muharrem ince miting1 1

Türkiye neden Muharrem İnce diyor?

Türkiye’de hukukun üstünlüğünün egemen olması için,

Herkesin hukuk ve demokrasi içinde yaşaması için,
Birlik, beraberlik ve kardeşlik için,
Emeğin sömürülmemesi, refah içinde yaşanması için,
Yurtta barış ve dünyada barış için,

12 Eylül hukukun ve bunun devamı AKP hukukunun, OHAL ve izlerinin ortadan kalkması için,
Gücün hukukunun yaşanmaması için,
AKP iktidarının kendi çıkarları için yarattığı izlerin bir an önce silinmesi için,
Her alanda sömürü düzeninin son bulması için,
Türkiye’yi çağdaş dünyadan uzaklaştıran iş ve işlemlerin düzeltilmesi için,
Türkiye’nin çağdaş dünyada kalıcı olmasını sağlayacak adımların atılması için,

Cumhuriyetin yaşaması ve yaşatılması için,
Cumhuriyeti tüm nitelikleriyle etkin kılan, insan haklarını etkin koruma altına alan yeni bir anayasa için,

Çağdaş bir eğitim için,
Eğitimde ve her alanda fırsat eşitliği için,
Bilgiye erişmek, bilgiyle buluşmak için,
Yarınların, baskıyla yozlukla yobazlıkla tep tip olmaması, bilgiyle teknolojiyle biçimlenmesi için,

Basının özgür olması için,
Özgür basın yoluyla gerçekleri ulaşılması için,

Çocukların, gençlerin, kadınların herkesin eşitlik içinde haklarını kullanabilmesi için,
Hiçbir konuda ayrımcılık olmaması için,
Doğanın, çevrenin korunması için,
Ülkenin özkaynaklarına sahip çıkılması için,
Topyekün planlı ve programlı bir kalkınma için,
İnsan haklarının, canlı haklarının evrensel düzeyde yaşanması için,

Devlet olanaklarının iktidar için değil halk için kullanılması için,
Her şeyin giderek bir kişinin iki dudağının arasına hapsedilmemesi için,
Türkiye’nin tek adam eliyle değil, toplumu kucaklayan, alanında uzman bir kadro eliyle yönetilmesi için,
Güdülmeyen, örgütlü bir toplum yaratmak için,
Demokrasiyi, örgütlü bir toplumla, siyasi partilerle yaşatmak için,
Partiler içinde de demokrasiyi var etmek için,
Aydınlık yarınları niçin,

Türkiye’nin her yönden daha ileriye gitmesi için,
Yasaların iktidarı meşru zeminde göstermek veya iktidarı aklamak yerine, halkın yararına çıkartılması için,

Yargının her durumda ve her koşulda herkese güvence olması için,
Yargının dipçik gibi kullanılmaması için,
Yargının, adalet için var olması için,
Adaletin her koşulda yaşanması ve mülkün temeli olması için,
Her türlü darbeye hayır demek için,

Yasama organının, halkın çıkarlarını gözeterek, halkı temsilen çalışması için,
Yasama organının iktidarın vesayeti altına sokulmaması için,

İktidar ve olanaklarının, halkın yararına kullanılması için,
İktidar gücünün, özel çıkarlara peşkeş çekilmemesi için,
Yasama, yürütme ve yargının birbirinden ayrı ve bağımsız olması için,

Cumhuriyetin kurucu değerlerle daha da ileriye taşınması için,
Tam bağımsızlığın korunması için,
Emperyalizme boyun eğmemek için, eşit ve egemen bir devlet olarak yaşamak için,
Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi diye dünyada eşi benzeri olmayan ne idüğü belli olmayan bir sistemle yönetilmemek için,
Parlamenter sisteme bir an önce kavuşmak için,

Atatürk’ün izinde yürümek için,
Bu yürüyüşü sürdürmek, bunu sürdürürken de AKP’nin yarattığı tahribatı düzelterek yoluna devam etmek için,
Türkiye, Muharrem İnce diyor…

Ömer Faruk EMİNAĞAOĞLU – 22 Haziran 2018

Son Yazılar