"Cek-Cak" Kongresi

CHP'nin heyecanla beklenen olağanüstü kongresinde pek de heyecanlı şeyler olmadı. Kemal Kılıçdaroğlu, bir "iktidar yürüyüşü" havası vermeye çalıştığı konuşması ile kolları pazubentli parti üyelerini coştururken, tam 41 adet vaatte bulunarak Tayyip Erdoğan'ın vaat şampiyonluğuna yaklaşmayı başardı.


Aşağıda okuyacağınız 41 adet Kemal Kılıçdaroğlu vaadinin 39 tanesi Tayyyip Eroğoğan tarafından AKP iktidar olmadan önce dile getirilmiş, iktidar olduktan sonra unutulmuş, hatta "kaldıracağız" denilen kurumlara yönetimleri ele geçirildikten sonra dört elle sarılınmmıştı.

Kılıçdaroğlu, Erdoğan'dan farklı olarak "Türk Dil Kurumu ile Türk Tarih Kumu, Atatürk'ün vasiyetine uygun olarak eski konumuna getirilecektir" vaadinde bulundu...

İşte Kılıçdaroğlu'nun halk arasında "siyasetçi cek-cak'ı" olarak bilinen ve gelmiş geçmiş bütün liderler tarafından tekrarlanan o vaatleri:

"1- Hak ve özgürlükleri genişleten ve güvence altına alan bir Anayasa hayata geçirilecektir.

2- Askeri Yüksek İdare Mahkemesi kaldırılacaktır

3-DGM'lerin yerine getirilen özel yetkili mahkemeler kaldırılacaktır

4- Türk Dil Kurumu ile Türk Tarih Kumu, Atatürk'ün vasiyetine uygun olarak eski konumuna getirilecektir

5- Medya özgür ve bağımsız olacaktır

6- Özel yaşamın gizliliği sağlanacak, telefon dinleyenlerden, korku imparatorluğu yaratanlardan hesap sorulacaktır

7- Faili meçhul cinayetler aydınlatılarak, devletin içindeki çeteler ortaya çıkarılacaktır

8- YÖK kaldırılacaktır

9- Üniversiteler bilimsel, yönetsel ve mali özerkliğe kavuşturulacaktır

10- Üniversite yönetimlerinde gençlere söz hakkı verilecek ve karar sürecine katılmaları sağlanacaktır

11- Üniversite öğrencilerinin yurt sorunu en geç iki yıl içinde tümüyle çözülecektir

12- Harçlar kaldırılacaktır

13-Aile sigortası getirilerek sosyal devlet güçlendirilecek, yoksulluk tarihe gömülecektir

14- İşsizlik sigortası fonu, amacına yönelik olarak kullanılacaktır

15- Kamuda taşeron işçilik kaldırılarak, taşeron işçiler ILO normlarına göre kadrolu çalıştırılacaktır

16- Kamuda 4/B ve 4/C uygulamalarına son verilecektir

17- Emeklilere milli gelir artışından pay verilecektir

18- Emeklilerin beklediği intibak yasası çıkarılarak, emekliler arasındaki eşitsizlik giderilecektir.

19- tarım ve çiftçi desteklenecek, mazotta ÖTV kaldırılarak, mazot fiyatı yarıya indirilecektir. 20- Kadın ve gençlerimizin siyasette temsili artırılacaktır. 21- Temsilde adalet ilkesini yok eden yüzde 10 seçim barajı kaldırılacaktır. 22- Seçim yasaları değiştirilerek, liderlerin değil, milletin kendi milletvekilini seçebilmesi sağlanacaktır. 23- Siyasi Partiler Yasası demokratikleştirilecek, lider sultasına son verilecektir. 24- Milletvekili dokunulmazlıkları, kürsü dokunulmazlığı ile sınırlandırılacaktır. 25- Siyasi Ahlak Yasası çıkarılacaktır.

26- Seçimle gelen milletvekilleri ve yöneticilerin mal bildirimleri internet ortamında kamuoyunun bilgisine sunulacaktır. 27- Siyasetin finansmanı şeffaf hale getirilecektir. 28- Parlamentoda, başkanlığını muhalefetin yapacağı, Kesin Hesap Komisyonu kurulacaktır. 29- Kamu İhale Yasası AB standartlarında yeniden düzenlenecektir. 30- GAP Projesi bir an önce tamamlanacak, GAP'a ayrılmış kaynaklar amaçları dışında kullanılmayacaktır. 31- Güney Doğu'daki mayınlı araziler mayınlardan arındırılarak, topraksız köylülere verilecektir. 32- Doğu ve Güneydoğu'da seçilmiş yatırımlara, sıfır faizli ve uzun vadeli kredi verilecektir.

33- Doğu ve Güneydoğu'da işsizlik ve aş sorunu doğrudan yapılacak devlet yatırımları ile çözümlenecektir. 34- Yenilenebilir enerji kaynaklarına öncelik verilerek, Türkiye enerjide dışa bağımlı bir ülke konumdan çıkarılacaktır. 35- Çevre talanına 'dur' denilecektir. 36- Rant yasaları değil, kent yasaları çıkarılacaktır. 37- 2/B arazilerinin mülkiyet sorunu çözülecek, kullandıkları araziler orman köylüsüne bedelsiz verilecektir. 38- Üreticinin baş tacı olduğu bir ekonomik düzen kurulacaktır. 39- Ekonomi sıcak paraya değil, 'çalışana, üretene alın terine' teslim edilecektir. 40- Bilim ve teknolojiye dayalı, yüksek katma değerli bir ekonomik kalkınma hedeflenecektir. 41- Türkiye 2023 yılında bölgesinde lider, dünyada oyun kurucu konuma taşınacaktır."

********************************

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasında üslup olarak da Tayyip Erdoğan'a benzemeye çalışması dikkat çekti. Bilindiği gibi Erdoğan konuşmalarında sık sık Şeyh Edebali'nin "Ey oğul" diye başlayan siyasi öğütlerini dile getitiyor; ancak bunların hiç birine kendisi uymuyor. Kılıçdaroğlu da bariz taklitçilik olmasın diye Şeyth Edebali'nin değil Mevlana'nın "Ey oğul" diye başlayan deyişlerini seçti.

12 Eylül mağdurların anan Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın Meclis kürsüsünde yaptığı gibi "Ankara adı kara/Bu yara başka yara/17 yaşındaydı/Kıyılır mı Erdal'a" şeklinde bir şiir okudu ama Erdoğan'dan farklı olarak ağlamadı!

"Barış türkülerinin söylendiği bir Türkiye istiyoruz", "Tümünüzü ama tümünüzü kucaklamaya hazırız" gibi klişe sözler konuşmada sık sık yinelendi. "Urfa'daki hoyratın, Ege'deki zeybeğin partisiyiz. Berivan da bizim, Rojin de, Agop da" şeklinde "mozaik" çağrıştırmalarında bulunuldu. Bu "mozaik" zihniyetine uygun görüntü verilsin diye salona yöresel kıyafetler giymiş insanlar yerleştirilerek son zamanlarda siyasette pek moda olan "renkler ve kültürler karnavalı" havası yaratıldı.

Kemal Bey, bir yandan Mevlana'ya, bir yandan Kemal Türkler'e selam vererek "sağı ve solu" memnun etmeye çalıştı. "Nüfusun yarısı kadın ama siyasette kadın var mı yeteri kadar? Gençler. Siyasette gençler var mı? "sözleri ise 1974 yılında bile Ecevit tarafından söylenmiş, ayrıca Tayyip Erdoğan'ın "kadın" yerine "hanım kardeşlerimiz" diyerek söyleyip durduğu sözler olarak pek heyecan yaratamadı.

"CHP, genleriyle oynanmamış bir partidir" sözü, Kılıçdaroğlu'nun başa gelmesinden sonraki sürece bakıldığında tam anlamıyla düşündürücü olurken;

"Benim adım Recep Tayyip Erdoğan değil Kemal Kılıçdaroğlu Parayı bulurum diyorsam ben parayı bulurum" şeklindeki sözleri ise pek anlaşılamadı. Acaba Kılıçdaroğlu ne için ve kimden para bulacaktı? Tayyip Erdoğan'ın da böyle söyleyerek iktidara geldiğini ve kısa sürede kendisine ve yakın çevresine "para bulduğunu" hatırlayanların keyfi kaçtı...

"Ben buradayım ayaktayım. İktidar ve sonrasında da ayakta kalacağım. CHP’nin sevgili delegeleri, sizler de ayakta mısınız? Sevgili CHP’liler sizler de ayakta mısınız? Sevgili yurttaşlarım sizler de ayakta mısınız? O zaman bir şey söyleyeceğiz. Yeter artık diyeceğiz. Ezilmeye sömürülmeye korku imparatorluğuna yeter. Hazır mısınız? Hazır mısınız? Hazır mısınız?...Ben de hazırım!" şeklindeki coşkulu çıkış da 1970'li yılların Amerikan gençlik filmlerinde pek moda olan "Ne istiyoruz? Özgürlük!, Ne zaman? Şimdi!" tekerlemesini hatırlattı..

Şimdi Parti Meclisi'ne seçilecek isimler oylanıyor. Sezgin Tanrıkulu, Enver Aysever, Nuran Yıldız, Aylin Kotil gibi Türkiye'nin önünü açacak "değerli isimlerin" Parti Meclisi'ne girmesi bekleniyor.

Bu "değerli" listeyi daha sonra ele alacağız...

Açık İstihbarat - 18 Aralık 2010
http://www.acikistihbarat.com/

Son Yazılar