vahdettin ingiliz zirhlisiyla kacan hain225

Bu millet koyun sürüsü başına da bir çoban lazım o da ben!

Bugün 16 Mart…

Türk siyasal tarihinin dönüm noktası…

Bundan tam 97 yıl önce Meclis’in ve milli iradenin, İngiliz emperyalist işgali altındaki İstanbul’dan, Padişah Vahdettin’in ‘Millet koyun-Ben çoban!’ anlayışından ve baskısından kurtularak Ankara’ya iltica ettiği tarih… 16 Mart 1920…

Saltanattan milli iradeye geçişin başlangıç noktası…

Kısa başlıklarla o günü analım ve şehitlerin anısı önünde eğilelim…

-16 Mart 1920’de İngilizler İstanbul’u ikinci kez işgal ederler… Şehzadebaşı’nda karakolu basıp 6 Türk askerini şehit ederler, 10 kadarını da yaralarlar… (Şehzadebaşı Metro İstasyonu bugün onların anısına 16 Mart Şehitleri adını taşır)… İngilizler aynı gün İstanbul’daki Meclis’i de basar ve kuşatırlar…

-Aynı gün İstanbul’dan telgrafçı Hamdi Çavuş, İngiliz baskınını dakika dakika Ankara’daki Mustafa Kemal’e bildirir… Mustafa Kemal bu heyecanlı anları Nutuk’ta uzun uzun anlatır…

-İngilizler İstanbul’da Mustafa Kemal’in arkadaşı, milli mücadele önderi Rauf Beyi (Orbay) ve Halide Edip’i de tutuklamak için ararlar…

-Rauf Bey aynı gün, Meclis Başkan Vekili Abdülaziz Mecdi Beyi ve milletvekili Vehbi Bey’i alarak Saray’a Padişah Vahdettin’e gider… Padişah Vahdettin onları soğuk karşılar ve İngilizlere karşı hiçbir şey yapmamalarını ve ses çıkarmamalarını ister…

-Mecdi Bey ‘Padişahım korkma Anadolu pulattır (çelik)’ der…Vahdettin korku ve panik içinde ‘İngilizler isterse Ankara’ya kadar gider’ diye onu susturur…

-Rauf Bey, Padişahın hiçbir anlaşmaya imza atmamasını isteyince Padişah kızar ve ona ‘Bir millet var…Koyun sürüsü… Başına bir çoban lazım.. O da ben…’der…

-Rauf Bey, padişahın milleti koyun yerine koyan bu sözleri üzerine arkadaşlarını alıp Saray’dan ayrılır, Meclis’e gider…

-İngilizler aynı gün Meclis’te Rauf Bey ve Kara Vasıf’ı zorla tutuklayıp Malta’ya sürerler… Son Osmanlı Meclis-i Mebusanı İngilizler tarafından fiilen kapatılır…

-Halide Edip aynı gün eşi Dr. Adnan ile İstanbul’dan Ankara’ya kaçar…

-Mustafa Kemal aynı gün Anadolu ve tüm dünyayı telgraf yağmuruna tutarak, İngiliz işgalini şiddetle protesto eder ve milletin sesini yükseltmesini ister…

-Mustafa Kemal iki gün sonra 18 Mart 1920’de Anadolu’daki tüm milli güçlere bir bildiri yayınlar ve ‘olağanüstü yetkili milli bir meclis’ kurulması için derhal seçim yapılmasını ve seçilenlerin hızla Ankara’ya gelmesini ister… Mustafa Kemal aslında ‘kurucu meclis’ demek istediğini ancak anlaşılmayacağı endişesiyle o sözü kullanmadığını Nutuk’ta anlatır…

-16 Mart’tan bir ay sonra yeni seçilenler ve İstanbul’dan kaçarak gelenlerle toplanan Türkiye’nin yeni meclisi TBMM 23 Nisan 1920’de törenle açılır… Meclis Mustafa Kemal’i başkan seçer…

-Millet koyun olmadığını padişaha göstermiş, kaderini kendi eline almış, TBMM’yi kurmuştur…

-Saray ve saltanat yerine ‘Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir’ anlayışı gelmiştir…

-Milli irade ve egemenlik Saray’dan alınıp, TBMM’ye taşınmıştır…

-Şimdi 16 Mart’tan 97 yıl sonra Erdoğan 16 Nisan’da milli iradeyi ve egemenliği TBMM’den alıp tekrar Saray’a taşımak istemektedir…

-‘Millet koyun-ben çoban’ anlayışı Erdoğan’ın getirmek istediği başkanlık sisteminin özüdür…

-Bu nedenle 16 Nisan’dan bir ay önce 16 Mart’ın anlamını ve mesajını bir kez daha anmak ve anımsatmak istedik…

-16 Mart’ın 16 Nisan’a mesajı nettir: Millet koyun değildir!...

-Tarih ve millet unutmaz ve affetmez!...

Kerem ÇALIŞKAN – 16 Mart 2017 – Odatv

Son Yazılar