısır'da, 1958'de bağımsız olan Yemen'de 1960 sonrasında bağımsız olan Kuzey Afrika ülkelerinde herkes Mustafa Kemal hayranıydı.

Liderler, politikacılar, yazarlar, aydınlar, sanatçılar…

Müslüman Kardeşler'e göre ‘hepsi kafirdi bazen de katli vaciptir'.

‘Çünkü hepsi demokrasi ve özgürlüğü savunan laik, solcu, devrimci ve liberaller olarak dine düşmandırlar'!

100 yıldır hikaye aynı.

Din-Din düşmanlığı kavgası bitmedi ve biteceğe de benzemiyor.

Batı ve İsrail bitmesine izin vermez ama bizde heveslisi çok.

100 yıldır onlarca hikaye yaşandı ama en sonuncusu Kanlı Arap Baharı.

Müslümanlar din adına birbirini kırdı ve tek karlı ülke İsrail oldu.

Peki tüm bunları kim yaptı?

Mustafa Kemal 100 yıl önce Samsun'da kurtuluş savaşını kime karşı başlattı?

Emanullah'ın ülkesi Afganistan şimdi ne alemde?

Mısır denilen ülke nasıl ve ne zaman perişanlıktan kurtulacak?

70 yıldır Müslüman Kardeşler çizgisindeki örgütlere yüz milyarlarca dolar yardım eden Suudi Arabistan 2013'te bu örgütü terörist ilan etti.

Yoksa yeni türden İslamcı üretimine mi hazırlanıyor?

Çağ dışı, ilkel, bağnaz, içi boş ve gerçek İslamdan uzak yeni bir din.

Made in ABD.

Mısır'dan Afganistan'a kadar.

Geçen 100 yılda kurulup bu hale gelen İsrail'i bir 100 yıl daha rahatlatmak için.

Durdurmanın tek yolu var:

O da Samsun'dan geçer.

Hüsnü MAHALLİ - 19 Mayıs 2019

Son Yazılar