yasasin cumhuriyet2 

Kanun Hükmünde Kararname Ve İslami Cumhuriyet Projesi!

Darbe girişiminin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çağrısı üzerine, siyasal parti liderleri, olmayan demokrasiyi kurtarmak için Saray’da bir araya gelmiştir.

Doğrusu CHP Genel Başkanı’nın Saray’a gitmeme sözünü çiğnemesi çok düşündürücüdür. Çünkü toplantı yeri olarak alternatif vardır ve TBMM’dir. Üstelik CHP’nin Taksim Manifestosu’nun 1. maddesinin ilk tümcesinde, “darbe girişimi parlamenter demokrasimize karşı yapılmıştır” denilmişken, toplantının Meclis’te yapılmamasını anlamak güçtür.

Görüşme sonrası CHP’den “Normalleşmeye katkı sağlayacak olumlu bir görüşme” açıklaması yapılmıştır. Kılıçdaroğlu da zirvenin ardından “Demokrasilerde uzlaşma önemli” demiştir.

“Normalleşme” ve “uzlaşma” dikkat çeken sözcüklerdir.

Bu sözcükler, acaba yine bile bile kandırılıyor muyuz, sorusunu akıllara getirmiştir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, rejimi değiştirip, Atatürk Cumhuriyeti’ni İslami cumhuriyete dönüştürme projesinden vazgeçmiş olabilir mi, sorusuna yanıt aranması gerekir.

Kısa geçmişte, demokrasi tramvayından istenen durağa gelindiği için inen ve muhalefetle hiçbir konuda uzlaşma aramayan, hatta onu Meclis’ten silmek için İçtüzük değişikliğine akıl almaz kurallar koymaya hazırlanan, toplumu “bizden ve ötekiler” diye bölen bir AKP iktidarından uzlaşma konusunda adım atması beklenebilir mi?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye Olacağız” demesi de, AKP Genel Merkez duvarına Atatürk posteri asılması da kandırmacadan ibarettir.

Uzlaşma arayışına inananlar, 2002’den sonra RTE değişti yanılgısına düşenlerin, 2010 anayasa değişikliğinde “yetmez ama evet” diyenlerin durumuna düşeceklerdir.

Nitekim birkaç gün içinde amacın uzlaşma olmadığı ortaya çıkmıştır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan darbe girişimini püskürtmenin başarısının üstüne tek başına oturmuştur. Darbe girişimi, İslami cumhuriyet ve “tek adam” rejimi yolunda RTE’ye süreci hızlandırma konusunda çok büyük bir koz vermiştir. Bu koz, her zaman olduğu gibi yine hemen kullanılmıştır. Bugün devlet gücü, ele geçilenler tarafından adeta intikamcı bir anlayışla kullanılmaktadır.

Cumhurbaşkanı’nın her zaman özlemini çektiği tek adam (OHAL) kararnameleriyle, Anayasa’ya göre olağanüstü halden çıkışa yarayacak geçici önlemler alınması gerekirken, Devlet yeniden oluşturulmaktadır.

Bugüne kadar çıkarılan üç KHK ile;

– Kara, Hava ve Deniz kuvvetlerinden toplam 3.073 general/amiral, subay ve astsubay Türk Silahlı Kuvvetlerinden atılmıştır.

– Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Milli Savunma Bakanlığı’na; Jandarma Genel Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı İçişleri Bakanlığı’na bağlanmıştır.

– Genelkurmay Başkanının Görev ve Yetkilerine İlişkin Yasa’da yapılan değişikliklerle Genelkurmay Başkanı’nın diğer kuvvetlerle bağı kesilmiş, komutanlığı elinden alınmıştır.

İktidarın, kuvvet komutanları dışında istediği orgenerali Genelkurmay Başkanı yapmasının önü açılmıştır.

Böylece, TSK komuta kademesi dağıtılmıştır.

– Cumhurbaşkanı Erdoğan Genelkurmay Başkanlığı ve MİT’in Cumhurbaşkanlığı’na bağlanmasını istemiştir. Anayasa değişikliği gerektirdiği için durum şimdilik fiilen “idare” edilecektir.

– Türkiye Cumhuriyeti’nin simge kurumları, Atatürk’ten beri varlığını koruyan Cumhurbaşkanlığı Başyaverliği ve Muhafız Alay Komutanlığı kaldırılmıştır.

– Askeri liseler, astsubay hazırlama okulları ile Harp Akademileri kapatılmış; Harp Okulları, Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı olarak kurulan Milli Savunma Üniversitesi’ne bağlanmıştır.

– Bundan böyle sivil liselerden ve lise dengi mesleki ve teknik okullardan, bu bağlamda imam hatip lisesi mezunlarından harp okullarına öğrenci alınacaktır.

– Cumhurbaşkanı ve Başbakan’a, kuvvet komutanlarından ve alt kademelerden bilgi alma ve onlara doğrudan emir verme yetkisi getirilmiştir. Verilen emirler, herhangi bir makamdan onay alınmadan derhal yerine getirilecektir.

– Yüksek Askeri Şura’nın yapısı değiştirilmiş; asker üyeler azınlıkta olacak biçimde Kurul’a Başbakan ve Milli Savunma Bakanı dışında, Başbakan Yardımcıları, Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı ve İçişleri Bakanı’nın da üye olarak katılması sağlanmıştır.

– Kısaca ordu siyasallaştırılmakta; FETÖ ordusunun darbesi bastırılırken, uzun zamandır planlanan RTE ordusu kurulmaktadır.

– 18 televizyon, 3 haber ajansı, 23 radyo, 45 gazete ve 15 dergi, 35 sağlık kurum ve kuruluşu, 1.043 özel öğretim kurum ve kuruluşuyla özel öğrenci yurdu ve pansiyonu, 1.229 vakıf ve dernek, 19 sendika, federasyon ve konfederasyon, 15 vakıf yükseköğretim kurumu kapatılmıştır.

– HSYK ya da KHK ile verilen yetki uyarınca kurullar marifetiyle, onlarca Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay üyesi, binlerce yargıç ve savcı ile diğer personel görevden uzaklaştırılmış, gözaltına alınmış ya da tutuklanmıştır.

Kamu kurum ve kuruluşlarında görevine son verilen personel sayısı 66.652’yi bulmuştur.

-1577 dekan YÖK tarafından istifa ettirilmiştir. Rektörler görevden alınmış, yüzlerce akademisyenin görevine son verilmiştir.

Görevine son verilen ya da açığa alınan personel, general, subay, astsubay, yargıç ve savcı listeleri incelendiğinde, bunların çok önceden, hatta kimilerinin iki yıl önce hazırlandığı görülmektedir. Saygı Öztürk 20 Temmuz günlü Sözcü gazetesinde bunu örnekleriyle yazmıştır.

Kısaca, darbe girişimi üzerine haklı olarak ilan edilen OHAL, Anayasa’ya aykırı ancak RTE tipi başkanlık sistemine uygun biçimde devleti yeniden yapılandırmak için kullanılmaktadır.

Ne yazık ki başarısız olduğuna kuşkusuz sevindiğimiz darbe, tek adamlık yolunda yürüyen RTE’ye yeni olanaklar sunmuş, ona İslami cumhuriyeti kurma projesini gerçekleştirmek için büyük fırsat yaratmış, süreci hızlandırmıştır.

KHK’LERİ BİRÇOK DÜZENLEMESİ ANAYASA’YA AYKIRIDIR!

Bir kez, OHAL KHK’ları ile kalıcı düzenlemeler yapmak, Anayasa’nın 121. maddesiyle bağdaşmamaktadır.

Çünkü anılan maddede, “olağanüstü halin gerekli kıldığı konularda” KHK çıkarma yetkisi verilmişti.

Olağanüstü hal, demokratik parlamenter rejime karşı yapılan darbe girişimiyle bozulan kamu düzenini yeniden kurmak için ilan edildiğine göre, KHK düzenlemeleri de bununla sınırlı olmalıdır. Bunun dışındaki devlet yapılanmasını değiştirecek kalıcı düzenlemeler Anayasa’nın 121. Maddesi ile bağdaşmaz.

Örneğin, darbe girişiminde görev alan askeri okul öğrencilerini okuldan uzaklaştırabilirsiniz; ama bunu gerekçe göstererek askeri eğitim ve öğretimi yeniden yapılandıramazsınız.

Yine, darbe girişiminde görev alan ordu mensuplarını meslekten atabilirsiniz; ancak bunu bahane edip kuvvet komutanlıklarını Genelkurmay’dan alıp Milli Savunma Bakanlığına bağlayamazsınız.

Ya da kuvvet komutanlarına ve altındaki kademelere Cumhurbaşkanı’nın ve Başbakan’ın doğrudan emir vermesi olanağını yaratamazsınız.

Kuvvet komutanlıklarının Bakanlığa bağlanması ya da dışarıdan onlara emir verilmesi demek, teşkilatı olmayan ve teşkilatı emri altında bulunmayan bir Genelkurmay Başkanlığı yaratmak, Genelkurmay Başkanı’nı fiilen “açığa” çıkarmak demektir.

Oysa Anayasa’nın 117. Maddesinde, Genelkurmay Başkanı’nın, “silahlı kuvvetlerin komutanı” olduğu, “görev ve yetkilerinden dolayı Başbakana karşı sorumlu”bulunduğu yazılıdır. Teşkilatında olmayan ya da emri altında bulunmayan kuvvet komutanlıklarına,  Genelkurmay Başkanı nasıl komutanlık yapacaktır?

Kısaca OHAL KHK’larının birçok kuralı Anayasa’ya aykırıdır.

PEKİ BU KURALLARIN İPTALİ İÇİN ANAYASA MAHKEMESİ’NE DAVA AÇILABİLİR Mİ?

Anayasa’nın 148. Maddesinde OHAL KHK’lerinin iptali için dava açılamayacağı kurala bağlanmıştır. Ancak bu kural, konu yönünden Anayasa’ya sadık kalınarak düzenlenen KHK’lar için geçerlidir. OHAL KHK’leri ile devlet yapısıyla oynanamaz, diğer konularda kalıcı düzenlemeler ve yasalarda değişiklik yapılamaz. Eğer yapılırsa bu kurallar OHAL KHK’si niteliğinde değil, normal KHK niteliğinde olur ki, kuşkusuz bunlara ilişkin dava açılabilir.

Nitekim Anayasa Mahkemesi 1991 yılında verdiği iki kararda, OHAL’in gerektirmediği konularda OHAL KHK’leri ile yapılan düzenlemeleri inceleyerek iptal etmiştir.  (10.01.1991 günlü, E.1990/25, K.1991/1 sayılı ve 3.7.1991 günlü, E.1991/6, K.1991/20 sayılı kararlar)

Darbe girişiminden ardından yaşanan tutuklama ve göreve son vermelerin yarattığı şoktan sonra Anayasa Mahkemesi’nin eski içtihadını koruyup korumayacağı ayrı bir tartışma konusudur.

SOKAKLAR İSLAMİ CUMHURİYETİ KUTLUYOR!

RTE, darbe girişimi gecesi yurttaşları darbeye karşı durmaları için sokağa çağırmıştır. Darbenin çok kısa sürede başarısızlığa uğratılmasına karşın sokakların boşaltılmamasını istemesinin ise farklı amacı vardır.

Önce bir saptama yapalım: Demek ki, anayasal düzene karşı kalkışmalar karşısında halkın direnme hakkı vardır ve bu Cumhurbaşkanı tarafından da kabul edilmiştir.

Bunu vurguladıktan sonra sokak gerçeğine dönersek; bugün sokaklarda demokrasinin kurtarılmasının değil, İslami cumhuriyetin kutlamasının yapıldığını söyleyebiliriz. Gece boyunca ezanlar okunmakta, selâlar verilmekte, Kuran okunmakta, tekbir getirilmektedir. Artık sokaklarda Cumhuriyetçiler ve demokrasiyi savunanlar yoktur.

Sokaklarda kalınmasının iki amacından biri tek adamlık yolunda çıkarılan kararnamelere destek sağlamak, diğeri “Gezi”nin intikamını almaktır.

Kısaca FETÖ İslami cumhuriyeti engellenmiş, RTE’nin İslami cumhuriyet projesine yol verilmiştir.

Bülent SERİM - 03 Ağustos 2016 - Odatv

Son Yazılar