Maliye Bakanlığı, bankaların menkul kıymet yatırım fonları işlemlerinden alınması gereken vergiler konusunda geriye doğru af getirdi. Bu aftan asıl büyük faydayı ise, AKP yöneticileri elde etmiş oldular. Zira AKP 2002 yılında iktidara gelir gelmez, Citibank'ın 3 milyar dolara yakın vergi borcunu, hiçbir yasal dayanağı olmadan bir kalemde silmişti.

 

Maliye Bakanlığı, yazılı bir açıklama yaparak, 2008 yılında bankaların 190 milyar lira tutarındaki matrah farkının 178 milyarının yasayla affedildiğini bildirdi. Maliye Bakanlığı, söz konusu yasayla, bankaların menkul kıymet yatırım fonları işlemlerinden alınması gereken vergiler konusunda da, geriye doğru af getirdi.       18 Şubat 2009 tarihinde Meclis'in çıkardığı 5838 Sayılı Yasaya eklenen geçici maddede şöyle denildi: 

 

"MENKUL KIYMET YATIRIM FONLARININ SERMAYE PİYASALARINDA YAPTIKLARI İŞLEMLERLE İLGİLİ OLARAK, BU MADDENİN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHTEN ÖNCEKİ DÖNEMLER İÇİN BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ TARHİYATI YAPILMAZ, DAHA ÖNCE YAPILAN TARHİYATLARDAN VAZGEÇİLİR." 

 

Böylece, sermaye piyasası işlemlerinden elde ettikleri gelirleri Maliye'ye bildirmeyen bankalar, "geriye dönük" olarak affedilmiş oldu. 

Ancak bu aftan asıl büyük faydayı, AKP yöneticileri elde etmiş oluyorlar. 

Zira 7 yıl önce AKP iktidara gelir gelmez, 23 Aralık 2002 tarihli bir kararla

Citibank'ın 3 milyar dolara yakın vergi borcunu, hiçbir yasal dayanağı olmadan bir kalemde silmişti. İşçi Partisi 2007 yılında bu suçu açığa çıkardı. İşçi Partisi, Başbakan Tayip Erdoğan ve Maliye Bakanı Kemal Unakıtan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

 

İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 6 Haziran 2007 tarihli basın toplantısında Citibank skandalını açıklarken şöyle konuşmuştu: 

 

"CİTİBANK'A 3 MİLYAR DOLAR ÇIKAR SAĞLAMAK KARŞILIĞINDA ALINAN KOMİSYON NEDİR? TARİH, BU BORCU SİLME SÖZÜNÜN SEÇİMDEN ÖNCE VERİLDİĞİNİ DÜŞÜNDÜRÜYOR. BU DURUM, 'ACABA SEÇİM ÖNCESİNDE BİR MENFAAT Mİ SAĞLANDI' SORUSUNU DA GÜNDEME GETİRİYOR."

 

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, Citibank olayı patlak verince, önce vergi cezasını sıfırlamanın yasal olduğunu savunmuş, daha sonra durumu kurtarmak için, düzenlenen raporun hatalı olduğu iddiasına sığınmıştı. 

 

İşte,18 Şubat 2009 tarihinde çıkarılan af yasası, AKP Hükümetinin "rapor hatalıydı" iddiasına sığınarak suçu Maliye denetçilerinin üzerine atmasını sağlayacak nitelikte bir yasa.

 

2002 yılında Citibank'ın 3 milyarlık vergi borcunu hiçbir yasal dayanağı olmadan bir kalemde silen AKP Hükümeti, 7 yıl sonra Doğan Grubuna 4 milyar lira vergi "saldı".

 

Pazar, 20 Eylül 2009

http://ulusalkanal.com.tr/

Son Yazılar