milli merkez logo225

Milli Merkez Basın Açıklaması

TTB Ve TBB İsimlerinden Türk Ve Türkiye İbareleri Kaldırılamaz!

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye Barolar Birliği ve Türk Tabipler Birliği isimlerinden “Türkiye” ve “Türk” kelimesinin çıkarılacağına, bu kelimenin sadece layık olan kuruluşlar tarafından kullanılmasına izin verileceğine, ayrıca avukatlık ve tabiplik mesleklerinin icrası için Barolara ve Odalara üye olma zorunluluğunun da kaldırılacağına, isteyen avukatların  ve doktorların bir araya gelerek dernek gibi istediği sayıda Baro ve Oda adıyla örgütlenmeler yapabileceğine, bunların da istedikleri gibi kendi üst birliklerini kurabileceklerine dair açıklamaları her türlü kabulün dışında, milletimizin birlik ve bütünlüğünü zedeleyecek, toplumsal ayrışmayı arttıracak bir yaklaşımdır.

Türk Tabipler Birliği-TTB, Türkiye Mimar ve Mühendis Odaları Birliği-TMMOB ve Türkiye Barolar Birliği-TBB sivil toplum kuruluşları değildir. Yasa ile kurulmuş ve yasadan kaynaklı yetkileri olan kurumlardır. Her üçünün de örgütlenme ve yönetimleri yasa denetiminde yapılan seçimlerle oluşur. En önemli yetkileri de mesleki yeterlik sertifikalarını kendilerinin vermesidir. Bir hekimin doktorluk yapabilmesi için Tabip Odası’na, avukatların stajlarının TBB denetiminde yapılması ve TBB bünyesindeki Barolara kaydolması, mimar ve mühendislerin ise TMMOB bünyesindeki kendi Odalarına kayıtlı olma zorunlulukları vardır.

Son yapılan anayasa değişikliği ile Hakimler ve Savcılar Kurulu ile Anayasa Mahkemesi’nin bünyesinde yapılan değişikliklerle yargı bağımsızlığına indirilen büyük darbeyle hakim ve savcılık kurumları yürütmeye bağlanmıştı. Yargının tek bağımsız kalan savunma ayağı olan avukatlık müessesesi ise avukatların baro üyeliğine son verilerek, “iktidar avukatlığı” yaratmanın önü açılmak suretiyle, yargı tümüyle yürütmenin denetimine alınarak, anayasamızın değiştirilemez olan 2. Maddesindeki “hukuk devleti” ilkesi tamamen ortadan kaldırılmak istenmektedir.

Anayasanın Düşünce ve Kanaat Hürriyeti ile ilgili 25 ve 26. Maddeleri çerçevesinde yaptıkları açıklamaları bahane ederek, kamu kurumları niteliğindeki bu kurumlarımızı “ihanet”, “terör sevicisi” vb aşağılayıcı ifadelerle itibarsızlaştırmaya çalışmak asla kabul edilemez.

Beşyüzbin mühendis ve mimarın üye olduğu Türkiye Mimar ve Mühendis Odaları Birliği,  seksenbeşbin hekimin üye olduğu Türk Tabipler Birliği’nin ve doksanbeşbin avukatın üye olduğu Türkiye Barolar Birliği gibi meslek kuruluşlarının tüm üyeleri Türk Milletinin şerefli birer mensubudur.

Cumhuriyetin kurucu değerlerine gönülden bağlı, milli ve Atatürkçü olan; ülkemizin sanayileşmesini omuzlamış mimar ve mühendislerin, vatandaşın haklarının savunucusu avukatların, vatandaşın sağlığını gözeten, hastalarını iyileştiren ve sağlıklı Türk toplumu yaratan hekimlerimizin kurumlarının isimlerinden “Türk” ve “Türkiye” ibarelerini çıkarmaya kalkışmayın.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla,

Millî Merkez Yönetim Kurulu – 16 Şubat 2018

Son Yazılar