rte sinir5 1

“Türkiye’nin beka sorunu var” diyenler önce bu çelişkiyi açıklasın !

Türkiye’nin beka sorunlarının var olduğunun ifade edildiği bir süreçte,

sağlam ve güçlü bir orduya olan ihtiyaç giderek artarken, TSK’nın giderek küçültülmesi, askerlik sisteminin değiştirilmesi...

Yerel seçimler yaklaştıkça iktidar temsilcileri tarafından Türkiye’nin beka sorunu ile karşı karşıya olduğu anlatılmakta, konu televizyonlarda saatlerce tartışılmakta ve bu sorun yerel seçimlerle irtibatlandırılmaktadır.

Sözlük anlamı ile beka yaşamın sürdürülmesi, devamlılık, süreklilik, ebedi olma hali olarak ifade edilmektedir.

Strateji dilinde beka ise bir ülkeye yöneltilebilecek en şiddetli güvenlik sorunu olarak tanımlanır. Bir devletin beka sorunu ile karşı karşıya kalması, o devletin bağımsızlığının, egemenliğinin, toprak ve siyasi bütünlüğünün, temel değerlerinin yakın bir tehdit altında olduğu anlamına gelmektedir.

Ülkesi ve milleti ile bölünmez bir bütün oluşturması, demokratik, laik, ve sosyal hukuk devleti karakteri Türkiye Cumhuriyeti’nin anayasasında tanımlanmış temel nitelikleridir. Devletin bağımsızlığına, egemenliğine, bütünlüğüne ve bu değerlerine yönelen her türlü saldırı beka sorunu oluşturur.

Bekaya yönelik saldırı silahlı bir güç tarafından gerçekleştirilebileceği gibi ağır bir çatışmaya girmeden ülkeyi çökertmek veya kontrol etmek için dolaylı yöntemler de kullanılabilir.

 Ülkeyi çökertmek veya kontrol etmek için finansal ve ekonomik yöntemlerin ve saldırıların yanı sıra ülke içinde medyadan, siyasetten, sivil toplum örgütlerinden, ordudan ve din adamlarından yandaşlar devşirilmesi yöntemleri de uygulanabilmektedir.

Soğuk Savaş’ın sona ermesi ile birlikte ABD’nin Ortadoğu coğrafyasında başlattığı jeostratejik inisiyatifler, zorlu güvenlik sorunları ile baş başa bıraktığı gibi Türkiye’yi hedef bir ülkeye de dönüştürmüştür ve bu sorunların beka tehdidine dönüşmesi olasılığı mevcuttur.

Açık seçik belli olduğu halde Türkiye, beka sorunu oluşturan tehditlerin yönünü ve kaynağını tanımlamakta, karşı tedbirleri uygulamakta, yeni jeopolitik kimliğini tarif etmek için rasyonel kararlar almakta zorlandığı için bocalamaktadır.

CİDDİ BİR ÇELİŞKİ…

Türkiye’nin beka sorunlarını aşabilmesi için öncelikle kutuplaştırmayı önleyerek iç cepheyi kuvvetli tutmasına, sağlam bir hukuk sistemine, ekonomiye ve orduya ihtiyacı vardır.

Türkiye’nin beka sorunlarının var olduğunun ifade edildiği bir süreçte, sağlam ve güçlü bir orduya olan ihtiyaç giderek artarken, TSK’nın giderek küçültülmesi, askerlik sisteminin değiştirilmesi, bedelli askerliğin kalıcı hale getirilmesi ve öngörülen bedelin (beş ay için 31000 TL) sadece zenginlerin bedelli askerlik yapmasına imkan sağlayacak düzeyde tespit edilmesi ciddi bir çelişki oluşturmaktadır.

Türkiye, içindeki ve çevresindeki güvenlik koşullarını da dikkate alarak, sadece nitelik olarak değil aynı zamanda nicelik olarak da güçlü bir orduya sahip olmak zorundadır.

Ordu, aynı zamanda, iki ayrı cephedeki ve içindeki tehditleri etkisizleştirme yeteneklerine sahip olmalıdır. Sadece, profesyonel askerlerle bu ihtiyacı karşılamanın mümkün olabileceğini ifade etmek doğru değildir.

SON SÖZ:

Madem ki beka sorunu vardır, o halde Türkiye’nin küçülen değil, güçlenen bir orduya ihtiyacı her zamankinden fazladır.

Nejat ESLEN – 11 Mart 2019

Son Yazılar