artvin direniyor3 1

Kadın yoksa hiçbir şey yoktur!

Öncelikle, bütün kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü’nü yürekten kutluyorum…

Onlar olmadan Türkiye bir milim bile ileri gidemez! Yerinde de sayamaz; geriye gider! Kadınları dışlayan, aşağılayan her düzen çökmeye mahkûmdur. Çökerken de ağır faturalar öder…

İLK ÖĞRETMEN!

Bu kapsamda atılacak ilk adım, kadınları eğitmek, toplumun eşit ve dinamik bir parçası haline dönüştürmek olmalıdır. Aynı zamanda onlara, gereken sevgi ve saygıyı sözde değil, özde göstermektir. Bina ancak bu sütun üzerinde yükselebilir… Aksi halde sistem en küçük sarsıntıda çöker!

Dünyaya gelen bir çocuğun ilk öğretmeni annesidir. Annesinden doğal eğitim almayan veya yanlış istikamete yönlendirilen bir çocuk, bu eksikliğini hayatı boyunca kapatamaz…

Daha sonraki yaşlarında ne kadar iyi bir eğitim ve öğretim alırsa alsın, bebekliğinden itibaren bünyesine işleyen eksiklikler hemen göze çarpar. Bir keresinde, tatil köyünde eşine herkesin içinde kaba davranan ve çocuklarını döven bir profesör ile karşılaşmıştım!

Kadınların toplumsal yaşamdaki vazgeçilmez yerini, ünlü şair ve büyük düşünür Ziya Gökalp ustalıkla mısralarına taşır:

Bir kız işte yarım erkek, izdivâçta dörtte bir

Bulundukça ne âile, ne memleket yükselir.

KADIN JEOKÜLTÜREL ÜSTÜNLÜK YARATIR!

Dünyada kadınlar için ilk eğitim kurumu, “Azize Ursula Birliği” üyeleri tarafından 1574 yılında Fransa’nın Avignon kentinde kurulmuştur. Türkler, maalesef bu konuda oldukça geri kalmış ve Cumhuriyetle birlikte Atatürk’ün öncülüğünde kararlı adımlar atmıştır. Ancak bu hamleler ülke tabanına istenildiği ölçüde yayılmamıştır.

Kadınların hem üretim dünyasına girmesi hem de bilinçli nesillerin yetiştirilmesine öncülük etmesi, jeopolitik kazanımlara giden yolda çok önemli bir jeokültürel üstünlük kazandırır. Bir ülke için kadınlar bal yapan arılar gibidir. Arı yoksa bal da yoktur! Kadının damgası olmazsa gelecek karanlıktır.

Bu gezegenden gelmiş geçmiş en büyük kadın hakları savunucusu olan Ulu Önderimiz Atatürk’ü vefa ve şükran duygularımızla anıyoruz. İnanıyorum ki asil kadınlarımız da onun çizdiği çağdaş ve aydınlık yoldan asla sapmayacaklardır…

Soner POLAT - 07 Mart 2016 - Ulusal Kanal

Son Yazılar