buro is etkinlik2 1 

Ülkemizin Geleceği Oylanmak İsteniyor!

Birleşik Kamu İş Konfederasyonuna bağlı Kamu İş Sendikası İzmir Şubesi, İzmir Barosu Av. Nevzat Erdemir Salonu’nda ‘’Başkanlık Sisteminde Emekçi Hakları’’ konulu panel düzenledi.

Konuşmacıları, Gazi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Aziz Konukman, YARSAV Kurucu Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, İzmir Barosu Başkanı Aydın Özcan ve Büro İş Sendikası Genel Örgütlenme Sekreteri Dr. Yalın Kılıç olan paneli, Büro İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Soner Sönmez yönetti.

Açış konuşmasını Büro İş Sendikası Genel Başkanı Haydar Şahindokuyucu’nun yaptığı panele Ulusal Eğitim Derneği yöneticileri, Çankaya Mahallesi Kültür Dayanışma Derneği Başkanı ve Çankaya Mahallesi muhtar adayı Neşe Şermeti, Yargıçlar Sendikası Genel Sekreteri Ayşe Sarısu Pehlivan ve Birleşik Kamu İş’e bağlı sendikaların yöneticileri ve İzmirliler katıldı.

Şahindokuyucu, ‘’Bu topraklarda emperyalist uşağı Ali Kemaller dışında tam bağımsızlıkçı Mustafa Kemaller de yetişmiştir. Biz olduğumuz sürece Mustafa Kemal’in göndere çektiği Türk bayrağını kimse indiremeyecektir.Türkiye Cumhuriyeti oyla kurulmadı’’ diyerek katılımcılara teşekkür etti.

Soner Sönmez ilk sözü Aziz Konukman’a verdi. Konukman, 24 Ocak kararlarının demokratik bir ortamda sürdürülmesi mümkün olmadığında 12 Eylül Faşist Diktatörlüğü sonrası uygulamaya konduğunu, AKP’nin, neo liberal politikaların IMF’siz sürdürücüsü olduğunu, AKP’nin, tüm kesimleri bir araya getiriyor gözükerek, sermaye tabanlı kuruluşlar, bürokratlar ve özel sektörden oluşan yapıyla, aslında sadece ‘’Sermaye’nin’’ iktidarını oluşturduğunu, insanlığın 1200’lü yıllardan başlayarak, sadece kralın değil, meclisin karar vermesi mücadelesi yürüttüğünü, yapılacak referandumla kıdem tazminatlarının, 657 Sayılı Yasa’daki iş güvencesinin, Lozan’da kaldırılan kapitülasyonların tek adamın yetkisine verilerek, ülkenin anonim şirketin yönetimine devredilmek istendiğini belirtti.

Eminağaoğlu, meclisin uhdesindeki Yasama yetkisinin KHK ile Cumhurbaşkanına verilmek istendiğini, yurttaş olmanın yerine, kula kulluğun getirilmek istendiğini, sivil darbeyi kalıcı kılmak için Anayasa oluşturarak, parti devleti yaratılmak istendiğini açıkladı. Bu anlayışı yıkmak için, ‘’Tek adamlığa karşı mücadeleyi, tüm örgütler kendi içinde vermesi gerekir.’’ dedi.

Aydın Özcan, kuvvetler ayrılığından, kuvvetler birliğine geçisin hedeflendiğini, referandum sonrası hemen partili Cumhurbaşkanı ve HSYK’nın yapılandırılmasına geçileceğini, göstermelik bir yargı ve göstermelik bir meclis oluşturulmak istendiğini, Gazi Meclis’in itibarsızlaştırılacağını, Anayasa’nın sözde 18, aslında 79’a yakın maddesinin referandumla değiştirilmek istendiğini, 18 yaş uygulamasıyla, Anayasa’nın eşitlik ilkesinin çiğneneceğini, iş hukukunda zorunlu arabuluculuğa karşı olduklarını, oylamada oluşabilecek hukuksuzluğa karşı İzmir Barosu bünyesinde kriz masası oluşturduklarını söyledi.

Yalın kılıç, başkanlık sistemi ve parlamenter sistemle yönetilen ülkeler arasında yaptıkları araştırmanın sonucunu görsel sunum olara verdi. Başkanlık sistemiyle yönetilen ülkelerin işçilerinin daha fazla çalıştırıldığını, yılık ve doğum izinlerinin daha kısa olduğunu, asgari ücretlerinin daha düşük olduğunu belgeleriyle açıkladı. ‘’Başkanlık sistemi emek düşmanıdır’’ dedi. İzmir, isminin önüne ‘’Gazi’’, ‘’Şanlı’’, ‘’Kahraman’’ kelimelerini almasa da isminde bu üç kelimeyi barındırır’’ diyerek konuşmasını tamamladı.

Konuşmacılar için hazırlatılan plaketlerin verilmesiyle panel sona erdi.

Haber ve fotoğraf : Osman Gazi OKTAY - 09 Nisan 2017 - İzmir

buro is etkinlik5

buro is etkinlik1

buro is etkinlik2

buro is etkinlik3

buro is etkinlik4

 

Son Yazılar