milli merkez logo225

Aziz Türk Milletine..

Milletçe hepimize geçmiş olsun.

15 Temmuz 2016 günü gerçekleşen kalkışma ve darbe girişimi adeta bir yeniçeri isyanı gibidir.

Emir kumanda zincirini dinlemeyen, komutanlarını hırpalayan, sivil halka ateş eden, polis gücüyle çarpışan, yüce Meclisi bombalayan, halkına saldıran ve şehit eden, dış bağlantısı da olan bir başı bozuk isyan hareketidir.

Faşist ve karanlık düşünceli örgüt, ülkenin bütün kurum ve kurallarına insafsızca saldırmıştır.

Bu yapılanlar; Cumhuriyetimizin kazanımlarını, onurunu, itibarını, yerleşmiş teammüllerini, Anayasal değerlerini hedef alan yaygın, sivil tabanı da olan, kamusal alanı yargıdan üniversitelere kadar kapsayan bir karşı devrim girişimidir.

Devletimiz ve milletimiz, bu oluşumun geçmişini ve potansiyelini çok ciddi biçimde irdelemek ve bir bütün olarak yeniden demokratik düzeni gecikmeksizin tesis etmek zorundadır.

Ülkede güven ve huzur ortamı sarsılmıştır. Siyasi iktidar karşılaştığı bu isyanın hesap edilebilir ve edilemez sonuçlarını sadece yasal ve idari önlemlerle bertaraf edemez.

Bu çok zor dönemi, Cumhuriyetimizin kurucu değerlerine dönerek ve milli dayanışma içinde aşabiliriz.

Parlamenter rejim güvencemizdir.

Azınlık bir kesim de olsa Harbiyede eğitim alan askerlerin bu isyana ve kalkışmaya alet olması, Mustafa Kemal’in Gazi Meclisini bombalaması milletimizi incitmiştir.

Herşeye rağmen, TSK donanımlı ve güçlü milli ordumuzdur.

Türk milletimizin ordumuza güven ve bağlılığı bu zor günlerde gerekli desteği sağlayacaktır.

Milli Merkez, umutsuzluk ve kaygı duyan tüm yurttaşlarımızı demokratik-milli dayanışmaya çağrıyor. Kimse yalnız değildir.

Atatürk’ün ışığı, Cumhuriyetimizin aydınlanması sönmez, bitmez.

Millet olmak, bir ve beraber olmak bu zor günlerde en büyük gücümüzdür.

Tekrar milletçe hepimize geçmiş olsun diyor, saygılarımı sunuyorum.

Hüsamettin CİNDORUK (Millî Merkez Başkanı)
TBMM 1991-95 Dönemi Başkanı
22 Temmuz 2016

Son Yazılar