Türkiye Gençlik Birliği (TGB) üzerine

Türkiye Gençlik Birliği’ni (TGB) bilmeyen, ismini duymayan, etkinliklerini görmeyen var mı?

İlk önce üniversiteli gençlerin oluşturduğu TGB’ye şimdilerde liseliler, hatta ilköğretim okullu öğrenciler, okul dışındaki gençler, istemeyerek veya kendi istekleriyle emek dünyasına girmiş gençler akın akın üye olmakta ve TGB her geçen gün daha da güçlenmektedir.


Atatürk’ün izinden giden, onun devrimlerine sahip çıkan; ülkenin bölünmez bütünlüğünü, üniter yapısını, Cumhuriyeti ve rejimi savunan ve korumakta müthiş bir azim gösteren; dil, din, mezhep, ırk, bölge farkı gözetmeksizin tüm ulusumuzun kaderde, kıvançta ve tasada birligini ve bütünlüğünü savunan TGB’li gençler, yurdumuz üzerinde gözü olan emperyalist dünyaya korku salmaya başlamış bulunuyorlar.

“Atatürk gençliği görev başında” sloganı batılı emperyalistleri ürkütmüşe benziyor. İşte o nedenle Amerika ve AB ülkeleri, AKP iktidarından bir an önce TGB’nin icabına bakılmasını, yani susturulmasını istemektedirler. Çünkü onlar da biliyorlar ki Atatürkçü bu örgüt, Türkiye’nin bölünüp parçalanmasına izin vermeyecek, Sevr’i hayata geçirmek isteyen bu emperyalist güçlerin hevesi kursağında kalacaktır. AKP de dışarıdan, emperyalist çevrelerden gelen bu çagırılara kulak vererek TGB’li gençler üzerinde bir baskı kurmaya çalışmaktadır.

TGB, sadece ülkenin bölünmez bütünlüğünü,üniter yapısını, Cumhuriyeti savunmakla kalmıyor; Cumhuriyet varlıklarının, ülkemizin yer üstü ve yer altı zenginliklerinin yağmalanmasına ve peşkeş çekilmesine de karşı çıkıyorlar.

Amaçlarını, “yayılmacı, yurdumuz üzerinde emelleri olan sömürgeci güçlere karşı verdiğimiz Ulusal Kurtuluş Savaşı ile kurulan bağımsız Cumhuriyetimizi ve Atatürk devrimlerini, Mustafa Kemal Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’nde verdiği görev doğrultusunda, Türk gençliğini bağımsızlık mücadelesinde birleştirmek” olarak tanımlayan TGB, BOP Eşbaşkanı Tayyip Erdoğan’a ve ekibine karşı da Türkiye’nin her karış toprağında amansız bür mücadele veriyor ve “Cumhuriyet değil, AKP yıkılacacak”, “kahrolsun Amerikan emperyalizmi” sloganlarını atıyorlar.

TGB’ye sağ-sol farkı gözetmeden yurtsever tüm gençler, “söz konusu olan vatansa, gerisi teferruattır” felsefesinden yola çıkarak akın akın katılmaktalar.

Böylesine bir birlikteliğe, yurdumuzun bağımsızlığından ve özgürlüğünden, Cumhuriyetten, çağdaşlaşmasından yana tüm insanların katkı vermesi, destek olması kesin bir zorunluluktur.

Aksi halde yarın savunacak ve üzerinde özgürce yaşayabileceğimiz bir vatanımız da kalmayacak, halkımız köleleştirilecek, ülkemiz Filistinleştirilecektir.

Sefer ÇETİNKAYA - 30 Ekim 2010 - İlk Kurşun
http://www.ilk-kursun.com/

Son Yazılar