amerika stratejik dusman

Zarraf Davası, ABD’nin Türkiye’ye Müdahalesi için Kullanılacak!

Bu dava sanıldığı gibi Tayyip Erdoğanları yargılama davası değil!

ABD’nin davayı gittikçe elinden kaçırdığı Türkiye’ye şantaj için kullanma ve Türkiye’yi Tayyip Erdoğanlar üzerinden yargılama ve Türkiye’ye Amerikan Emperyalizminin, Türkiye ve Türkiye dışındaki  havarileri ile müdahale etmesi için kullanılmak istenilen bir davadır.

Bu oyuna gelmeyelim. Tayyip Erdoğanlar yargılanacaksa, sadece Türk Milletinin vicdanında  ve Türk Mahkemelerinde yargılanmalıdır.  Takıntılı ve körü körüne Tayyip Erdoğan düşmanlığı makarasına sarılmayalım. Bu hataya düşünülürse burada kazanan Türk Milleti ve bölge değil emperyalizm olur.                                     

Bunun için önümüzdeki süreçte, Orta doğudaki bölge devletlerinin oluşturduğu yeni ittifaklar ve Avrasya’da gelişen yeni bir dünya düzeni istemi çerçevesinde, ABD Emperyalizmini tecrit etme ve Batı Asya’da (Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan, İran, Kıbrıs, Suriye, Irak, Lübnan vs.) kaybettirme üzerinden ele alınıp doğru okunmasında yarar vardır. Batı Asya’nın en önemli devletlerinden Türkiye Cumhuriyetinin son günlerde bölge üzerinde askeri ve dış politik seviyede siyasi değişiklik yaparak olumlu gelişmelere imza atanlardan birisi olduğu için, ABD ve kendi teröristleri ( İŞİD, Barzani, PKK gibi ) ile birlikte bölgede kuşatılmıştır ve gittikçe kan kaybetmektedir. İşte bu ve buna benzer stratejik değişiklerden dolayı ABD Türkiye’ye dış bilemekte ve kendi kara gücüm dediği PKK ve benzer havarilerini yoğun şekilde silah, lojistik desteği vermekte, bizzat PKK-PYD üniformaları ile terör örgütleri ile  alanda da omuz omuza, Türkiye, Suriye, Irak, İran ve Lübnan gibi meşru devletlere karşı savaşmaktadır. Ama ABD ye ve işbirlikçilerine karşı bölge ülkelerinin direnişi ABD yi telaşa düşürmüştür. Çünkü günden güne kaybetmektedir. Bölge ülkelerini sırayla hedef seçerek intikam alma projeleri geliştirmektedir. İşte bu davada bunun için projelerinde bahane olarak kullanılacaktır. Emareler bunu verilerle desteklemektedir.

Bu dava esasında Türkiye üzerinden de, bölgenin en önemli ülkelerinden olan İran’ı da sıkıştırma davası olarak kullanılacaktır. ABD ve İsrail buna benzer konuları Lübnan’da Hariri üzerinden de yapmaktadır. Bu konuda uyanık olunmalıdır. Dünya ABD  eşkiyasının ve etrafındaki havari eşkiyaların  kendi çıkarları için, canının istediği hukuku uygulayacağı bir yerden çıkarılmalıdır. Tayyip Erdoğan makarasına sarılınmamalıdır. Duygusal değil mantıklı, yurtsever ve bölgesever davranılmalıdır. Emperyalizmin çeşitli davaları bahane ederek, Saddam üzerinden Irak’ı, Kaddafi Üzerinden Libya’yı düşürdüğü durumlara düşülmemelidir.

Emperyalizm çeşitli düzeydeki kendi icat ettiği ya da  var olan davalarla ülkeleri işgal ve müdahale ortamını yaratmada mahirdir. Burada yerli işbirlikçiler kullanılacaktır. Burada da esas hedef Tayyip Erdoğanlar değil Türkiye, İran ve Ortadoğu’da ve Avrasya’da yeni yeni gelişmeye başlayan, ABD nin hükmü olmayan yenidünya düzenidir.

Buna karşı uyanık olmak, oyuna gelmemek aynı zamanda sadece bir Yurtseverlik görevi değil, İnsanlık görevidir. 

Saygılarımla,

Sefa YÜRÜKEL – 01 Aralık 2017

Sosyal Antropolog ve Etnograf

Soykırımlar ve Terörizm Araştırmacısı (Hollanda)

Not: Amerika Birleşik Devletlerinde, New York Mahkemesinde, kamuoyunda Zarraf Davası diye bilinen davanın, Savcılık İddianamesinin (56 Sayfa-İngilizce) tam metnini ilginize ve bilginize sunuyorum.

https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/16012ff71d00c7fe?projector=1

Son Yazılar