sef seattle 225

520 yıllık sömürü…

Haçlı ideolojisiyle beslenen İspan­yol Kral Ferdinand Müslümanları topluca katlederek Arapların 771 yıl süren Endülüs devletine son vermişti.

Aynı günlerde Cenovalı Christof Co­lumbus, Kral Ferdinand'ın karısı İzabel'in emriyle Portekiz sınırına yakın Palos lima­nından yola çıkıyordu.

Columbus üç ay sonra keşfettiği bir çok adanın Hindistan olduğunu sandı.

Kıta'ya adını veren kaşif ise Amerigo (Amerika) Vespucci'dir.

Floransalı Vespucci 1499 yılında Güney Amerika'da Venezuella kıyılarına vardı ve burası için ‘Yeni Dünya' dedi.

Beyazlar 520 yıldır Venezuella'da.

520 yıllık sömürü düzeni.

Tüm kıtada yerli halktan kaç milyon insa­nın öldüğünü bilen yok.

Tüm kıtaya taşınan milyonlarca Afrikalı köleden kaçının telef olduğunu tahmin etmek çok daha zor.

243 yıl önce kurulan ABD ‘Bu kıta benden sorulur' dedi ve öyle davrandı.

İşgaller, katliamlar, pislikler, her alanda her şeyi sömürmek ve filmlere konu olmuş kanlı faşist darbeler.

Hepsi Made in USA.

Daha doğrusu CİA.

Brezilya, Şili, Uruguay, Bolivya, Paraguay, Peru, Ekvador, Guatemala, Haiti, Dominik, Arjantin, Panama, Küba ve hemen hemen Latin Amerika'da tüm ülkeler

Amerikan nef­ret, kin ve gaddarlığından payını aldı.

Şimdi birileri çıkıyor ve dolaylı olarak Amerika'nın Venezuella müdahalesini haklı göstermeye çalışıyor.

Allah aşkına bu ne ya?

Bu insanlar hiç tarih okumaz mı?

Bu insanlar hiçbir şeyden ders almaz mı?

Maduro'yu eleştirmek için yüz tane haklı gerekçeniz olabilir.

Elbette herkes bildiği, düşündüğü ve inan­dığı şeyleri savunabilir ama başka bir ülkenin liderine hakaret edip aşağılayamaz.

Trump ağzıyla hiç konuşamaz.

Trump Maduro'ya ‘diktatör' diyor Amerikalılar da ona deli diyor.

Adam Avrupalı liderleri bile tek tek aşağı­lıyor ama ‘Beyaz Adam'ların şefi olduğu için herkes peşinden gidiyor.

Chávez iktidara geldiği 1998'e kadar bu ülkeyi 200 beyaz kökenli aile yönetiyordu. Ülkede her şey onlarındı ve 30 milyon insa­nın yüzde doksanı aç ve sefil durumdaydı.

20 yıldır Beyazla kavga ediliyor.

Rahmetli ‘Karaoğlan' Ecevit'e savaş ilan eden TÜSİAD'ın yaptıklarını ha­tırlayanlar vardır.

Venezuella gerçeğinin özeti aynen böyle.

Sermaye-emek kavgası hiçbir zaman ve mekanda kolay olmadı ve olmayacaktır.

Hele hele bu kavga kapitalist sistemin patronu ABD'nin yanıbaşında yaşanıyorsa.

ABD, Batılı ülkeler ve bölgesel uşakları Venezuella'daki Beyaz Adam'a yani kapita­listlere destek veriyor.

Maduro bu kavgada birçok hata yaptı ve yapıyor.

CİA; sosyalist iktidarı çökertmek için yüz milyonlarca dolar harcıyor.

Her şeyi de komşu ülke Kolombiya üzerinden yapıyor.

Arjantin ve Brezilya'da sol iktidarla­rı devirdikten sonra sıra Venezuella'ya geldi.

CİA'nin geçen Ekim'de büyük oyunlar oynayarak kıtanın en büyük ve en önemli ülkesi Brezilya'da Başkan seçtirdiği Bolso­naro faşist, ırkçı, cuntacı, işkenceci ve kadın düşmanı ama olsun önemli olan Trump ve Netanyahu'yu çok seviyor.

Başkan olur olmaz ülkesinin elçiliğini Kudüs'e taşıyacağını söyledi ve Mossad'ın Rio'da üs kurmasına izin verdi.

İsrail için olağanüstü bir zafer.

Mossad benzer bir zafer için CİA ile birlik­te tam gün çalışıyor Venezuella'da.

Chávez ve Maduro Arap ve Müslüman liderlerin bir çoğundan daha fazla Filistin'i seviyor.

Arjantin ve Brezilya'dan sonra Vene­zuella da çökerse sırada komşu ülke Meksika'nın yeni seçilen sosyalist Cumhurbaşkanı Obrador olacak.

Cowboy filmlerinde insanlara alkışlattıkları Beyaz Adam asla rahat durmayacaktır.

Beyaz Adam kan, göz yaşı ve milyonların alın teriyle beslenmektedir.

Bunu bilmeyen varsa ABD'de ‘Green Card' için başvursun.

Hadi diyelim Beyaz Adam'ın Latin Ameri­ka'da yaptıkları sizi ilgilendirmiyor.

Hadi diyelim ki ABD ve müttefiklerinin coğrafyamızda yaptıkları ilginizi çekmiyor.

Belki de ABD'nin İkinci Dünya Savaşı'n­dan bu yana Türkiye'de yaptıkları hoşunuza gidiyordur.

Yoksa 100 yıl öncesinin mandacıları sizler misiniz de bizim haberimiz yok!

Hadi çekinmeyin çıkın ortaya ve ‘Biz ABD'yi çok seviyoruz' deyin.

Ayıp değil.

Atalarımız ne demiş:

Aşk bu aka da konar b..a da'.

Pazar günü: AKP'nin Maduro aşkı.

Hüsnü MAHALLİ - 01 Şubat 2019

Son Yazılar