melih bas

8. BRICS Zirvesi: Liderler daha güçlü bir birlik arayışındalar!

Dünya nüfusunun üçte birini kapsayan ve dünyanın gayri safi hasılasının toplam olarak yüzde 20'sine sahip 5 gelişmekte olan ülke

(Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin, Güney Afrika), Hindistan'ın Goa eyaletinde toplandı. Ülke liderlerinin katıldığı bu toplantıda, yakın gelecekteki siyasal, ekonomik ve güvenlik konularında işbirliği için bir plan tartışılmış, taraflar arasında ikili görüşmeler yapılmıştır. Toplantının simgesi olarak beş ülkenin bayraklarından renklerle bezenmiş beş yapraklı nilüfer çiçeği benimsenmiş. Bu, daha sıkı işbirliği, yenileşim ve mevcut mekanizmaların arasında sinerjiyi yakalamak anlamına geliyormuş.

Goa zirvesinin sonuç bildirgesinde standart dileklerin ötesine geçilmiş, yeni şeyler de eklenmiş, örneğin uzayın barışçıl amaçlarla kullanımı vb.

Kararlara kısaca bakarsak;

* Suriye'de başını Suriye'nin çektiği bir eylem planıyla, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2254 ve 2268  sayılı kararlarının yaşama geçirilmesi,

* BRICS ülkelerinin sürdürülebilir gelişmesine katkıda bulunabilecek sivil nükleer enerji kapasitesi bağlamında teknoloji ve finans kaynaklarına ulaşabilmenin belirlenmesi,

* Küresel ısınmaya ilişkin 4 Kasım 2016'da uygulamaya girecek olan Paris Sözleşmesi'ndeki kararlar ışığında yüklenilen sorumlulukların gelişmekte olan ülkelere doğru yerine getirilmesi için gelişen ülkelerin göreve çağırılması,

* Uluslararası hukuka aykırı olarak yapılan askeri müdahaleler ve ekonomik yaptırımların kınanması,

* Devletlerin iç işlerine karışılmamasının önemli olduğu,

* IMF'de gelişmekte olan ülkelerin kotalarının artırılması, gelişmiş Avrupa ülkelerine IMF'nin yönetim kurulunda iki sandalye verilmesi,

* BRICS'i kapsamayan çift taraflı ve bölgesel anlaşmaların ayrımcılık yapmasına çözüm bulunması,

* BM'de Güvenlik Konseyi dahil kapsamlı bir reform yapılması,

* BRICS'in BM arenasında daha önemli bir rol oynamasıdır.

BRICS'IN SONUNDA ÜÇ ANLAŞMA...

Yapılan zirvenin sonunda, BRICS tarımsal araştırma platformu kurulması, BRICS gümrük işbirliği komitesi kurulması ve BRICS ülkelerinin diplomasi akademileri arasında işbirliği yapılması kapsamlı olarak üç anlaşma imzalandı.

BRIC kısaltmasını bir makalesinde 15 yıl önce ortaya atan eski Birleşik Krallık Hazine Bakanı Jim O'Neill, BRICS ülkelerinin ortak amaçlar benimsemekle kalmayıp, ortak bir ufki görüşe (vizyona) sahip olmaları gereğini vurguluyor. Brezilya, Rusya ve Güney Amerika'daki durgunluğa dikkat çeken O'Neill, yine de bunların dünya ekonomisinin en önemli oyuncuları olduğunu vurguluyor. Yazar'a göre Çin, BRICS bloğu içinde önemli bir rol oynayabilir, çünkü Çin, diğer 4 ülkenin toplamından iki kat daha büyük, kendisini izleyen Hindistan'dan 5 kat daha büyük bir ekonomi. Yazara göre gereken, altyapı yatırımlarının fonlanması, desteklenmesi ki, Çin'in burada epeyce önemi var. Zaten Çin'in Kuşak ve Yol girişimi bu beş ülkeden üçüne değiyor.

Bilindiği üzere, geçen yıl Temmuz ayında Rusya'da toplanan 7. zirveden bu yana, BRICS bir banka kurdu: Yeni Kalkınma Bankası (YKB). YKB, 447 milyon dolarlık yeşil finansal tahvil çıkardı. Fakat Çin'in yavaşlaması, Rusya ve Brezilya'da işlerin kötülemesi, BRICS'in parıltısını biraz aldı.

Doğululaştırma (Easternization) adlı kitabın yazarı olan Gideon Rachman, BRICS'in siyasal bir gruplaşmadan ibaret olduğunu, iktisadi anlamda Güney Afrika dışında hepsinin büyük pazar olduğunu, meselenin bundan ibaret olduğu gibi muhalif bir görüş sergiliyor.

Çin Dünyayı Yönettiği Zaman adlı kitabın yazarı olan Martin Jacques'e göre Çin örgütte kalır, çünkü yönelimi temel olarak gelişmekte olan dünyaya. Gerçi Çin'in kurduğu Asya Altyapı Yatırımları Bankası ki, Dünya Bankası'ndan daha fazla bir kalkınma sermayesine sahip, BRICS'in görkemini biraz gölgeledi.

Standard Bank'tan gelen yorumla bitirelim: Bu ülkeler dünya ticaretini ve yatırımını biçimlendiriyor; nüfusları arttıkça, devasa bir yapısal dönüşüm üretiyorlar.

Melih BAŞ - 19 Ekim 2016 - Aydınlık

Son Yazılar