tanri bizi istermi sinan guzaltan2

"Bize benzeyen" devrimin kitabı! “Tanrı Bizi İster mi?"

“Tanrı Bizi İster mi? Kahire Sokaklarında İsyan” kitabının yazarı ile söyleşi…

İnsanlığın kadim beşiği Mısır… Sokaklarda koşturan insanlar, patlayan gaz bombaları, ölen yakınlarına ağlayan kadınlar, Müslüman Kardeşler, tankın üzerinde asker, Nasır posterleri ve Nil Nehri’ni aydınlatan havai fişekler… Medeniyetin, çölün ve Ra’nın ülkesinin isyanı tarihe kazındı…

Genç bir hukukçu olan Onur Sinan Güzaltan yüksek lisans eğitimi sırasında bulunduğu Mısır’da yaşanan süreci analiz etti, tanıklarla görüştü ve “Tanrı Bizi İster mi? Kahire Sokaklarında İsyan” (Kaynak Yayınları) kitabında ayrıntılarıyla anlattı.

Güzaltan ile iki ayda iki baskı yapan yeni kitabı üzerine söyleştik.

sinan guzaltan senol carik

İşte o söyleşi:

Şenol ÇARIK >>> Kitap söyleşilerinin olmazsa olmaz ilk sorusuyla, hatta bekleneni de diyebileceğimiz bir soruyla başlamak istiyorum. Bu kitabın hazırlanış sürecini anlatır mısınız?

2013 yılında, Müslüman Kardeşler iktidarının devrilmesinin hemen ertesinde Kahire’ye hareket ettim. Mısır’da Aydınlık gazetesinin temsilciliğinin yanı sıra, Kahire ve Sorbonne Üniversiteleri’nin ortak bir programında Uluslararası Hukuk üzerine yüksek lisans yaptım.

Bu süreç içerisinde, Mısır’da siyasi hayatın önde gelen isimleriyle tanışma fırsatım oldu.

Marksizmin önde gelen ideologlarında Samir Amin, modern Mısır’ın kurucu partisi olarak kabul edilen Al Wafd’ın Onursal Başkanı Ezz El Arab, Mısır’ın ilk kadın milletvekillerinden Leila Takla, İhvan’ın Merkez Komitesi eski üyesi Ahmed Ban ve Oscar adayı “Meydan” adlı belgeselin başrol oyuncusu Ahmed Hassan bunlardan bazıları…

Bu isimler başta olmak üzere farklı çevrelerle, 2011’de Mübarek’i deviren 25 Ocak Devrimi ve sonrasını, 2013’te Mursi liderliğindeki Müslüman Kardeşler iktidarının devriliş sürecini, Mısır’ı ve Ortadoğu’yu sayısız kez konuşma fırsatım oldu.

Yanı başımızda, 8 bin yıllık bir medeniyete sahip, Arap dünyasının kalbi olarak isimlendirilen bir ülkede yaşanan, henüz büyüklüğü tam olarak anlaşılmasa da tarihi önemdeki bir devrimin fotoğrafını çekmeye çalıştım.

Yaptığım görüşmeler ve misafir olduğum sofralarda, Türkiye’de sorduğumuz pek çok sorunun cevabının Mısır başta olmak üzere Ortadoğu’da saklı olduğunu, keza bu durumun tersinin onlar için de geçerli olduğunu fark ettim.

“MAALESEF BESLENDİĞİMİZ KAYNAKLAR, TEK TİP BATILI MERKEZLER”

Maalesef Türkiye aydınının hataları sonucu, dünyanın siyasi, entelektüel ve ekonomik anlamda önemli olan bir kısmından yalıtılmış durumdayız. Her anlamda beslendiğimiz kaynaklar, tek tip Batılı merkezler. Oysa Mısır başta olmak üzere Ortadoğu’da bize benzeyen, bizimle aynı sorunlardan muzdarip büyük medeniyetler yaşamaya devam ediyor.

Bu kitabı sadece Mısır’ı anlatmak için değil aynı zamanda, entelektüel ve siyasi anlamda yaşadığımız kısır döngüyü kırmak için de yazdım. Kitabı okuyanların, “aaa ne kadar da bize benziyor” yorumları bu çabamızın boşa gitmediğini kanıtlıyor.

“İLBER ORTAYLI’YLA KAHİRE’NİN BİR KAHVESİNDE KARŞILAŞTIM”

Şenol ÇARIK >>> Prof. Dr. İlber Ortaylı kitabınızın sunuşunu kaleme almış. Mısır için “dünya kamuoyunun tartıştığı siyasal İslam, Arap Baharı, terör ve Ortadoğu sorunlarını anlamak için bir anahtar görevi görmektedir" değerlendirmesinde bulunuyor.

Mısır'da uzun süre bulundunuz. Bu ülkeye dair siz neler söylemek istersiniz?

İlber Hoca, sağ olsun bizi kırmadı ve kitabımızı sunuş yazısıyla onurlandırdı.

Kahire’nin bir kahvesinde karşılaştım İlber Hoca’yla. Sonrasında da Paris’te aldığım hukuk diplomasının denkliğini verdiğim Galatasaray Üniversitesi’nin kantininde elimde kitabım, karşısına çıktım… Değerli emekleri için tekrardan teşekkürlerimi sunuyorum.

Mısır’ın önemine gelince; 8 bin yıllık bir medeniyetten, devlet organizasyonun ilk defa şekillendiği, Afrika’nın Akdeniz’e açılan kapısı ve Arap dünyasının kalbi olarak isimlendirilen 90 milyonluk dinamik, genç nüfusa sahip bir ülkeden bahsediyoruz.

ABD Dışişleri eski Bakanı Henry Kissinger, Mısır’ın öneminden bahsederken şu ifadeleri kullanıyor: “Ortadoğu’da Mısır’sız savaş, Suriye’siz barış olmaz.”

Gerçekten de baktığınız zaman, Mısır sadece Arap milliyetçiliğinin değil genel olarak coğrafyamızı etkileyen başta Siyasal İslam olmak üzere farklı ideolojilerin merkezi konumunda.

Mısır’ın ağır kıpırdanışları, Ortadoğu’nun diğer ülkelerinde büyük dalgalara neden olabiliyor.

1952’de Hür Subayların, İngiliz emperyalizmine karşı mücadelesi ve sonrasında Cemal Abdül Nasır’ın, ABD ve İsrail’e karşı sürdürdüğü mücadele Cezayir’den, Filistin’e kadar bütün Arapları peşinden sürüklemişti.

Bölgemizde köklü devlet deyince akla ilk gelenler Türkiye, İran ve Mısır; bu ülkeleri anlamak, siyasi gelişmeleri takip etmek bize çok şey katacaktır.

Hatta bu ülkelerin aydınları, siyasetçileri, sanatçılarıyla aynı masayı paylaşmak, bölgemizde anti-emperyalist hareketlerin ilerlemesi için de vazgeçilmez bir gereksinimdir.

Emperyalist kuvvetler bir arada hareket edebilecekleri, NATO benzeri kurumlar kurarken, maalesef buna karşı direnen kuvvetler kafalarını kaldırıp, komşu ülkelerdeki anti-emperyalist hareketlerle iletişim kurma çabasına girişmiyor.

“TAHRİR ve GEZİ’DEKİ GENÇLER BİRBİRLERİNİ TAKİP ETMİŞLERDİR”

Şenol ÇARIK >>> Toplumun farklı kesimlerinden insanlarla sohbet tadındaki görüşmelerinizi okudukça Mısır’ın tarihsel, toplumsal, ekonomik yapısını tanıma şansına erişiyoruz. 2011’de Tahrir’de başlayan isyanı, halkın bu isyana katılma gerekçelerini ve olayları birebir yaşayanların ağzından öğreniyoruz. Bu isyan 2013’teki Gezi (Haziran) Direnişi’ne de benzetiliyor. Siz de bu fikirde misiniz?

Tahrir ve Gezi benzerliği az evvel bahsettiğim, etkileşim, ortak değerler ve sorular noktasında iyi bir örnek. Şimdi baktığımız zaman, 1517 Ridaniye Savaşı’yla Osmanlı egemenliğine giren bir Mısır’dan bahsediyoruz.

Yaklaşık 400 yıl bu topraklarda Türkler, Mısırlılar ve diğer halklar bir arada yaşamışlar… Bu tarihsel birlikteliğin, toplumların siyasi anlamda içgüdülerinde yer etmemesine imkân yok.

Örneğin, Cumhuriyetimizin ilk tohumlarının atıldığı İttihat ve Terakki hareketini ele alalım. İttihatçılar, 1789 Fransız Devrimi’nden ne kadar etkilendilerse, bir o kadar da Mısır’da reformlara girişerek, devlet yapısını reforme eden Mehmet Ali Kavalalı Paşa’nın eylemlerinden etkilenmişlerdir.

Sonrasında, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün devrimlerinin, Cemal Abdül Nasır başta olmak üzere, emperyalizme karşı mücadele etmiş olan Arap ilericilerini etkilediği bilenen bir gerçektir.

Günümüzde ise Tahrir’de, önce Mübarek sonrasında ise İhvan’a karşı mücadele eden gençler ve Gezi Parkı’nda elinde Türk bayrağı ve Atatürk posterleri, Cumhuriyeti’ni koruma iradesini gösteren gençler elbette ki birbirlerini takip etmişlerdir.

Tersinden bakalım. 1970’lerin ortasından itibaren Enver Sedat ile Mısır’da başlatılan neo-liberal siyasetlerin benzeri yine aynı senelerde ülkemizde ABD işbirlikçileri tarafından halka dayatılmıştır. Sonrasında Batı destekli Siyasal İslamcı gruplar, iki ülkede de aynı tarihlerde faal hale gelmişlerdir.

İki ülke arasında bir etkileşim olduğu açıktır. Gözümüzü bu gerçekliğe kapatmamak bizi her anlamda daha zengin kılacaktır.

Şenol ÇARIK >>> En sık vurgu yapılan noktalardan birisi de isyana katılan halkın örgütlü olmayışı. İhvan bu durumdan faydalanarak mı iktidarı elde etti?

Mısır’da 2011 sürecinde patlak veren halk hareketinin doğal önderlerinden bazılarıyla görüşmelerim esnasında örgütsüzlük olgusunu fark ettim. İşin kötü yanı, Batılı sivil toplum örgütleri tarafından manipüle edilen kimi gençlerin halen dahi “askeri hiyerarşi”ye muhalefet adı altında örgütlü, hiyerarşik mücadele biçimlerine karşı çıkması… Fakat, büyük çoğunluk durumun farkında ve özellikle 2011 Devrimi’nden sonra Kahire merkez olmak üzere Mısır’ın tamamında yeni siyasi partiler, örgütler, hareketler doğdu.

Bu noktada, Mısır’ın ilk kadın milletvekillerinden Leila Takla’nın, Atatürk ve Nasır’la ilgili değerlendirmesini aktarmak öğretici olacaktır: “Atatürk ve Nasır büyük devrimcilerdir. Fakat, Atatürk, ele geçirdiği iktidarı halk ile paylaşmayı bildi. Nasır döneminde ise maalesef iktidar belli bir zümrenin elinde sıkışıp kaldı.”

Dolayısı ile Mısır’da, ordu ve İhvan dışında örgütlenme bilinci oluşmadı. 2011’de İhvan’ın iktidarı almasının altında diğer grupların örgütsüzlüğü yatmaktadır. Tabii bu süreçte, Batı ve Körfez ülkelerinin İhvan’a verdiği desteğini yadsıyamayız.

“İHVAN MÜBAREK’İN DEVRİLMESİ KESİNLEŞİNCE İSYANA KATILMIŞTIR”

Şenol ÇARIK >>> Konuştuğunuz insanların anlatımlarına göre İhvan iktidarının da Hüsnü Mübarek döneminden pek farklı olmadığı görülüyor. 2013’te El Sisi liderliğinde ordunun yönetime el koyması destekleniyor...

Burada sürecin başlangıcından itibaren İhvan’ın rolünü iyi incelemek gerekiyor 2011’de Mübarek’e karşı patlak veren isyana İhvan, Mübarek’in devrilmesi kesinleşince katılmıştır. “Ekmek, özgürlük, sosyal adalet” sloganlarıyla sokağa dökülen kitlenin arasına girmiş ve hareketi “şeriat veya asker” ikilemine sokarak bölmüştür.

Bu noktada, ABD’nin, İhvan’ı adeta bir Truva Atı gibi kullanarak, desteklediği Mübarek’in devrilmesi sonrası, yine kontrolü altında bir iktidar yaratmak için meydana sürdüğünü görüyoruz.

“KADINLARI EVE KAPATMAYA ÇALIŞMAK ÇÖKÜŞÜN BAŞLANGICI OLMUŞTUR”

İhvan iktidarı alır almaz, büyük bir kadrolaşma ve muhalifleri bastırma harekâtına girişiyor. En büyük hamlesi ise, hayatın her alanında yer alan kadınları eve kapatmaya çalışmak fakat bu nokta aynı zamanda çöküşün de başlangıcı oluyor.

Mısır’da kadınlar günlük hayatın her alanında varlar; üniversitede profesör, kahvede garson, sokakta polis olarak karşınıza çıkıyorlar. Zaten dikkat ettiğinizde, 2013’te İhvan karşıtı hareketlerin önderliğini kadınlar yapıyor.

Bunun da ötesinde, Sina Yarımadası’nın bir kısmında suni bir Filistin devleti yaratmak suretiyle Gazzelileri buraya göç ettirmek ve İsrail’in elini rahatlatmak suçlamasıyla yargılanıyor Mursi ve arkadaşları.

İçeride ise yine önemli bir kuvvet olan Kıpti’lere (Hıristiyanlar) -ki Mısır nüfusunun yüzde 12’sini oluşturuyorlar- Cizye benzeri, sadece gayrı Müslim oluşlarından dolayı ek bir vergi getirme gibi, toplumu bölücü hareketlere girişiyorlar.

Haliyle, Mısır halkı bu saçmalıklara boyun eğmiyor ve 90 milyonluk Mısır’da 30 milyona yakın insan sokaklara dökülerek İhvan iktidarını sonlandırıyor.

“MISIR HALKI, BÖLGEDE YAŞANANLARDAN ve EMPERYALİZMİN PLANLARINDAN HABERDAR”

Şenol ÇARIK >>> Anlatımlara göre halkın askere olan sevgisi var. Mısır’da halk-ordu birliği sizce hangi noktada?

Mısır 1952 Hür Subaylar Hareketi’nin iktidara gelişinden bu yana asker kökenli Cumhurbaşkanları tarafından yönetilmiş, tek istisna Mursi iktidarı oldu.

Samir Amin’in de ifade ettiği gibi Mısır ordusu başta ekonomi olmak üzere her alanda aktif bir rol oynuyor. Enver Sedat döneminde ordunun ticaretle çok içli dışlı bir hale gelmesi ise maalesef devrimci karakterinin kaybına, burjuvazi ve aynı zamanda ABD ile iç içe geçmiş bir ordu haline gelmesine neden oluyor. Bu süreç içerisinde, ABD tarafından Mısır ordusuna, senede 1,5 milyar dolarlık bir yardım yapılıyor. Fakat, aynı ordu 2013 yılında, ülkenin bekası tehdit edildiği zaman, ABD yapımı Büyük Ortadoğu Projesi’nin Mısır ayağında rol alan Müslüman Kardeşlere karşı halkıyla beraber durmasını biliyor.

Mısır halkı, başta Suriye ve Irak olmak üzere bölgede yaşananlardan ve emperyalizmin planlarından haberdar… Bugün sokaktaki insan dahi size BOP ile ilgili olarak detaylı bilgi verebilir. Aynı şekilde, içgüdüsel olarak ordunun bölünmesi veya çökmesinin devleti de çökerteceğinin farkındalar.

Bizde de 15 Temmuz darbe girişiminde, asker üniformasına bürünmüş şahısların halkın üzerine ateş açmasına rağmen bugün yine halkımızın en güvendiği kurumların başında askeriye gelmektedir. Halkımız Mehmetçik ile ABD’nin safında yer alan FETÖ’cüler arasında ayrım yapmasını bilmiştir.

Mısır’a da baktığınız zaman, Mısır halkı her ne kadar ordunun, ekonomik ve sosyal anlamda kimi uygulamalarını eleştirse dahi, bağımsızlık ve ülkenin bekasını etkileyecek anlarda, ordu ile aynı safta yer almıştır.

“ÜLKE SİYASİ ve EKONOMİK ANLAMDA BÜYÜK BİR DARBOĞAZDAN GEÇİYOR”

Şenol ÇARIK >>> Şu an Mısır’ın durumunu nasıl görüyorsunuz? İçerideki durumu, dış politikadaki yerini? İhvan iktidarıyla şu anki El-Sisi iktidarının temel farkları nelerdir?

Bölgede süren yangın elbette ki Mısır’ı da etkiliyor. Ülke siyasi ve ekonomik anlamda büyük bir darboğazdan geçiyor. El-Sisi, iktidara çok büyük bir halk desteğiyle geldi. 2. Süveyş Kanalı gibi büyük projeleri gerçekleştirmesine rağmen, Sina Yarımadası başta olmak üzere ülkenin farklı noktalarında gerçekleşen terör saldırıları, ekonominin temel direğini oluşturan turizme büyük darbe vurdu.

2013’te 1 dolar 9 Mısır Poundu seviyesindeyken bugün 1 dolar 20 Mısır Poundu seviyesine yükseldi. Temel gıda maddelerinin fiyatlarına büyük oranda zam geldi.

İçeride yaşanan bu krizi anlamak için dışarıda yaşananlara bakmakta yarar var:

Obama ve El-Sisi iktidarları arasında, İhvan’ın devrilişi sonrası çok büyük bir kriz patlak verdi. ABD, Mısır ordusuna verdiği desteği durdurdu, hatta Mısır ordusunun malı olan 12 askeri helikopteri geri vermeyi reddetti.

Bu süreçte, El-Sisi iktidarı, Rusya ve Çin’e doğru hamle yaptı. Rusya ile başta nükleer santral kurulumu olmak üzere pek çok anlaşma imzalandı, keza Çin’le de alt yapı inşasına değin kapsamlı anlaşmalar yapıldı. Özellikle Rusya’nın, Suriye krizine açıktan müdahil olması sonrası, Beşar Esad iktidarına mesafeli duran Kahire yönetimi, Esad’ı açıktan destekleyen açıklamalarda bulunmaya başladı. Hatta Mısır’ın, Suriye ordusuna destek için bölgeye pilotlar gönderdiği haberleri basına yansıdı.

Yine Mısır-Libya sınırına Rus askerlerinin yerleştiği ve Libya’da iki ülkenin beraber hareket ettiğine dair söylentiler mevcut. Kahire yönetiminin Esad’a verdiği destek, Mısır’a petrol yardımında bulunan Suudi Arabistan’da büyük rahatsızlığa neden oldu ve ARAMCO Şirketi üzerinden yapılan yardım askıya alındı.

Mısır’daki ekonomik krizin altında Suudların petrol yardımını kesmesi yatmaktadır.

İran, bu noktada akıllı bir hamle yaptı ve Irak üzerinden, 1979 İslam Devrimi’nden bu yana ilişkilerinin kopuk olduğu Mısır’a elini uzattı. Bugün Mısır, İran’ın da onayıyla Irak merkezi hükümetinden petrol alıyor.

Trump ile beraber ABD ve Mısır arasında yeni bir dönem başlasa da, Mısır’ın Mübarek döneminde olduğu gibi tamamen ABD’ye angaje bir politika izleyeceğini sanmıyorum.

Burada anahtar kelime “Çok Kutuplu Siyaset”. El-Sisi bir yandan Trump’la iyi ilişkileri sürdürürken öte yandan Ruslarla nükleer santral inşaatına başlıyor.Keza, Suudi Arabistan’la gerilen ilişkiler yeniden normale dönebilir fakat Kahire’nin İran alternatifine tamamıyla kapıları kapatacağını sanmıyorum.

İç siyasette ise, eğer El-Sisi iktidarı, söz verdiği sosyal reformları uygulamazsa, önümüzdeki günlerde yeni hareketler patlak verebilir.

“UMARIM KİTABIM, BU BÜYÜK MEDENİYET NEHRİNİ GÜÇLENDİRECEK BİR IRMAK VAZİFESİ GÖRMÜŞTÜR”

Şenol ÇARIK >>> Son olarak neler belirtmek istersiniz?

Hem Paris’te hem de Kahire’de uzun süre yaşama fırsatım oldu. İstanbul’a döndüğümde şunu anladım; biz ne kadar Batılı isek o kadar da Ortadoğuluyuz.

Burada Ortadoğulu olmayı dini değil fakat kültürel anlamda kullanıyorum.

Maalesef İslamcı aydınlar, koskoca Ortadoğu’ya sadece dinî bir gözlükle bakıyor. Laik diyebileceğimiz taraf içinse stratejik dengeler ve terör örgütlerinden oluşan bir Ortadoğu resmi mevcut. Bu bakış açılarının ikisi de eksik ve yanlış.

Binlerce yıllık medeniyetlere ev sahipliği yapmış, ortak tarihe sahip olduğumuz ve istesek de istemesek de ortak bir geleceği paylaşacağımız komşularımızı anlamak, onlarla aynı sofrayı paylaşmak gerekiyor. Kısır döngüyü ancak böyle kırabiliriz. Bunu yaparken elbette Batı’ya da sırtımızı tamamıyla dönmemeliyiz.Bizi zengin kılan bir medeniyet harmanı oluşumuzdur. Umarım kitabım, bu büyük medeniyet nehrini güçlendirecek bir ırmak vazifesi görmüştür.

Söyleşi: Şenol ÇARIK - 10 Mayıs 2017 - Odatv

Son Yazılar