mehmet yuva3

Kızmayın! Baykal tarih cahilidir!

Modera-Tor (Aramice-Arapça kökenli olan kelimenin tam karşılığı Boğanın Müdürü demektir.

Yani Boğayı idare eden, yönetici) Ahmet Hakan, Baykal’ın ipini koparmış azgın boğan misali ortalığı döken anarşist ifadesi üzerine gelen yığınla protesto mesajını nazar-i dikkate almış olmalı ki, Baykal’ı sözlerine açıklık kazandırsın diye latifçe uyardı. Bu sebeple Baykal efendi, “Türkiye’yi, Suriye’yi bu hale ne getirdi? Bizim hükümetin ciddi sorumluluğu var, ciddi yanlışları var. Hükümetin yanlışlarından dolayı Türkiye çektiğini çekti, bundan sonra çekmesin. Terör sorununda da tamamen kendi yanlışlarından bu hale geldi. Türkiye’ye sahip çıkmak lazım. Yeni bir savaşa sürüklenebilir, buna dikkat edelim” dedi.

Baykal Beye bir hak atasözünü hatırlatayım: Söz içinizdeyse o sizin esiriniz kalır. Söz ağızdan çıktı mı artık siz onun esiri olursunuz. Kaba mezhepçi kokan ifadelerinizi süsleme örtülerle artık kapatamazsınız. Haklı tepkilere sebep veren konuşmanızda üç ana unsur zuhur etti:

-“Halep tarihi bir Sünni şehridir”,

-“Halep Rusya, Şii, Nusayri Esad ordusu kuşatması altındadır. Halep bunlara bırakılmamalı” ve

-“Sünni Halep kentinin tarihi yapısı değiştiriliyor”

Sayın Baykal, sözlerinizde herhangi bir art niyet olmadığı inancından hareket edeceğiz. Tarih kıtlığı yaşayan aklınızın anlayacağı kadar izah edeceğiz. Tarih cahili olmak ayıp değil ama sizin gibi toplumu yönetmeye talip olanların okumaması bilmemesi büyük bir kabahat ve ayıp.

HALEP’İN KISA TARİHİ..

Halep, İslam tarihinde ve henüz 9.cu yüzyılda kurulan ilk Alevi Hamdani devletinin başkentidir. Anadolu, Suriye ve Irak’ın medeniyet kaynağı oldu. Sizin tarihi yapısını değiştirecekler diye kaygılandığınız Halep’in en önemli tarihi eserlerinin kurucuları Halep Alevi hükümdarlarıdır. Yapısını değiştirecekler diye üzüldüğün o Halep, Alevi Hamdani devleti döneminde Türkmenistan’dan gelen Farabi’nin, İran’dan gelen El-İsfahan’ın, Hindistan’dan gelen Kuşacım’ın, İslam Alevi yorumunun üstatları El-Hasibi’nin ve tarihin en kıymetli eserlerini vermiş onlarca âlimin yurdudur.

Aslen Mardinli olan Alevi hükümdar Seyf-El Davla El-Hamadani’nin yönetimindeki Halep Bizans ve daha nice ecnebi istilasına kalkan, Torosları, Bağdat ve Şam’ı savunan ön cephe oldu. Aristo’nun Eflatun’un eserlerinin Süryaniceye tercüme edilip korunmasını sağladı. Asabi ve mutaassıp Muaviye-Yezit sultasından mağdur olan Türkmenlere rahmet kapılarını açıp koruma altına aldı.

Bugün yapısı değiştirilecek diye üzüldüğünüz Halep, sittin cehennemden getirilen haşa “Sünni” mücahitleriniz eliyle yağmalandı, tarihi kalesini uçursunlar diye altına dinamitler döşendi, tarihi çarşılarına hendekler tüneller kazıldı. “Allahu Ekber” çığlıkları altında 2012’ye kadar yani Suriye krizinin patlak verdiği lahzadan itibaren tam 1,5 sene olayların dışında kaldı. 2012 senesine kadar huzur ve barışın kenti olan Halep sittin cehennemden devşirilen rahmet yoksunu mahlûkların katliamı, talanı, cehaleti, yobazlığı, tecavüzü, mezhep fitneciliğini ve haramiliği ile paramparça edildi.

Kanını ozon gazı ile yenilese de gençlik iksirinden içse de İlah Kral Gılgamış’ın peşinde olduğu ebedi hayatın bitkisinden yese de milli olan her şeye düşmanlık yapanların “milli kahraman” yaftasına haiz olsa da zırcahil ve dini-dar sulta yalakası kalemboyların ve müşabih kovboyların kutlamalarına mazhar olsa da Deniz Baykal siyasi mevtadır.

Mehmet YUVA - 18 Şubat 2016 - Aydınlık

Son Yazılar