bulent serim

Anayasanın ilk dört maddesi de değişecek!

Meclis’te kabul edilen ve referanduma sunulmak için yayımı beklenen yasayla da Anayasa’nın yarısı değiştirilmektedir.

Gündemdeki anayasa değişikliğinin sonu kötü görünüyor. Çünkü sonunda yeni bir anayasa yapımı var. “Yeni Türkiye’ye yeni anayasa gerek” diyecekler.

Bu sonuca neden vardığımızı açıklamadan önce bir önceki yazımı (5 Şubat 2017, Odatv) tamamlamak istiyorum.

**Hani o yazıda “bu anayasa değişikliği, milletin temsilini, milletin iradesi dışında Meclis’ten alıp tek adama verdiği için millet iradesine ihanettir” demiştik ya…

Bunun somut kanıtı 7 Haziran ve 1 Kasım seçimleri arasındaki farktır.

7 Haziran seçimlerinden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan meydanlarda “Verin 400 milletvekilini başkanlık sistemini getirip işi bitirelim” demişti. Buna karşılık millet, bırakın başkanlığı getirmek için anayasayı değiştirecek çoğunluğu vermeyi, onu tek başına iktidar bile yapmamıştı.

Ardından tüm anayasal kuralları zorlayarak seçimlerin yenilenmesi kararı almış ve 1 Kasım’da millet yeniden seçim sandığına gitmişti.

Bu kez Cumhurbaşkanı meydanlarda başkanlık sistemini bir kez olsun ağzına almamış ve millet, onu % 49,5 oyla yeniden tek başına iktidar yapmıştı.

Bu sonuçlar milletin başkanlık sistemini istemediğinin en somut kanıtıdır.      

**Şimdi bugünkü yazımızın konusuna gelelim.

Amaçları ilk birleşik seçimden, yani 3 Kasım 2019’dan sonra yeni anayasa yapmaktır.

Bunu anlamak için niyet okumaya ya da müneccim olmaya gerek yoktur. Bunu bize değişiklik metni söylemektedir.

Referandumdan sonra seçim sisteminin de değiştirileceğini bir önceki yazımızda (31 Ocak 2017, Odatv) ele almıştık.

Seçim sistemi neden değiştirilmek isteniyor?

Amaç, seçim barajının yanına dar (ya da daraltılmış) bölge seçim sistemini ekleyerek, ilk birleşik seçimde, Meclis’te tek başlarına yeni anayasa yapacak sayıya ulaşmaktır.

Bu sayıya ulaşıldıktan sonra da hemen yeni anayasa gündeme getirilecektir.

**15 yıllık AKP iktidarı süresince Anayasa’nın değiştirilemez özellikteki ilk 4 maddesi ve bu maddelerdeki ilkelere hukuksal yönden can veren maddelerin içi boşaltılmıştır.

Meclis’te kabul edilen ve referanduma sunulmak için yayımı beklenen yasayla da Anayasa’nın yarısı değiştirilmektedir.

Yapılan değişiklikler, Anayasanın temeline, ruhuna, özüne ilişkin değişikliklerdir.

Tüm bu değişikliklerden geri kalan maddelerin, eskilerin deyişiyle “kıymeti harbiyesi” yoktur. Yani kalan maddeler değiştirilmeseler de önemli değildir.       

**Ne var ki ilk dört madde ve bağlantılı maddeler AKP ideolojisine ters düşmektedir. Bu maddeler değiştirilmezse, siyasal İslam’ın iktidar olmasının hukuksal altyapısı eksik kalacaktır.

AKP/MHP ortaklığını etkilememesi için şimdilik ilk 4 maddeye ve bunlarla bağlantılı maddelere dokunulamamıştır.

Bu maddelerin değişikliğini de içerecek yeni bir anayasanın 3 Kasım 2019’da yapılacak ilk birleşik seçimlerden sonra yeniden gündeme getirileceğinden kuşku duyulmamalıdır.

Çünkü İslami cumhuriyetin ilanı için fiilen değiştirilen laiklik ilkesinin Anayasa’dan çıkarılması zorunludur.

Eğer çıkarılmazsa, anayasayı ihlal suçu işlenmesi sürecektir. Bu hukuksal sorumluluktan da kurtulmak gerekmektedir.

Anayasada,

-Kutsal din duygularının Devlet işlerine ve politikaya kesinlikle karıştırılmayacağı, (başlangıç)

-Devletin hukuksal, sosyal, siyasal ve ekonomik düzeninin din kurallarına dayandırılamayacağı, (m.24)

-Eğitimin Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda yapılacağı, (m.42)

-Gençlerin Atatürk ilke ve devrimleri ışığında yetiştirileceği, (m.58)

-Diyanet İşleri Başkanlığının laiklik ilkesi esasları çerçevesinde görev yapacağı, (m.136)

Belirtilmişken, anayasanın ihlali ve bundan doğan sorumluluktan kurtulmanın olanağı yoktur.

İşte bu nedenle 3 Kasım 2019 seçimlerinden sonra yeni anayasa denemesi mutlaka yapılacaktır.

**Başta Meclis Başkanı tüm AKP’liler ve bürokratları gönüllerinde yatanı zaman zaman açıklamak gereği duymaktadırlar.

Hatta bir AKP’li milletvekili, bu Anayasa değişiklik görüşmeleri yapılırken Meclis Genel Kurulu’nda, MHP ile ortaklığı bozma pahasına kendini tutamamış ve ilk dört maddenin de değiştirilmesi gerektiğini söylemiştir.

Buna gerekçe olarak da, ilk dört maddenin “darbe ürünü” olduğunu ileri sürmektedirler.

Bu kesinlikle yalandır.

Cumhuriyetin nitelikleri Kurucu İradenin ürünüdür ve bu niteliklere, özellikle laiklik ilkesine, Cumhuriyet kurulmadan önce ve kurulduktan sonra çıkarılan tüm anayasalarda yer verilmiştir.

1921 Anayasası’nın 1. maddesinde, “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” yazılıdır. Bu laikliğin özüdür ve tüm anayasalarımızda yer almıştır.

Ayrıca; 1924 Anayasası’nın 1. maddesinde, “Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir” denildikten sonra, 2. maddesinde, Türkiye Devleti’nin “cumhuriyetçi, milliyetçi, halkçı, devletçi, lâik ve devrimci” olduğu vurgulanarak, niteliklerine yer verilmiştir.

1961 Anayasası’nın 2. maddesine göre, Türkiye Cumhuriyeti, “insan haklarına ve başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, milli, demokratik, lâik ve sosyal hukuk devletidir.”

1982 Anayasası’nın yine aynı maddesine göre de, Türkiye Cumhuriyeti, “toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devletidir.”

Cumhuriyet’in, Kurucu İrade tarafından belirlenen nitelikleri anayasalara böylece yansıtılmakla kalınmamış; bu nitelikleri değiştirmek de yasaklanmıştır.

1924 Anayasası’nın 102. maddesinde, “Devlet şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki birinci maddenin tadil (değişiklik) ve tağyiri (başkalama) hiçbir suretle teklif bile edilemez” denilmektedir.

1961 Anayasası’nın 9. maddesinde, “Devlet şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki Anayasa hükmü değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez” kuralı yer almıştır.

1982 Anayasası’nın 4. maddesindeki kural ise şöyledir: “Anayasanın 1. maddesindeki Devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile, 2. maddesindeki Cumhuriyetin nitelikleri ve 3. maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.”

Görüldüğü gibi, Cumhuriyet’in değiştirilemez kılınan nitelikleri bize Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran iradenin emanetidir.

**Yukarıdakilerin dışında yeni bir anayasaya,

--Kurulacak İslami cumhuriyeti kalıcı kılmak,

--İslami cumhuriyetin başkanını değişmez yapmak,

--Yönetimi hanedanlığa çevirmek,

için de gereksinim vardır.

Referandumda “evet” oyu çıkması tüm bunların yolunu açacağından çok önem taşımaktadır.

Bülent SERİM - 13 Şubat 2017 - Odatv

Son Yazılar