yasasin cumhuriyet2 

Milletvekillerine Açık Mektup!

Sayın Milletvekilim,

Pazartesi günü itibarıyla başlayacak olan Anayasa Değişikliği Teklifi Görüşmeleri ile ilgili olarak sizinle şu düşüncelerimi paylaşmak ve vekilim olarak talebimi dile getirmek isterim ;

Öncelikle belirtmeliyim ki Sizlerin Meşru Seçimlerle Seçilmelerinizi  Sağlayan Yürürlükteki Anayasamızın 6. Maddesi uyarınca Büyük Türk Milleti'nin bir ferdi olarak Kayıtsız Şartsız sahip olduğum Egemenlik Hakkımı  siz değerli vekillerimiz aracılığıyla kullanmakta olan bir yurttaşım.

Anayasamızın 6. Maddesi şöyle der ;

“MADDE 6.– Egemenlik, kayıtsız şartsız Milletindir.

Türk Milleti, egemenliğini, Anayasanın koyduğu esaslara göre, yetkili organları eliyle kullanır.

Egemenliğin kullanılması, hiçbir surette hiçbir kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılamaz. Hiçbir kimse veya organ kaynağını Anayasadan almayan bir Devlet yetkisi kullanamaz.”

İşte bu nedenle tekrar altını çizmek isterim ki Milletin fertleri olan bize ait Egemenlik sadece, başta; yasama, yürütme ve yargı erkleri olmak üzere anayasada sayılan diğer organlar tarafından kullanılabilir.

Oysa biliyorum ki ;

yapılmak istenen Anayasa değişikliği sonucunda ;

1. Sadece Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin asli unsuru olan bir yurttaş olarak seçmiş olduğum Yasama erkinin bir üyesi olan siz değerli vekillerimiz işlevsiz ve etkisiz bırakılmayacak, milletin bir ferdi olarak sahip olduğum egemenlik hakkım tek bir kişinin ellerine teslim edilecektir.

Kuvvetler ayrılığı ilkesini hiçe sayarak, yasama, yürütme ve yargıyı tek elde toplayarak parlamenter sistemimizi kaldıracak ve siz vekillerimizi ve bu vasıtayla da Yurttaş olarak bizleri yok sayacak,  Yürütme erkini kullanan Bakanlar Kurulunu ortadan kaldırarak, bununla ilgili egemenliğin kullanılmasını bir kişiye (bu kişi Cumhurbaşkanı olsa bile) devredecek bu anayasa değişikliğine HAYIR demenizi talep ediyorum.

Bu Anayasa Değişikliği sonucunda

2. Milli Kurtuluş Savaşımızda ülkemiz üzerindeki planlarını bozduğumuz emperyalist devletlerin amaçlarına hizmet edilerek vatanımızın önce federal bölgelere ayrılmasının ve sonrasında ise bölünmesinin yolu açılacaktır.

İstiklal Harbimizde atalarımızın kanlarıyla suladıkları, canları pahasına bize emanet ettikleri vatan topraklarımızın parçalanarak, emperyalistlerin rahatça yutacakları küçük lokmalar haline geleceği ve yok edileceği bu anayasa değişikliğine HAYIR demenizi talep ediyorum.

Bu Anayasa Değişikliği ile

3 .Terör örgütü pkk ve terörist başının yıllardır hayalini kurduğu ancak kahraman Türk askerleri ve polislerinin fedakar mücadeleleri sonucunda asla başaramadıkları özerklik ve özgür kürdistan rüyasının gerçeğe dönüşmesine imkan sağlanacak, başkanlık sistemini Türkiye Cumhuriyeti'ne kendi hedefleri doğrultusunda empoze etmeye çalışan katil aponun amaçları gerçekleşecektir.

Üniter devlet yapımızın ortadan kaldırılacağı, milli birlik ve beraberliğimizin parçalanacağı, çok kimlikli, çok etnikli ayrışmış bir yapının meydana getirilerek, vatanımızın bölünmez bütünlüğü uğruna hayatlarını feda eden şehitlerimizin ve gazilerimizin onlarca yıldır akan kanları, sönen ocakları ve ateş düşen ailelerinin yok sayılacağı bu anayasa değişikliğine HAYIR demenizi talep ediyorum.

Değerli Vekilim,

Başkanlık hedefli Anayasa Değişikliğinin Demokrasiyi bir tramvaya benzeten, günü geldiğinde o tramvaydan ineceğini açıkça söyleyen bir şahsın tramvaydan inme hazırlıkları olduğuna, demokratik, laik, hukuk devletimizin, milli birlik ve beraberliğimizin, ülke olarak huzurumuzun, kardeşlik, barış ve hoşgörümüzün ve Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin ve vatan topraklarımızın ciddi bir tehlike altında olduğuna dikkatinizi çeker,

Milletvekili olurken Türkiye Cumhuriyeti Devletinin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, Milletin kayıtsız şartsız egemenliğini koruyacağınıza, hukukun üstünlüğüne, demokratik ve laik Cumhuriyete ve Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı kalacağınıza, toplumun huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarına ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve Anayasaya sadakatten ayrılmayacağınıza, büyük Türk Milleti önünde NAMUSUNUZ VE ŞEREFİNİZ ÜZERİNE YEMİN ETTİĞİNİZİ HATIRLATIRIM.

Ettiğiniz yemine bağlı kalmanızı, bir yanda her gecen gün artan, tahammülü imkansız kayıplar vermemize neden olan terör olayları diğer yandan ekonomik kriz, işsizlik ve yoksulluk nedeniyle yaşanan olumsuzluklar ve ne acıdır ki bazı siyasilerin kişisel hedefleri doğrultusunda toplumumuzda yarattığı kutuplaşma sonucunda zaten gerginleşen, öfke biriktiren ve mutsuzlaşan toplumumuzu biraz olsun rahatlatmanızı temenni ediyorum.

Sayın Vekilim

Ettiğiniz yemine bağlı kalarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin girdiği bu yol ayrımında demokrasimize, laikliğe, vatanın bölünmez bütünlüğüne, milli birlik ve beraberliğimize, Egemenliğin Kayıtsız Şartsız Millette ait olduğu ilkesine, Atatürk İlke ve İnkılaplarına sahip çıkarak yani oylamaya katılmayarak yapılmak istenen Anayasaya meşruiyet kazandırmamanızı, katılmanız durumunda ise HAYIR diyerek 29 Ekim 1923'te Cumhuriyeti ilan eden Meclisimizdeki saygın vekillerimiz gibi sizin de Türk tarihindeki müstesna yerinizi almanızı tüm kalbimle dilerim.

En derin saygı ve selamlarımla

Seda ÖNDER (Sosyolog) - 08 Ocak 2017

MİLLİ MERKEZ PLATFORMU İL YÖNETİM KURULU ÜYESİ

MİLLİ MERKEZ PLATFORMU BÜYÜKCEKMECE TEMSİLCİSİ

Son Yazılar