soner polat

Üniforma!

Üniforma İtalyanca’dan dilimize geçmiş bir kelime! Latin kökenli! “Üni” tek anlamında bir ön ek! Forma “biçim” anlamına geliyor...

Üniformanın sözlük anlamı şu: Mesleki, kurumsal ya da sanatsal nedenlerle giyilen tek tip kıyafet! Bir başka sözlükte şöyle geçiyor: Aynı işi yapanların giydikleri, özellikleri tüzükle belirtilmiş, aynı tip giysi; orduda giyilen resmi giysi. Üniforma asıl anlamını silahlı kuvvetlerde bulur. Aynı statüde olanların kıyafetleri mutlak olarak benzerdir. Sadece üniformaya takılan rütbe işaretleri farklıdır. Bu nedenle üniformada en küçük bir farklılık hemen dikkat çeker. Tahsis edilen dışında benzer bir ayakkabı giyseniz bile sırıtır. Bu durum sadece TSK için değil dünyadaki tüm ordular için geçerlidir.

ÜNİFORMA DEVLETİN VARLIĞININ GÖSTERGESİDİR!

Serin bir Mayıs günüydü. Hâkim sınıfından Albay rütbesindeki bir subay kısa kollu beyaz üniformasının üzerine sivil bir kazak giymişti. Lojmanın asansöründe kendisini görünce şaşırdım. Binbaşı olmama rağmen istem dışı, doğal bir tepki göstererek kendisini uyardım. Önce dikkatle 2-3 saniye dik dik baktı! Sonra aniden kazağını çıkararak eline aldı.

SSCB 1991 yılında dağıldıktan sonra Gürcistan, Ermenistan, Arnavutluk gibi ülkelerin askerleri NATO ülkelerinde görülmeye başladı. İlk dikkat çeken şey üniformalardaki farklılıklardı. Çok sayıda subay benden üniforma ve üniforma aksesuarı talep etti. “Niçin” diye sorduğumda, “daha güzel ve kullanışlı olduğunu” belirttiler. Bu cevap üzerine şunu anladım: Yeknesak üniforma aynı zamanda gerçek anlamda bir devlet varlığının da göstergesidir.

TÜRBANLI BİR ORDUDA NELER OLUR?

Türbana yeşil ışık yakılması ile maalesef üniformadaki yeknesaklık fiilen bozuldu. TSK’da ilk kez aynı statüdeki kişiler bundan sonra farklı kıyafet giymeye başlayacak. Bunun disiplini nasıl felç edeceğini kısa süre içinde göreceğiz. Deniz Harp Okulu’nda savaş beden eğitimi temel derstir. Büyük bir bölümü yüzme havuzunda yapılır. Su üstünde ve sualtında çeşitli dayanıklılık testleri yapılır.  

Türban takan bir öğrenci bu derste nasıl bir kıyafet giyecektir. Haşema mı? Eğer bu öğrenciler ayrı bir eğitime tabii tutulacaksa, birlik, bütünlük ve disiplinden söz edilebilir mi? Türban takan, yüzme ve dayanıklılık konusunda çok yetenekli bir subay adayı düşünelim. Uluslararası bir askeri yarışmaya gittiğinde, nasıl bir kıyafet giyecektir? Ayrıca, türban takanların malum bir zihniyet tarafından korunup, kollanacağını bilmem söylemeye gerek var mı? Askere sormadan askere ait düzenlemeler yapan bir siyasi irade ile gidilecek yolun sonu ne olur? Korkarım ki siyasi iklime bağlı olarak farklı tavır ve davranışlar ortaya çıkacak! Zaman içinde türban takanların sayısı arttıkça, rekabet halinde iki grubun çekişmesi huzursuzluk yaratacak! Bu durum ise kaçınılmaz olarak silah arkadaşlığı ve dayanışma duygularına büyük bir darbe indirecek!

ORDU İÇİNE FİTNE VE FESAT SOKULAMAZ!

TSK’nın komuta yapısı, lojistik ve sağlık sistemi, okulları, terfi sistemi hedef alındı. Bayramlarda bile protokolden dışlamak için düzenlemeler yapıldı! Anayasa değişikliği onaylanırsa askeri yargı da ortadan kalkacak! Bir seferberlik ya da savaş durumunda Geri Bölge Emniyet’ini valiler sağlayacak!

Maalesef orduda birlik ve dayanışma ruhunu zedeleyebilecek girişimler vakayı adiye oldu. Tüm bu duygusal ve tepkisel adımların, önünde sonunda TSK’nın harbe hazırlık seviyesini aşağı indireceğini biliyor muyuz? Veya böyle bir kaygımız var mı? TSK’yı ideolojik bir hesaplaşma sahnesi yapmak kimseye yarar sağlamaz!

TSK milletin, hepimizin göz bebeğidir. Varlığımızın yegâne teminatıdır. Ona kendi ideolojimizi dayatamayız! Siyasi bir ideolojiye bağlı olan asker savaşamaz! Balkan Savaşı iyi incelenmelidir. Bu topraklar zayıf bir orduyu kaldırmaz! Hesapsız kitapsız işler çevirerek pilot sandalye oranını kritik bir seviye düşürdük. Dünya ile rekabete hazır yetişmiş insan gücünü, geleceğin komutanlarını hırs, korku ve vehimlerimize kurban ettik! “Kandırıldık!” diyerek işin içinden sıyrıldık! TSK güçlü olmazsa, hiçbir mevki ve makamdaki şahıs gür sesle konuşamaz! Devlet teorisinin ilk çağlardan başlayarak yeniden incelenmesini şiddetle tavsiye ediyorum...

Soner POLAT - 08 Mart 2017 - Aydınlık 

Son Yazılar