milli merkez logo225 

Milli Merkez Basın Açıklaması - Millî Merkez CHP'nin "Adalet İstiyoruz" yürüyüşünü destekliyor..

Adalet istiyoruz ! Adalet arıyoruz ! Adalet için yürüyoruz!

Anamuhalefet partisi CHP’nin Genel Başkanı Sn. Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı “adalet” yürüyüşünü haklı, meşru ve doğru buluyoruz.

Çünkü yürüyen sadece Sn. Kemal Kılıçdaroğlu değil, toplumun adalet isteyen vicdanıdır. Bugün tarafsız olmayan, hukuk devletinden hızla uzaklaşan, anti-demokratik kararlarla siyasallaştırılan yargı Demokrasimize yapılacak en büyük kötülüktür.

Yargının siyasallaştırılması, OHAL’in amacından saptırılarak, tüm muhalif kişi ve kurumlara yönelik bir baskı ve infaz aracına dönüştürülmesi asla kabul edilemez.

Çünkü adalet yoksa, yargıya güven kalmamışsa, o zaman milletin demokrasi ve hukuk kuralları içinde direnme hakkı meşru hale gelir.

Sn. Kemal Kılıçdaroğlu’nun “adalet” yürüyüşünde kalben ve fiilen yanında olduğumuzu ve olacağımızı kamuoyuna saygılarımızla duyururuz. Halkımızı, tüm siyasi parti, sendika, sivil toplum örgütleri ve platformları hukuk ve meşruiyet içinde, kırıp-dökmeden, şiddet ve provokasyona meydan vermeden, bu “adalet” yürüyüşüne ve arayışına katkı vermeye davet ediyoruz.

Milli Merkez, ABD iltisaklı, cemaat görünümlü kanlı ve vahşi dinci terör örgütü mensupları ile bölücü-Kürtçü PKK ve onunla organik bağı olan militan bir kısım HDP’lilere karşı, hukuk devleti ilkeleri içinde kararlı ve etkin bir biçimde mücadele edilmesini desteklemektedir.

Ancak OHAL gerekçe gösterilerek, siyasi iktidar tarafından muhalif görülen tüm kişi ve kurumların hedef alınması, bağımsız ve tarafsız yargı yerine siyasallaştırılmış bir yargının kurulmak istenilmesi, hukuk devletinden uzaklaşan-otoriter-keyfi ve anti-demokratik iş ve işlemlere tevessül edilmesi asla kabul edilemez.

Bu yolda, birçok haksız ve hukuksuz gözaltı ve tutuklamaların yapılması, basın, ifade ve toplantı hürriyetlerine darbe vurulması ve bu nedenlerle çok sayıda kişinin telafisi olanaksız mağduriyetlerine sebebiyet verilmesi ise son derecede vahimdir.

Yüz yıllık Cumhuriyet Gazetesi’nin yazarları ve çizerleri, Türkiye’nin en büyük gazetelerinden Sözcü gazetesinin mensupları adliye eliyle işkence sayılabilir biçimde uzun süredir tutuklu bulunuyor.

Yüz elliyi aşkın yerel ve ulusal basın mensubu yurdun dört köşesinde cezaevlerinde iddianame bekliyor.

Öte yandan, kurulan Sulh Ceza Hâkimlikleri, anayasanın 37. Maddesinde güvence altına alınan tabii mahkeme niteliğinde kabul edilemez. Üst mahkemeye itiraz hakkı, yan odadaki Sulh Ceza Hâkimi zincirine bağlanmıştır.

Cumhurbaşkanı ve aşkım dediği partisinin bu dönemde sergilediği tutum, karar ve davranışlar tam kanunsuzluk halidir. Türkiye artık maalesef bir anayasa devleti değildir. İktidar partisinin ve grubunun kuruluşları aşamasındaki değerlere ve ayarlara dönmesini temenni ederiz.

Bugün, demokrasiye ve Lâik Cumhuriyetimize sadık tüm vatandaşlarımıza, millî ve insani bir yükümlülük düşüyor.

Lâik Cumhuriyetimizin ve hukuk devletimizin içine düştüğü, düşeceği durumu gören ve paylaşan, tüm demokrat yurttaşlar bir araya gelmeliyiz.

Yaşadıklarımız, bizde bir alışkanlık ve umursamazlık yaratmamalıdır. İnsan hak ve özgürlüklerinin güvence altında olduğu ülkeler, kurumlar Türkiye’yi giderek ekseninden çıkan bir ülke olarak niteliyor. Yalnızlaşıyoruz. Çağın hak, hukuk ve uygarlık çizgilerinin dışına düşüyoruz.

MİLLÎ MERKEZ, sağ-sol demeden, köken-mezhep ayırmadan, Türkiye Cumhuriyeti bayrağı altında, tüm yurttaşlarımızı toplanmaya çağırıyor. ATATÜRK’te BİRLEŞELİM diyor.

Hukuk devletine, hukukun üstünlüğüne ve adalete olan inancımızı ve bağlılığımızı bir kez daha vurguluyor,

“Adalet’e bir ışık da sen yak” diyoruz.

Milletimize saygılarımızla duyururuz.

HÜSAMETTİN CİNDORUK

MİLLÎ MERKEZ YÖNETİM KURULU BAŞKANI

TBMM 17. Dönem Başkan

Milli Merkez – 15 Haziran 2017

Son Yazılar