turkiye cumhuriyetini kuran turkiye halkina turk milleti denir225

Akiller ve Eyaletçilerin Oyununu Bozalım!

Sözde Akiller ve Eyaletçiler, ABD, İsrail ve İngiltere vekaletinin  alandaki  adıdır.

Oyunu bozmak, şuurlu Türk ve Ortadoğu'daki milletlere düşüyor!

ABD’nin, Çin’den İngiltere’ye uzananacak olan, içinde Türkiye’nin de olduğu,  “Bir yol bir kuşak” kalkınma projesini  engellemek ve Doğu- Akdeniz’deki enerji savaşları ile ilgili rekabette, Ortadoğu’da kullandığı, proje örgütleri ; PKK ve İŞİD gibi taşeron terör örgütlerinin büyük ölçüde sıkıştığı, ABD’nin Akdeniz’e açmak istediği sözde “Kürdistan” projesinin ( BOP- ABD- İsrail koridoru/ yapılanması), Astana süreci ile tökezletildiği bir dönemde, İngiliz istihbaratının elinin altındaki PKK’nin taşeron yapılanması,  DPI adlı Londra’ daki örgütlenmesinin de, sözde Akil adamlar adı altında yaptığı toplantılar, ABD, İngiltere ve İsrail’in bilgisi, teşviki ve model yapılanması ile örtüşmesi ve düzenlemesi yadsınamaz.

Burada esas sorun, Siyasal İslamcı Tayyip Erdoğan ve Tayyibanların, siyasi öngörüsüzlüğü, siyasi kaypaklığı, iç barışı baltalayıcı Atatürk ilke ve devrimlerine karşı hamleleri ve dışardada islamcı terör örgütleri ile temaslı destekleri ve sonucunda ürettikleri sözde  Başkanlık sistemi, maalesef Tayyipleri Eyalet sistemi denilen (Büyük Ortadoğu Projesi’nin önemli adımı) emperyalist projeye dahil etmenin yol taşları döşenmektedir.

Muhalefetin de bu konularda ortak siyaset ve ittifak üretip ve milleti  seferber etmemesi de sorunları büyütmekte ve çözümü ve mücadeleyi üretememektedir.

Bu durumda iş başa düşmüştür. Onurlu her Türkün ve bölge insanının,  bu emperyalist plan ve kullandıkları taşeronlara karşı çıkıp ve mücadeleye katılması ve örgütlenmesi zorunludur.

Şu şıralardaki seri “Akil insanlar”  toplantıları ve AKP lilerin T.C. ni tamamen yıkmak için harekete geçtikleri eyalet sistemi  arayışları ve bu konudaki siyasi sinyalleri, esasında eşittir yukarıda değindiğim Emperyalistlerin Türkiye ve bölgedeki projeleri konusundaki sözde sivil ve siyasi atılımlarıdır.

Bu konuda uyanık olmak ve tavır almak olmaz ise olmazdır.

Bu sinsi ve açık emperyalist proje atılımlarına karşı milletin tüm unsurları, siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları ile yapılması gereken sokak muhalefeti ve kendi arasında çıkaracağı ortak lideriyle  birlikte, Türkiye’nin ve bölgenin dirliği, birliği ve kalkınması için  örgütlenmesi ve harekete geçmesi lazımdır.

Dünyadaki siyasi, askeri ve ekonomik rekabetin sertleştiği bir dönemde,  mevcut durumdaki zararlı ve taşeron kullanılarak yapılan emperyalist  hamleler, Türkiye ve bölge için artık bir gelecek sorunudur.

Bu durumda, Türkiye’nin ve bölgenin geleceği, Tayyiplere, PKK lılara, sözde Akillere ve Emperyalizmin diğer unsurlarına bırakılmayacak kadar elzemdir.

Örgütlenmek ve örgütlü bir ittifak muhalefeti yapmak bu konuda şarttır.

Saygılarımla,

Sosyal Antropolog ve Etnograf - Soykırımlar ve Terörizm Araştırmacısı

Sefa YÜRÜKEL – 30 Kasım 2018

Son Yazılar