soner polat

Kanal AKP!

Osmanlı İmparatorluğu Baharat Yolu’nu denetlemek için Hint Okyanusu’na çıkmak istiyordu…

Bu nedenle Süveyş Kanalı için ilk fizibilite çalışmalarını ecdadımız yaptı! Ama öylesine önemli bir proje idi ki emperyalist ülkeler buna kayıtsız kalamazdı. Neticede Kanal, 1869 yılında İngilizler tarafından Osmanlı topraklarında açıldı. Tarihin çarpıcı dönüm noktalarından biri oldu.İnsanoğlunun doğa karşısındaki en önemli zaferlerinden birisiydi. Deniz ticaret yollarını olabildiğine kısaltmış, küresel ticareti canlandırmıştı…

İNSANOĞLU NİÇİN DOĞAYA MEYDAN OKUR?

Atatürk’ün doğduğu yıl Ege ve Adriyatik’i bir kanalla birleştirme fikri ortaya çıktı. Deniz seyrinde en az 400 km. tasarruf sağlanacaktı. 1883 yılında Korint Kanalı’nda gemiler seyre başlamıştı…

Almanya harp gemilerini kısa zamanda harekât alanına göndermek istiyordu. Danimarka’yı dolaşmaya gerek kalmadan geçiş imkânları arandı. Bir su kanalı düşüncesi ağırlık kazandı. Kaiser Wilhelm Kanalı bu doğrultuda 1887-1905 yılları arasında inşa edildi. Kanal, 1907-1914 yılları arasında büyük savaş gemilerinin geçişi için genişletildi.          Almanya Birinci Dünya Savaşı’nda yenilince, Versay Antlaşması(28 Haziran 1919) ile kanal uluslararası bir statü kazandı. Hitler 1936 yılında bu statüyü tanımadığını ilan etti! Ama İkinci Dünya Savaşı da hüsranla sonuçlanınca, aynı uluslararası düzen kabul edildi. Geçidin adı Kiel Kanalı oldu.

GERÇEK BİR MÜHENDİSLİK HARİKASI!

Panama Kanalı 1914 yılında açıldı ama ardında bir insanlık dramı bıraktı… Yaklaşık 28 bin işçi sıtma ve sarıhummadan öldü. Sonuçta insanlığın en büyük harikalarından birisi ortaya çıktı. Deniz seviyesinden 28 metre yükseklikte gemileri yüzdüren insanoğlu doğaya adeta meydan okuyordu… Daha önce New York’tan San Francisco’ya giden bir gemi 23 bin km. mesafe kat ediyordu. Bu mesafe 9.500 kilometreye indi!

İNSANLAR NİÇİN BÖYLE PROJELER YAPAR?

Engels, “İhtiyaç keşfin anasıdır!” der. Gerçekten de böyledir. Köle emeğinin sömürüldüğü yaklaşık bin yıllık bir dönemde neredeyse hiçbir teknolojik sıçrama yaşanmamıştır. Ama ne zaman ki insan gücü kaynaklarına sınırlamalar gelmiş, işte o zaman arka arkaya yenilikler hayata geçirilmiştir…

İnsanlık çeşitli sorunlarını çözmek ve yaşamı kolaylaştırmak için doğa ile savaşır. Aksine bir durum doğanın dengesini bozma anlamı taşır. Görüldüğü gibi bu tür büyük girişimlerin, insanlığın yararına, net ve açıklanabilir bir hedefi vardır. Bu görkemli projeler insanlığın ileri doğru sıçrayışında önemli mihenk taşlarıdır.

Yaşamı kolaylaştırmak için doğanın bonkör davrandığı alanlarda, doğaya karşı verilen bir savaşı dünya tarihi kaydetmemiştir. Bu yönde tek bir örnek bile bulamazsınız! Böyle bir davranış aynı zamanda insanlığın yıllar içinde edindiği birikime de aykırıdır. Ve böyle bir girişim, hiç kuşkusuz dünya tarihini geriye doğru götürme çabasını yansıtır…

NİÇİN DOĞA İLE KAVGA!

İşte AKP’nin İstanbul’daki kanal girişimi bu kapsamdadır. Doğa size iki güzel boğaz ve bir iç deniz ile dünyaya açılma ayrıcalığı bahşetmiştir. Hal böyle iken ve geniş bir geçiş alanı varken, daha dar bir kanal açmak, doğayı tahrip etmekten başka bir anlam taşımaz… Ve aynı zamanda Türk ve İstanbul ismini dünya tarihine, hiç de hak etmediği şekilde olumsuz bir imaj ile nakşeder! Kanal girişiminin onlarca ciddi sakıncası vardır. Burada sadece girişimin ruhundaki felsefi çarpıklığı vurgulamak istedim…

ÇOCUĞUMUZUN İSMİ NE OLSUN?

Bu kanal bir AKP projesidir. AKP, isimlendirme konusunda hassas davranmalı ve bu projeye kendi dünya görüşüne uygun isimler bulmalıdır. Tarihten önce var olan bir milleti tanımlayan, akıl, mantık ve sağduyuyu anımsatan Türk ismi bu projeye hiç de uygun düşmez. Zaten AKP’li Cumhurbaşkanı, “Biz neyiz diye sorduğumda, babam Müslüman de geç!” dememiş miydi? Medeniyetlerin buluşma noktası olan ve tarihe derin bir iz bırakan İstanbul’un saygın ismi de böyle bir proje için uygun değildir.

Naçizane bulabildiğim isimler şunlar: “KANAL AKP”, “KANAL YOLA DEVAM”, “PARALEL KANAL (İstanbul Boğazı’na paralel olduğu için)” “ASRIN KANALI”,  “KANAL DENİZ FENERİ”, “KANAL OSMANLI”, “KANAL ABDÜLHAMİT HAN” “KANAL 7/24”

Soner POLAT - 04 Mayıs 2016 - Ulusal Kanal

Son Yazılar