amerikan bayragi stratejik dusman225

Malatya’daki Kapı İşaretlemesini Nefretle Kınıyoruz!

Yüce Türk Milletinin Çeşitli Dinlerden ve Mezheplerden (Alevi ve Sünni, vb, gibi) Evlatları,

Bu hafta, Malatyada Alevi Canlarımızın kapıları x işareti ile işaretlenmiştir. Bunu nefretle kınıyoruz. 

Biz bu filmi daha önce gördük ve nerede olursak olalım, Sünni ve Alevi kardeşler ve çeşitli mezhepler arasında bir iç kavga çıkartmak isteyen, Orta doğuda sıkışan ve bu yüzdende ülkelerde iç çatışma çıkartarak yaşamını sürdürmek isteyen, uzun süredir de Türkiye’mizde mezhep ve etnik çatışma çıkartmak için plan ve icraatlar yapan, uluslararası haydut ABD emperyalizmi ve havarilerinin geçmişte planladıkları oyunlardaki gibi yeni birine daha düşmeyelim. 

Bizim hoşgörümüzün, temeli tarihimizdeki geleneklerimize dayanan doğal laiklik ilkelerinden asla ve kata taviz vermeyelim.

Modern Türkiye Cumhuriyetinin, temel taşlarından birisi olan Laik Atatürk ilkelerinin törpülenmesine izin vermeyelim. Birbirimizi mezhep farklılıklarının bir zenginliği olarak, hoş görü ile kabul edelim.

Bizim Türkmen geleneklerimiz, Anadolu’yu Türk yurdu yapan ve Anadolu’nun ve Balkanların hoşgörü harcı olan, Hoca Ahmet Yesevi, Hünkar Hace Bektaş Veli, Taptuk Emre, Battal Gazi, Melik Gazi Sultan, Sarı Saltuk, Hüseyin Gazi Sultanların fikri, edebi ve erkanı ile yoğrulmuştur. Ebedi Milli Liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile de, tarihten ve bu ulu büyüklerimizden gelen bu yol yapısı devam etmektedir. 

Bu yol yapısının taşı olan Alevi, Sünni ve diğer mezhep ve dinlerden olan bizler, bizi bölmeye ve asıl kanımızı akıttırmaya kalkanlara kesinlikle tavır almalı, bu konuda uyanık olunmalı ve anında birlik tepkisi koymalıyız.

Şimdi Birlik ve Beraberlik için Malatya’daki Alevi evlerine x işareti koyanlara karşı birlik tepkimizi koymanın zamanıdır. Çünkü her Alevi Evine konan x işareti Türkiye’ye konmuş bir x işaretidir. Bu nedenle aynı zamanda bu x işareti Sünni evlerine ve diğer mezhep ve dinden olanların evlerine de konmuş demektir. Bu nedenle, Sünni kardeşlerimizi ve diğer mezhepten ve dinden kardeşlerimizi Alevi kardeşlerine sahip çıkmaya çağırıyorum.

Alevinin Sünni’ye, Sünni’nin Alevi’ye sahip çıkması ve diğer mezheplerden ve dinlerden de kardeşlerimizin bir birine sahip çıkması, üzerinde yaşadığımız, soluk aldığımız, çocuklarımızı yetiştirdiğimiz, tarihimizi yazdığımız, ibadetimizi yaptığımız Türkiye’mize sahip çıkmak demektir.

Vakit gelmiştir. Millet görevini yapmalıdır. Devlet görevini yapmalıdır. Bu düşmanlığın yayılmasını imha edecek atılımları yapmalı ve Devlet ve Millet işbirliği ile Türkiye’ye ve vatandaşlarımıza sahip çıkılmalı ve iç ve dış düşmanın tertipleri boşa çıkarılmalıdır.

Yaşasın Alevi, Sünni ve diğer mezhep ve dinlerden kardeşlerimizin birliği!

Büyük Türk Ulusu Hünkar Hace Bektaşi Veli’nin dediği gibi; “Bir Olalım, İri Olalım Diri Olalım!” Vatana Millete sahip çıkalım!

Saygılarımla

Sefa YÜRÜKEL – 25 Kasım 2017 

Etnograf ve Sosyal Antropolog

Terörizm ve Soykırımlar araştırmacısı

Son Yazılar